Kurumsal Hayat

Ortak Değerler

Ortak Değerler

Mutlu müşterilerimizle birbirimizle yaptığımız çalışmalar da ortak değerlerimiz ışığında hareket ederiz. Bu ilkeler ve değerler, yaptığımız her işte etik davranma ve en yüksek kalite, profesyonellik, dürüstlük ve dürüstlük standartlarını sürdürme taahhüdümüzü desteklemektedir.


Mükemmeliyetçi yaklaşım

Mutlu müşterilerimizin başarısını desteklemek için üstün performans, özveri, uzmanlığımızın ve yaratıcılığımızın uygulanmasıyla en iyisini sunmaya çalışıyoruz.


Takım çalışması

Hem mutlu müşterilerimizle hem de birbirimizle olan ilişkilerimizde bir takım olarak kazanıyoruz. Bizce Yanlızca takım olarak kazanırız aksi takdirde kazanmış sayılmayız. Çeşitliliğin ve işbirliğinin daha iyi sonuçlar verdiğini düşünüyoruz.


Cesaret

En eşsiz çalışmalarımız, mutlu müşterilerimize samimi ve bağımsız bir danışmanlık sunma cesaretimizden kaynaklanıyor. Girişimciliğin özgür ruhu ile hareket ettiğimizde ve zorluklara ve fırsatlara yenilikçi yaklaşımlar uygularken yolumuza öncülük ediyor.


Sorumluluk

Mutlu müşterilerimizi, iş arkadaşlarımızı ve topluluklarımızı oldukça önemsiyoruz. Çalışanlarımızın uygun bir iş-yaşam dengesine sahip olmasını sağlamaya özen gösteriyoruz.


Bütünlük

Dürüstlükle hareket ederek değerlerimizle bütünlüğümüzü koruruz. Yaptığımız her şey dürüstlük ve saygı, açıklık, güven ve adaletten ilham alır.


Birçok şirket değer beyanatlarına sahiptir, ancak çoğu kez bu yazılı değerler belirsizdir ve yok sayılır. Bir firmanın gerçek değerleri, kim ödüllendirilir veya kime farklı bir kariyer yolu çizmesi gerektiğini gösterilir.


Aşağıda, gerçek değerlerimiz, en çok önem verdiğimiz spesifik davranışlar ve becerilerden bahsedeceğiz. Bu fikirler sizin ve çalışma arkadaşlarınızın da benzer görüşlere sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, The Brand Planet’de de o kadar başarılı olursunuz.


Sağduyu

—Tüm belirsizlikler ile dolu ortamlarda yolumuzu kaybetsek bile akıllıca kararlar veririz.

—Bir problemin kökündeki nedenleri saptar ve semptomları tedavi etmek için daima gerekli ekipmanımız vardır.

—Yaşam çok değişken ve göreceli. Stratejik düşünmemiz gerekli olsa da, taktiksel yaklaşımı daha çok benimser ve duruma göre hareket ederiz.

—Büyük kararlar verirken, yakın dönem değil, uzun vadeye dayalı olarak değerlendiririz.


Kanallar arası iletişim

—Konuşma ve yazma dilimiz özlü ve açıktır.

—Dinlemeyi severiz ve tepki vermeden önce karşımızdakini anlamaya çalışırız.

—En net düşünceleri ortaya çıkarmak için stresli durumlarda sakin duruşumuzdan vazgeçmeyiz.

—İletişim tarzımız adaptasyona ve anlayışa dayalıdır; dünyanın dört bir yanından kendi ana dilinde konuşan insanlarla anlaşabilmek için uyarlarız.

—Meslektaşlarımıza karşı samimi, zamanında geribildirim sağlarız.


Merak

—Hızlı ve hevesle öğreniriz.

—Uzmanlık alanımız dışındaki bilgiler hakkında araştırır, doğru bilgi kaynağından gereksinimleri edinir ve eksikliklerimizi kapatırız.

