The Brand Planet Consulting

Yaratıcı fikirlerin
buluşma adresi

Küresel danışmanlık şirketleri arasında yer alma hedefiyle yola çıkan yaratıcı marka ve iletişim danışmanlığı. Farklı disiplinler arasında bağ kurarak geleceği şekillendiren fikirleriyle, ham geleceği şekillendirmeyi benimseyen, karmaşadan uzak sade çözümlerle sonuca giden bir ajans

The Brand Planet Consulting

Neler

Yaparız?

Yaratıcı fikirlerimizle markaların fark yaratmasına ve toplumlara katma değer sağlaması için yaratıcı fikirlerimiz var, hazırsanız The Brand Planet'i keşfedelim

Modern zamanların markalaşma ve iletişim şirketi The Brand Planet

Tüm ihtiyaçlarınıza yaratıcı çözümler üretecek yeteneklere sahibiz

Yaratıcı Marka Atölyesi

Yaratıcı İletişim Atölyesi

 
 

Zaman değişti. Çeviklik coğrafyadan daha önemlidir. Yanıt hızı, ofis saatlerinden ve saat dilimlerinden daha önemlidir.

İstanbul merkezli ajansımız, müşteri beklentilerini karşılayan çevik ve esnek bir çalışma yöntemi benimsiyor. Ne de olsa harika bir fikir hangi şehirden geldiği önemli değil.

Hakkında

The Brand
Planet

Doğa ve insandan elde edilen iç görüler, ilhamlar üzerinde yükselen Ana fikir ve üstünde yükselen eşsiz ideoloji

Bugün dünyada bilgilerin yenilenme hızına rağmen, insanlar hâlâ diğer insanlarla ve değerleriyle uyumlu markalarla bağlantı kurmak isteyen duygusal varlıklardır. İnsanların günümüzde markalara inanmalarına yardımcı olmak için pazarlama profesyonellerinin çevik, işbirlikçi, hızlı hareket eden ve yaratıcı bir ajans ortağı olması gerekir.

The Brand Planet, mutlu müşterimizin dahili ekipleriyle sorunsuz bir ortaklık kurmayı önceliklendirir.

The Brand Planet

Yaratıcı

Çözümler

Yeteneklerimizi keşfedin

The Brand Planet Consulting'in yetenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için kataloğumuzu inceleyin.

The Brand Planet

Strateji Odaklı

Yaratıcılık

Biz yaratıcı bir marka ajansıyız. Stratejik bir markalaşma ajansıyız. Hayal gücümüzü serbest bırakmadan önce, bir doz disiplinli stratejik düşünme uyguluyoruz. Markanın, pazarın ve hedef kitlenin derisinin altına giriyoruz. Mevcut tüm nicel ve nitel araştırmalardan tam olarak yararlanarak, tüm ilgili konuları derinlemesine anlıyoruz.

Sürecin bu aşaması genellikle yaratıcılığımızı heyecan verici, beklenmedik yönlere gönderen yenilikçi içgörülere götürür. Bunlar bir hevese dayalı fantezi uçuşlar değil, sağlam, gerçeklere dayalı temellere dayanan yaratıcı keşiflerdir.

İstanbul'da stratejik olarak odaklanmış bir yaratıcı ajans olarak, düşünme, yaratma ve en önemlisi yönetme arasında doğru dengeyi sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutan verimli iş süreçleri ile terminlere ve bütçelere bağlı kalıyoruz.

1. Doğrudan iletişim

İnsanlar markaları giderek daha kişiselleştiriyor ve onları hayatlarının merkezine konumlandırıyorlar. Bu nedenle, doğrudan iletişim stratejileri marka oluşturma ve büyütmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz - beğeni ve paylaşımlardan geri bildirime ve birlikte oluşturmaya kadar, katılımın etkili ve etkili bir şekilde insanların duygularını harekete geçirmesi için şeffaf ve gerçek olması gerektiğine inanıyoruz.

2. Kültürel bağlamlar

İnsan, doğa, sanat, kültür, bize ilham vermede ve insanları harekete geçirmede güçlü bir rol oynar. Bu nedenle, tüketici kültüründen, kategori düşünce önderliğine, mutlu müşteri ortaklarımızın iç kurumsal kültürüne doğru sürekli olarak çevremizdeki kültürden ilham alıyor ve entegre ediyoruz.

3. Sürekli değişim

Mutlu müşterilerimizle sürekli bir iletişim halinde olmak, nasıl çalıştığımıza dair çarpıcı bir değişim gerektirir. İşte bu nedenle, insanları ve markaları doğru yönde hareket ettirmenin önemli olduğuna inandığımız, işbirlikçi, yinelenen bir çalışma stili için uzun ve doğrusal bir iletişim stratejileri geliştirme sürecinin merkezine yerleştirdik.

