Ara

Ülker, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Pladis bünyesinde yer alan Türkiye ve dünyanın sayılı üreticilerinden olan Ülker, bugün sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Rapor, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. olarak her yıl paydaşlarıyla ekonomik, kurumsal yönetim, sosyal ve çevresel performansını şeffafça paylaşmayı amaçlıyor. Türkiye operasyonlarıyla sınırlı tutulan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında bu alanlardaki sürdürülebilirlik performansını içeriyor. Raporda geleceğe yönelik stratejik planlamalarını ve hedeflerini paylaşarak şirketin yaratmayı amaçladığı değeri ortaya koyuyor. GRI Standartları “Temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan bu raporda ayrıca GRI Gıda Sektör Eki ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (SASB) İşlenmiş Gıdalar (Processed Foods) Rehberinden yararlanıldı. Liderlik yaklaşımı kapsamında iş modeli ve faaliyetleri kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkımızı da ortaya koyduklarını ifade ediyorlar.


Oldukça kapsamlı olan bu raporda Ülker CEO'su Mete Buyurgan'un mesajı ile başlıyor.


"Değerli Paydaşlarımız,

Tüm dünyada gıda sektörü paydaşlarının ajandalarında; artan dünya nüfusunun etkisiyle yükselen gıda talebi, değişen tüketici beklentileri, sürdürülebilir ham madde tedariki ve çevresel sorunlar gibi konu başlıklarının ön plana çıktığını görüyoruz. Artık üretimden tutun da şirketlerin çevreye duyarlılığına, kurumların sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamasına hatta liderlik etmesine kadar, tüketicilerin geniş çerçeveli gözlemler yaptığını biliyoruz. Tüketiciler dijital kanallardan anlık olarak markalara ulaşabilmek ve bilgi sağlamak istiyor. Bu değişimin yanı sıra dünya genelindeki çevresel gelişmeler, su, enerji, ham madde gibi kaynakların üzerindeki baskı ve artan maliyetler de önemli bir odak noktasını oluşturuyor. Tam da bu nedenlerden dolayı sorumlu ve lider bir gıda şirketi olarak tüm trendleri yakından takip ediyor; tüketicileri anlama, onların ihtiyaç ve değişen davranışlarına göre hareket etme bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu süreçte de daha etkin ve şeffaf bir iletişimle paydaşlarımızın beklentilerine yanıt vermeyi amaçlıyoruz.


Şirketimizi ileriye taşırken hedeflerimiz arasında; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmek de bulunuyor. Bu nedenle kurulduğumuz ilk günden bu yana israfsız şirket prensibiyle hareket ediyor, sürdürülebilirlik alanında da lider bir şirket olmak için çalışıyoruz. İsrafsız şirket modelimize uygun olarak iş modelimizdeki dönüşüme çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik başlıkları altında yön veriyoruz. Kuruluşumuzun 80. yılına denk gelen 2024 için belirlediğimiz sürdürülebilirlik hedeflerimize adım adım ilerlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhracatımız, istihdamımız ve üretimimizle ülke ekonomisine katkı sağlarken, trendleri ve ihtiyaçları yakından takip ederek tüketicilerin farklılaşan beklentilerine yanıt veriyoruz. Finansal açıdan 2019 yılında da başarılı performansımızı sürdürerek satışlarımızı yüzde 31 artırdık ve yılı 7,8 milyar TL ciroyla bitirdik.


Türkiye operasyonlarımızı yüzde 28 ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızı yüzde 37 büyüttük. Değer zincirimizin vazgeçilmez halkalarının tamamına dokunarak; topraktan çiftçiye, çalışanlardan müşterilere uzanan yelpazede tüm paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek bizim için önemliydi. Sektörel ve uluslararası girişimlerde farklı paydaş gruplarıyla birlikte ve sistemli çalışmanın öneminin farkındayız. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak şirket ve tüm çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin katkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz.


İşimizi yaparken çevresel etkimizi azaltmaya odaklanıyoruz

Faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği, yaşam kaynağımız olan toprağın, suyun ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla yakından ilişkili. Bu nedenle işimizi yaparken çevresel etkimizi azaltmaya odaklanıyor, karbon salım artışı olmadan büyümeye devam ediyoruz. 2019 yılı içinde yaklaşık 1500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2.502 MWh'lik enerji tasarrufu sağladık ve 1.000 ton CO2 salımının önüne geçtik.