—Başkalarının hayranlık duyduğu konular hakkında bilgi sahibi olmaya daimi ilgiliyiz.

—Problemler karşısında daima alternatiflere ve farklı perspektiflerden bakarak çözüm yolları ararız.


Yenilik

—Sektöre katma değer sağlayacak yenilikçi ve kendini yenileyen yeni fikirler yaratırız.

—Zor problemlere çözüm bulmak için sorunları yeniden kavramsallaştırırız.

—Geçerli varsayımlara meydan okur ve daha yeni ve farklı yaklaşımlarla yeniden yorumlarız.

—Karmaşıklığı en aza indirgeyerek ve sadelik ile yola devam ederiz.

—Değişimden çekinmez, değişimin bizi daha iyi yerlere getireceğine inanırız.


Teşvik

—Marka çıkarlarımız ile örtüştüğünde, iyi veya kötü olarak sınıflandırmaksızın fikirlerimizi seslendirmekten çekinmeyiz.

—Statükoya eleştirel bakmaya hazır mıyız? Her daim.

—Daha önce deneyimlenmemiş konularda verilen kararların sonuçlarının da ne kadar yüzelsel olduğu konusunda hemfikiriz.

—Akıllıca riskler alırız ve oluşan muhtemel olumsuz sonuçlar için daima B planımız vardır.

—Değerlerimize ters düşen eylemlerin doğruluğunu sorgularız.

—Hak, ve doğrunun peşinde koşarken çaresiz kaldığımız zamanlar da olabiliyor.


Tutku

—Mükemmellik uğruna sahip olduğumuz herşeyi başkalarına ilham olmak için de paylaşırız.

—Ekip olarak The Brand Planet’nin başarısı için yoğun ilgi gösteriyoruz.

—İnatçı olduğumuz kadar iyimseriz de!

—Sessizce kendinden emin ve açıkça mütevazıyız.


Bireyselci tavır karşıtı

—Ekip olarak özveriliyiz. Her daim kendimiz için en iyi olduğu kadar, The Brand Planet için de en iyi olanı düşünürüz.

—En iyi fikirleri bulmak için açık görüşlüyüz.

—Meslektaşlarımıza yardım etmek için zaman ayırmaktan asla gocunmayız.

—Açık ve proaktif bilgileri paylaşırız.


Etki

—Büyük öneme sahip işleri başarıyla yerine getirme yeteneklerimiz var.

Ofis ortamında insanların birbirine güvenebilmesi için sürekli bir çaba içerisindeyiz.

—Çalışanlarımız gelişimlerine katkı sağlayacak her tür fikire açığız.

—Sorun değil sonuç odaklıyız.

Takdire değer değerleri yazmak kolay olandır; Onları yaşamaksa daha zor. Cesareti tanımlarken, "Eylemler, değerlerimizle tutarsızlık içerisinde" diyoruz.


Herkesin değerleri yaşamak için birbirlerine yardım etmesini ve birbirlerini rol modelleri olarak sorumlu tutmalarını isteriz. Bu süreç birbirini tamamlayan ilhamlar zincirinden meydana gelebilir ancak.


Dürüstlük kavramını tanımlarken, "Söylemlerimiz, insanların arkalarından değil, birbirlerine söylenenler ile sınırlıdır." deriz. 


Bu özellik, aramıza yeni katılan insanlara anlatılması zaman alan ve kanalize olmaları için en zor süreçlerden birisidir. Çoğu durumda, hem sosyal hem de iş, sürekli olarak insanlar hakkında ne düşündüklerini olur olmaz yerlerde söyleyenlere tahammül etmemiz mümkün değil.