Manifesto

Eşsiz Bir
Deneyim

Bugün marka ve iletişimleri kaotik, hatta tahmin edilemez karmaşada. Markalar ana odak merkezi olmaya çabalıyor.

Şirket içinde uçtan uca yeteneklere sahip olmak, sürecin herhangi bir noktasında hazır bir ekip olarak bir projeye girmemizi sağlar. Ve bu yetenekler, daha büyük, silo halindeki ajansların çoğaltmayı umamayacağı bir şekilde sorunsuz bir şekilde entegre olur.

 

Günümüzün ötesindeyiz

Doğadan, hislerden, insandan, sanat ve bilimden elde edilen içgörüleri, sahip olduğumuz hayal gücü, geçmişte yapılan projelerimizden elde ettiğimiz deneyimler ve yaratıcı bakış açımızla mutlu müşterilerimiz için ilham veren fikirler sunmak için birleştiririz.

Beraber yürürüz

Mutlu müşterilerimizle sağlıklı diyaloglar ve ortaklıklar kurar, onlara daima yıllardır süre gelen tecrübelerimizi, bilimsel ve sosyal araştırmalardan elde edilen çıktıları entegre ederek düşük bütçelere üst seviyelerde fayda sunan içerikler sunarız.

Basitlik karmaşayı alt eder

Piyasalar ve İzleyicilerin genel tutumlarının karmaşıklığından basit sonuçlar elde etmek ve en doğru iletişim çıktıları ile markalara en fazla katma değer sağlayacak sonuçları sunmayı hedefleriz.

Hassasiyet herşeydir

Diğer ajanslardan farklı olarak mutlu müşterilerimize daha elle tutulur ve anlamlı iletişim araçlarından elde ettiğimiz yaratıcı içeriklerimizi sunmayı önemseriz.

İletişimin temel alanlarında derin bir uzmanlık geliştirdik.

Bugün marka ve iletişimleri kaotik, hatta tahmin edilemez karmaşada. Markalar ana odak merkezi olmaya çabalıyor

Farklı disiplinler arasında bağ kurarak geleceği şekillendiren fikirleriyle, ham geleceği şekillendirmeyi benimseyen, karmaşadan uzak sade çözümlerle sonuca gitmekle beraber, Duygusal bağları kurmak için harika fikirlerle hayata geçirmek için güçlü sezgileri eşsiz zekayı kullanan bir ajanstan bahsediyoruz.

Teknolojinin gelişmesi, markaların iletişim kanallarını daha aktif kullanmaları yoğun mesaj iletimi artışları markaların, tüketicilerin markaya olan ilgisinde noksanlıklar yaratmaya başladı.

Mutlu Müşteri Politikası

Doğru

Strateji

Doğru strateji, doğru müşterilerle buluştuğunda ortaya müthiş sonuçlar yaratır.

 

Mutlu müşterilerimizin bu “Erişim Çağı”nın etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak ve onları iş sorunlarına çözüm üretmelerini sağlamak için yaratıcı marka ve iletişim stratejileri geliştirmeye devam ediyoruz.

Show More
Markanızın lokal ve küresel ölçekte tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeteneklerimiz var.

The Brand Planet

Karşılıklı Etkileşim
İle Herşey Mümkün

Her zaman bağımsız ve tarafsız, yine de sorunları müşterilerimizin bakış açısından görmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda, yaratıcı çözümlerimizin müşterilerimizin çalışanları, iş ortakları ve diğer paydaşları üzerindeki etkisini de göz önünde bulunduruyoruz.

Bu şekilde yaratıcılığa sağduyu ve mantık katıyoruz. En önemlisi, işimizin tüm yönleri için hayati önem taşıyan teknolojiden de yararlanıyoruz.

Marka stratejisi. Dijital tasarım. Pazarlama iletişimi. Marka adlandırma. Yaratıcı çabamız ne olursa olsun, müşterilerimizle yakın ve uyumlu çalışma ilişkileri kurarız.

Muhtemelen, The Brand Planet'in işinize veya kuruluşunuza getirebileceği değeri değerlendirme zamanı gelmiştir. Markanıza anlamlı bir değer katma, mevcut ve potansiyel tüketicilerle ilişkisini zenginleştirme yeteneğimizde yaratıcı ajanslar arasında öne çıkıyoruz. Bir konuşma başlatalım…

Doğru olan bir şeyin aslında doğru olduğundan emin olmak için fikirleri sürekli olarak test ederiz.

The Brand Planet

Nasıl

Yaparız?

Fırsatları keşfetmek, tavsiyelerde bulunmak, stratejiler belirlemek ve başarıya teşvik eden eylemleri planlamak için - zeka, cesaret ve yaratıcılık ile – daima geleceği hedefliyor ve ana fikir etrafında buluşuyoruz.

