Kurumsal Hayat

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Kurum Kültürü

Çeşitliliği barındıran bir ajans, işimizin dayandığı ilham ve yeniliği sağlar. Katılımcı bir ortam, farklı görüşlerin açıkça paylaşılmasına imkan tanıyan ve umut vaat eden yeni ilaçlar geliştirilmesini sağlayan yenilikleri besleyen ana kaynaktır.


The Brand Planet’de, çalışanların kendilerine değer verildiğini ve saygı duyulduğunu hissettiği bir ortam yaratmayı ve korumayı taahhüt eder. Hedefimiz tüm çalışanlarımızın sağladığı yetenek, düşünce ve deneyim çeşitliliğini başarıyla yönetmek ve bu çeşitlilik temelinin üzerine kolektif bir başarı inşaa etmektir.


Çeşitlilik, “karışım” demektir: İnsanlar arasındaki çok çeşitli görünür veya görünmez farklılıklardır. Bunlara değerler, inançlar, fiziksel farklılıklar, etnik köken, yaş, cinsiyet, deneyimler, düşünme biçimleri, geçmişler, tercihler ve davranışlar dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Katılım, “karışımı işler kılmak” demektir: Tüm insanların etkin olarak katıldığı, kendilerine adil ve saygılı davranıldığı, fırsatlara ve kaynaklara eşit erişime sahip olduğu ve organizasyonun başarısına tam katkı yaparken kendileri olabildiği bir çevre yaratmaya yönelik proaktif davranışlar.


The Brand Planet’de çeşitlilik, yaş, cinsiyet, ırk, fiziksel kabiliyetler, etnik köken, cinsel yönelim, iş yapış ve düşünme tarzı, din, milliyet, uyruk, tercihler ve ihtiyaçlar gibi görünür olan veya olmayan farklılıklarımızın zenginliğini, çeşitliliğini anlamak ve değer vermektir. Bu nedenle çeşitlilik ve eşit fırsatların teşvik edilmesi The Brand Planet’nin kurumsal prensipleri arasındadır.


Kurumumuzdaki herkesin birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla sorumlu olduğunu anlamasını sağlayarak, bütün çalışmalarımızda bireye saygının temel alındığı bir iş ortamı sağlamayı hedefleriz. İş hedeflerimize ulaşmada, bilim ve yenilikte mükemmelliğe ulaşmamızdaki en büyük etkenlerden biri de en iyi çalışanları istihdam etmemizdir.


The Brand Planet’nin işe alım, ücretlendirme, performans değerlendirmesi, terfi, atama, yetenek yönetimi, yedekleme planı, eğitim, koçluk, yurtdışı görevlendirmeler gibi tüm İnsan Kaynakları sistemleri kriter ve kurallar açısından çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlayacak ve herhangi bir ayrıma fırsat vermeyecek şekilde kurgulanmıştır.2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.