İnsanları birbirine mesleki, yapıcı geribildirim vermesine ve süreklilik kazanmasına teşvik sağlamak için çok çalışıyoruz. İnsanlar başkalarına, "Ne yapabilirdim?" Sorusunu soruyor ve kendileri, "Henüz paylaşmadığım görüşler var mı?“


Geri bildirimler sayesinde daha hızlı öğrenir, problemlerin kronikleşmesinin önüne geçen faydalarının olduğuna inanırız. Geri bildirim, bazı durumlarda, birbirimize karşı birbirimizle nasıl iletişim kuracağımız ve çalıştığımızın sürekli bir parçasıdır. Bunu yapmak rahatsızlıklara yol açsa da meslektaşlarımıza bunun kendi öz kişiliklerine faydalarından bahsederek aramızda güçlü bir güven köprüsü inşaa ederiz.


Aslında, geri bildirim, yalnış anlaşılmaların önüne geçer ve etik kuralların anımsatılması gereksinimini ortadan kaldırır. İnsanların birbirine güven duyarsa, geri bildirimler daha kolay bir şekilde iletilir; bu da, o profesyonel ilişkilerin geliştirilmesine neden zaman ayırdığımızın sebebini açıklar. 


Özellikle üst pozisyonlarda çalışanlar arasındaki samimiyetten hoşnutuz. Bu samimiyet, ve geri bildirimlerin, farklı toplum ve kültürlerden gelen insanlar için oldukça zor olduğunun farkındayız. O yüzden, insanlara, her çalışandan umduğumuz davranışları liderlik ve modelleme yoluyla The Brand Planet’de bunu nasıl yapacaklarını öğrenmelerine aktif bir şekilde yardımcı oluyoruz.


Felsefe

Felsefemiz, ancak sanatsal normlarımızın forma kavuşması ile gerçekleşir.


En iyi hizmeti sağlamanın temelinde, yaratıcı düşünürler ekibimizin verimliliği, en zorlu durumları bile fırsata çevirme yeteneği kazandırmaya, başarılar ile hem şirketımıza hem de onlara itibar kazandırmaya, sorumluluklar ve görevleri, mevcut haline nazaran zenginleştirilmesi ile ancak başarı elde edilir. Atölyemizdeki ekip arkadaşlarımızdan birçoğu tüm çalışma hayatını bizimle geçiririyor.


Ne kadar mutluluk verici değil mi? Bu yüzden, çalışma ortamını daha teşvik edici ve mutlu bir deneyim haline getirmeye özen gösteriyoruz. En iyi müşteri deneyimi elde etmenin temeli, önce bünyemizde yer alan kişilerin deneyimini iyileştirmeye bağlı olduğuna inanarak bunu ilk sırada belirledik. Kurumun gelişimi, kişilerin gelişimine bağlıdır ve onlardan beslenir.


Ekibimizin yeteneklerine bağlı olarak en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda teşvik etmeye dikkat ediyor, ekibimizin kişisel gelişimi için oldukça fazla bütçe ayırırız. Muhtemelen rakiplerimizi kıskandıracak kadar. Tüm canlılara değer verir, destek olmaktan da mutluluk duyduğumuzdan asla şüpheniz olmasın.


Geleceğin nasıl olacağından çok, edinilen bilgileri doğru kullandığımızda pozitif şekillendireceğimiz yeni dünya uygarlığının nasıl olabileceğini öngörebilir ve onun şekillendirilmesinde pay sahibi olabiliriz.


İlham veren tasarımlar

Gelişen bir toplumda, kültür kurumları iki amacı ile ortak paydada buluşur: ulusumuzun mirasını korumak ve modern kuşağa enerji vermek ve eğitmek için. İster sanatta, tarihte veya turizmde uğraşsanız da, yeni bir perspektiften iletişim kurmanıza, ilgiyi arttırmanıza ve yeni izleyicileri çekmenize yardımcı olacak yeteneklerimiz var.


Strateji, marka bilinci oluşturma, tasarım ve dijital uzmanlardan oluşan uzmanlar, kuruluşunuz için mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için sürecin her aşamasında birlikte çalışırlar.