 

The Brand Planet’in her mecrada olduğu gibi yeni iletişim ortamlarındaki varlığı ve itibarından da hepimiz sorumluyuz.

 

Diğer yandan günümüz dünyasında olumlu ya da olumsuz tüm içeriklerin hızla paylaşıldığına ve yayıldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Bu gerçekler bize şirketlerimizden birinde yaşanan bir krizin bir diğerini hızla etkileyebildiğini ve hatta The Brand Planet'in itibarını da etkileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

 

Bu sebeple Ajansımızın itibarını artırmaya devam etmek hedefiyle yeni iletişim stratejilerini pro aktif olarak geliştiriyoruz.

 

Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, sorunların çözümü için ortak hareket etmek ve işbirliği büyük önem taşıyor. Elinizde tuttuğunuz bu rehber, zamanın ruhuna uygun olarak değişmeyi ve gelişmeyi sürdürecek.

Farklı konular üzerine odaklanır; mutlu müşterilerimize motivasyonlar sağlarız.

The Brand Planet

Topluma Neler
Sunuyoruz?

The Brand Planet'te, mutlu müşteriler için entegre bir iletişim, deneyim, ticaret ve teknoloji teklifi sunmak için rakipsiz yetenek, kaynak ve becerileri bir araya getirerek yaratıcılığı daha geniş bir tuval üzerinde yeniden keşfediyoruz.

 

İletişim

İletişim Reklamcılık, içerik, medya yatırımı, halkla ilişkiler ve halkla ilişkiler alanındaki dünya lideri yeteneklerimiz, iletişim dünyasında bize eşsiz bir genişlik ve derinlik sağlar.

Ticaret

Doğrudan tüketiciye yönelik platformlar oluşturma ve müşterilerin farklı pazarlarda gezinmesine yardımcı olma dahil olmak üzere derin çok kanallı perakende deneyimiyle, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı en son ticaret çözümleri sunuyoruz.

Deneyim

Markalaşma ve tasarım, hizmet tasarımı, platformlar ve uygulamalardaki uzmanlık, müşterilerimiz için canlı, çekici ve hiper alakalı marka deneyimleri oluşturmamıza olanak tanır.

Teknoloji

Veri yönetimi, pazarlama teknolojisi danışmanlığı ve sistem entegrasyon hizmetlerimiz, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle olan benzersiz ortaklıklarımızın yanı sıra müşterilerimiz için değer ve büyüme sağlar.

En iyi hizmeti sağlamanın temelinde, yaratıcı düşünürler ekibimizin verimliliği, en zorlu durumları bile fırsata çevirme yeteneği kazandırmaya, başarılar ile elde edilir.

Ekibimizin yeteneklerine bağlı olarak en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda teşvik etmeye dikkat ediyor, ekibimizin kişisel gelişimi için oldukça fazla bütçe ayırırız. Muhtemelen rakiplerimizi kıskandıracak kadar. Tüm canlılara değer verir, destek olmaktan da mutluluk duyduğumuzdan asla şüpheniz olmasın.
 
Geleceğin nasıl olacağından çok, edinilen bilgileri doğru kullandığımızda pozitif şekillendireceğimiz yeni dünya uygarlığının nasıl olabileceğini öngörebilir ve onun şekillendirilmesinde pay sahibi olabiliriz.

Rekabetin artmasıyla markaların, iyi tanımlanmış rolleri ve bu rolleri destekleyen vizyonları sahiplenir.

Büyük eşsiz iletişim fikrini bulmak ve uzun süre rekabeti anlamsız kılmak adına yapılan birtakım hamlelere şahit oluyoruz. 

The Brand Planet

Farklılıkları Sentezleme Becerisi

Birbirinden bağımsız ve farklı olguları bir başlık altında bütünleştirme yeteneğine sahip olmak oldukça sabır isteyen bir süreç. Bunu başarabilmemize olanak sağlayacak yeteneklere ve deneyime sahibiz.

The Brand Planet olarak, bilim, sanat, doğadan ilham alırız. Doğanın tüm renklerini, şekillerinden, bilimsel araştırmalardan elde edilen içgörülere göre son dokunuşlarla zengin bir sunum ile sunarız.
Ham geleceğin şekillendirilmesinde pozitif duygular besleriz. Gerçekten. Geleceğe yön veren farklı fikirlere, yeniliklere, eleştirilere açık olmamıza borçluyuz. Daima, insana değer veririz, çünkü onlara güvenir ve onlardan içgörüler elde ederiz. Ortaya çıkan geri bildirimlerle büyür ve büyütürüz.