Ambalaj yönetimi de öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Ambalajların yanı sıra kolileme, paketleme, ürün taşınması başta olmak üzere lojistik alanında da çalışmalar yapıyoruz. Yerden tasarruf sağlamak, rota optimizasyonu gibi uygulamalar verimlilik çalışmalarımızın başında geliyor.


Değer zincirinde sorumlulukla hareket ediyoruz

Tüketicilerimize sunduğumuz ürünlerimizin yolculuğu, bisküvi ve diğer atıştırmalıklara dönüşmeden önce buğdayla başlıyor. Bu üretim zincirinin her aşamasını sorumluluk anlayışıyla yönetiyoruz. En önemli hammaddelerimizden biri olan buğdayda, tedarikin devamlılığını sağlamak üzere çalışıyoruz. Bunun için Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile iş birliği yaptık. Verimliliği yüksek, hastalık ve kuraklıklara dayanıklı Ali Ağa ismini verdiğimiz bisküvilik bir buğday türü geliştirdik. Buğdayımız T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescillendi. Bu proje sayesinde Türkiye’de ihtiyaç olan bisküvilik buğday ekimi alanlarını arttırmayı, ülke tarımına ve ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.


Sürdürülebilir tedarik zinciri projemiz kapsamında 2019’da satın alma hacmi ve sağlanan ürünün kritikliği gibi farklı kriterleri baz alarak öne çıkan tedarikçileri belirledik. Onlara çalışan hakları, çalışma koşulları, enerji-su tüketimi, atık yönetimi gibi sosyal ve çevresel açıdan sorular yönelttiğimiz tedarikçi öz değerlendirme anketlerini oluşturarak cevapları topladık. Burada kendi iş yapış şekillerimizi tedarikçilerimizin de benimsediğinden emin olmayı amaçladık.


İnovasyon ve Ar-Ge’den besleniyor, çalışanlarımızı süreçlere dahil ediyoruz.

İnovasyon ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımların sürdürülebilirlik hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızda önemi büyük. 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 35 artışla 15,2 milyon TL’yi Ar-Ge çalışmalarına ayırdık. 2019 yılında Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında toplam 372 proje üzerinde çalışırken, 213 projeyi tamamladık. Projeler sayesinde 24,5 milyon TL tasarruf sağladık. Akıl Küpü ile çalışanlarımızın inovasyon ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmeye devam ettik. Çalışanların yaratıcı fikirlerini paylaştıkları Akıl Küpü platformu aracılığıyla 2019 yılında paylaşılan önerilerin yüzde 19’unu uygulamaya aldık. Toplumsal sorumluluk anlayışımız kapsamında dengeli beslenmeyi teşvik ediyoruz.


Dünya genelinde en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen edie Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri’nde Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İletişimi, Su Yönetimi, Lojistik Yönetimi olmak üzere üç kategoride finale kaldık. Tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan “Good Life/İyi Yaşam Araştırması”na göre, gıda sektöründe üst üste ikinci kez “iyi yaşam markası” seçildik.


Sürdürülebilirlik raporumuzun hazırlıklarınızı sürdürdüğümüz 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatımıza giren ve dünyayla birlikte daha önce hiç deneyimlemediğimiz pandemiye karşı ülke olarak tek yürek mücadele ediyoruz. Bu nedenle, salgın dönemine de burada kısaca değinmenin doğru olacağını düşünüyoruz. Pandemi döneminde önce insan anlayışıyla tüm çalışanlarımızı aldığımız hızlı ve çevik kararlarla dönemin kendine has şartlarına uyumlu hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı 14 Kuralı temel alarak ofislerimiz, fabrikalarımız ve saha ekiplerimizi kapsayan çok geniş kapsamlı önlemler aldık. Pandemi dünyada henüz başlangıç aşamasındayken, öngörülü yaklaşımımız doğrultusunda tedarik zincirinde aldığımız önlemler sayesinde de üretime aralıksız devam ettik. Saha ekiplerimizde ürünlerimizi hiç aksatmadan satış noktalarına ulaştırdı. Ülkemiz ve halkımız için sürdürülebilir güvenli gıda tedarikinde üzerimizdeki büyük sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastalıkla mücadelede özverili çalışmaları için sağlık çalışanlarına, hayatın devam ettirilmesi için fedakarca işlerinin başında olan, başta gıda çalışanları olmak üzere tüm meslek gruplarına teşekkür ediyoruz.


Tüm çalışmalarımızı paylaştığımız 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyorum. Çalışmalarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2020 yılında da sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.


Rapor içeriğine buradan ulaşabilir, firmanın rapor ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi surdurulebilirlik.platformu@ulker.com.tr adresine iletebilirsiniz.

12 görüntüleme0 yorum
2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.