Stratejik yaklaşım

Her projeye, markanızı ve durumunuzu tam olarak anladıkça başlıyoruz. Kısa soruyu soruyoruz, meydan okuyor ve engelleri kaldırıyoruz. Doğru iletişim mesajları bulur, onları büyük fikir haline getirir ve sonra onları dijital ve çevrimdışı kanallarda güzel ve amaçlı bir şekilde yürütürüz.


Bu yaklaşımı takiben, kültür sektöründeki müşterilerimize konuyu yeni bakış açılarından düşünmelerini, ilgi çekici iletişim kurmalarını ve daha geniş bir kitleyle bağlantı kurmalarına yardımcı olduk.


Neleri takdir ederiz?

—Az konuşup çok dinleyen, farklı görüşlere saygı duyan ve anlamaya çalışanlara, yeteneği kısıtlı olsa da özveri ve üstün çaba ile bir işe sarılan insanlara saygı duyarız.

—Zekice, objektif ve titizlikle yürütülen her türlü projeye hayranlık duyarız.

§Önyargıya karşı tutumumuz olumsuzdur. Çünkü, bizi biz yapan şey tek bir amaç uğruna çalışmak ve çabalamaktan geçer.

—Çoğu müşterimizin en büyük arzuları arasında satışları arttırmak adına kıvılcım yakmamız, eşsiz markalar oluşturmamızdır. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.

—Mutlu Müşterilerimizle kurulan ortaklıkları derinleştirecek ve iki tarafında gelişmesine olanak sağlayacak bir atmosfer atölyesi oluşturmaya özen gösteriyoruz.

—İşimizi ciddiye alırız. Her şirket gibi bizim de kazanma tutkumuz var fakat kazanmak uğruna etik değerlerden, rakiplerimize karşı adil bir şekilde mücadele etmekten asla vazgeçmiyor, girdiğimiz konkurlarda haksız kazanç sağlayacak hilelere başvurmuyoruz.


Etik karar mekanizma

—Yeniliklere ve fikirlere açık bir yaratıcı şirket olarak bilinmemizdeki en büyük etkenlerden en önemlisi, hiyerarşinin her zaman ön planda tutulmamasıdır.

—Acımasızlık ve şiddetten asla haz etmez, kibarlıktan daha çok hoşlanırız.

—Projelerimizin yönetimini yüksek mesleki standartlara uygun gerçekleştirirken, mutlu müşterilerimizle ikili ilişkilerde resmiyeti saygı çerçevesini aşmadığı sürece uzak tutuyoruz.

—Emir ve koşullara bağlı söylenen sözler bizim için kabul edilemez.

—Özgürlükleri kısıtlamadan yaratıcı ekibimizi üzerinde çalıştıkları projelere daha fazla odaklanmalarına destek olan, cesaretlendiren hareketlerden daima mutluluk duyuyoruz.

—Bağlı olduğumuz Anadolu kültürünün bir mirası olarak, dürüst iş, dürüst insan ve dürüst ortamda bulunmayı en önemli kural olarak benimsedik.


Bağımsız karma

Çalışanların bağımsız bağımsız karar alıcıları olmasını ve doğru karardan emin olmadıklarında yalnızca yöneticilerine danışmasını istiyoruz. Liderin her seviyedeki işi, başkalarının genelde büyük kararlar vermek için doğru bilgiye sahip olması için açık bağlam koymaktır.


Şirketimizde her yerde iyi karar verme kademelerini geliştirmeye çalışıyoruz. 


Üst yönetimin ne kadar az karar verme yüküne sahip olduğunu gördüğümüzde kendimizle gurur duyuyoruz. Her liderin rolü öğretmek, işleme koymak ve neler olduğunu açıkca bilgilendirmektir. Bağlam ayarının iyileştirilmesi gerektiğini anlamanın tek yolu, tüm ayrıntıların bir örneğini sunmaktır. 


Ancak, orta veya alt düzey yöneticinin aksine, bu ayrıntıları bilmenin amacı, belirli küçük kararları değiştirmek değil, bağlamı nasıl konumlandıracağını öğrenmek için daha fazla karar alınması gerektiğidir.