Davranış bilimci Hetzel, görme ve duyma duyusunu mesafe duyusu olarak nitelendirirken, dokunma ve tat duyularını yakınlık duyusu olarak tanımlar. Bu nedenle, pazarlama iletişiminde görme ve duyma daha çok ürün ya da hizmete tüketicinin dikkati çekmek için kullanılıyor. Dokunma ve tatma ile ürün, hizmet ve tüketici arasında kişisel ilişki kurulabiliyor.

Sinerji etkisi, markaların konumlandırmasını da güçlendirecek bir araçtır. Markalarla ilişkilendirdiklerinde bu duyular kalıplaşır, süreklileşir, aslında birer ikona dönüşür. 


Duygu bu nedenle eylemle ilgilidir. Pazarlama ise eylemdir. Tüketicinin aldığı kararların yaklaşık %80’, duygularla alınır. Oysaki bugün iletişim araçlarının %80’i mantık üzerine kurulmuştur. Bu bir paradokstur. Paradoksu aşıp, markanızı bir duygu sahibi yapmalısınız.

Bu duyguları mutlaka dikkate almalıyız: mutluk, güven, aşk, neşe heyecan ve hüzün. Tutunabilmemiz için markamızın sunduğu deneyim, söz konusu duygulardan birine bilinçli ve planlı olarak seslenmelidir.


İnsan odaklı, yenilikçi, sürdürülebilir, kolay anlaşılabilir vaadleri izleyicilerin zihnine ulaştıran ve sevilen markaların gelişim süreçlerinde kilit rolü sahiplenir, arzulanan  ve güvenilir “Ana fikir” formunun somut hâl alması için yoğun çaba gösteririz. Felsefemizin temel taşları üzerinden yükselen fikrimiz bizi özgün kılar. Olağanüstü bir dünyada yaşıyoruz.


Gerçekten bunu anlamak, ve şekillendirmek için olağanüstü becerilere sahip olmak gerekir.

The Brand Planet, diğerlerinin gözden kaçırdığı detayları farkeder ve tavsiyeler sunarız. Çünkü biz daha fazlasını arar, daha fazlasını görür, daha fazlasını bulur ve daha fazlasını sunarız- sıradanlığı, olağanüstüne taşırız.


Fırsatları keşfetmek, tavsiyelerde bulunmak, stratejiler belirlemek ve başarıya teşvik eden eylemleri planlamak için - zeka, cesaret ve yaratıcılık ile – daima geleceği hedefliyor ve ana fikir etrafında buluşuyoruz.

En iyi hizmeti sağlamanın temelinde, yaratıcı ekibimizin verimliliği, en zorlu durumları bile fırsata çevirebilen, ajans ve müşterilere itibar kazandıran, sorumluluklar ve görevleri mevcut haline nazaran zenginleştirilmesi yer alır.

Ekibimizin yeteneklerine bağlı olarak en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda teşvik etmeye dikkat ediyor, ekibimizin kişisel gelişimi için oldukça fazla bütçe ayırırız. Muhtemelen rakiplerimizi kıskandıracak kadar. Tüm canlılara değer verir, destek olmaktan da mutluluk duyduğumuzdan asla şüpheniz olmasın.

 

Geleceğin nasıl olacağından çok, edinilen bilgileri doğru kullandığımızda pozitif şekillendireceğimiz yeni dünya uygarlığının nasıl olabileceğini öngörebilir ve onun şekillendirilmesinde pay sahibi olabiliriz.

 

The Brand Planet'e Ulaşın

Doğru

Adres

Kendimiz hakkında çok fazla konuşmaktan çekinerek, projeniz hakkında konuşalım.

 

The Brand Planet olarak, uzun vadeli iş ilişkilerine değer veriyoruz. Elbette kuvvetli iş ilişkilerle ilgili olan şey, onların her zaman anlamlı bir sohbetle başlamasıdır.

Yeteneklerimizi keşfedin

The Brand Planet Consulting'in yetenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için kataloğumuzu inceleyin.

Proje Hakkınızda Daha Detaylı Konuşalım

Briefinizi anlamaya çalışmadan önce sizi, organizasyonunuzu en iyi şekilde anlamaya çalışacağız; markanızın amacı ve kişiliği hakkında bir fikir edinecek ve bu anlayışla donanmış olarak, elimizdeki sorunları ele alacağız.


The Brand Planet'in neden sizin için ideal yaratıcı danışmanlık ortağı olduğumuzu keşfedelim.

The Brand Planet ile iletişime geçin

Temasa geçmek için lütfen bu bölümde yer alan 'İletişim' sekmesini kullanabilir, Hello@thebrandplanet.com'a mail atabilirsiniz. Sizden haber almak isteriz.

HQ - Istanbul

Bizimle ilgili bir sorunuz var mı? Basın ekibimizle buradan iletişime geçin.

Bize Ulaşın