İnsanlara patronlarını memnun etmeye çalışmamalarını söyleriz. Bunun yerine iş hizmet etmeye çalışın. Yöneticinizle görüş ayrı olmaz. Hiçbir şeyi saklamak hiç iyi değil. Yöneticinize söylemek normal, "katılmıyacağınızı biliyorum, ancak X'i yapacağım çünkü daha iyi bir çözüm düşünüyorum. 


Kararımızı özellikle geçersiz kılmak isterseniz bana bildirin. "İstemediğim, yöneticilerin yöneticilerinin ne yapacaklarını veya ne istediklerini tahmin etmesidir ve daha sonra bu karara göre yürütülür.


Vizyon

Statükoyu sorgulamak

—Cesur fikirleri savunarak, zekice riskler alarak ve mantıklı hataları kabul ederek yön gösteririz.

—Bütün bunlar, alışılmışın dışına çıkan bir meydan okuma da olsa akılımızdakileri özgürce dile getiririz.

—Dünyanın yenilik merkez üssünde başarıyla koşarız.

—Büyük fikirlere duyulan özlemi ve yenilik sürecinin yaşamsallığını yakalama uğruna çok şeyden vazgeçebiliriz.


Mütevazı bir özgüvene sahip olmak

—Bilim ve sanat ışığında kararlar aldık; bu da bize kibirli olmadan güven duyma olanağı veririz.

—Güven ve işbirliği içinde önderlik yaparız.


Daima öğrenmek

—Biz merak için tasarlanmış, yaşam boyu kişisel ve düşünsel büyüme arayışı içinde olan bir topluluğuz.

—Burası öğrenmeleri gereken her şeyi öğrendiklerini düşünenlere uygun bir yer değildir.


Kendinizi Aşmak

—Biz dünyamızı etik ve sorumlu bir önderlik sergileyerek şekillendiririz.

—Girişimlerimizin sorumluları olarak, bizler karar ve eylemlerimizde gelecekteki olasılıkları da göz önünde bulundururuz. Bu, çoğu zaman daha büyük çıkarları kendi çıkarlarımızdan üstün tutmak demektir.


Misyon

Geleceğin inşaa edilmesine istekli, modern küresel iletişimlere sanatsal dokunuşlar ile şekillendiren, yeni keşfedilmeye başlanan alanlarda eşsiz bir yer edinmek adına sürekli değişime ayak uyduran, yeniliklere açık, algıları pozitif yönde değiştirme yeteneğine sahip, sanat odaklı bir media şirketi hayal edin.


—Hedeflerimizin temelinde yatan fikir bu. Kişiliğini sahip olduğu yaratıcı ekibe borçlu olan, din, dil, ırk ayrımı olmayan cinsiyetsizliğin esas olduğu, her kademenin birbiri ile olan işbirliği ve mutlu müşterilerle yakın ilişkiler aracılığıyla küresel kabul görmüş bir yaratıcı şirket olmak.

—En yeni trendleri takip eden ve kavramsallaştıran, ama asla bu trendlerin etkisinde kalarak ana misyonundan sapmayan bir şirket olmak.

—Anlamlı, tutarlı değerler ve deyimler üretme arzusuyla hareket eden, mevcut unsurlara bu üretilenleri entegre etme çabası içinde yer alan, son derece yaratıcı kişilerden oluşan, multidisipliner bir ekibin yenilik odaklı bir atölyede buluşturulmasını sağlama arzusu.

—Sektöre, topluma katma değer sağlayan, fikirleri ile pozitif gelecek tasarımına katkıda bulunan, farklı disiplinlere hakim olan insanlar yetiştirmek


Misyonumuzu daha iyi tanımlamanın en iyi yöntemi

Yeteneği geliştirmek ve yönetmek; Bu yeteneği uygulamak için, dünya çapında yada müşterilerin yararı için: Bunu ortaklık içinde yapmak; Bunu karla yapmak.2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.