The Brand Planet Consulting

Dönüşüm

Marka Dönüşümleri yeni başlangıçlar demektir

Yeniden markalaşma, bir markanın kimliğine, mesajlaşmasına ve hatta misyonuna büyük bir yenilenmedir.


— Satışlar uzun bir süre boyunca azalması

— Rakipler, markanın sahip olduğu pazar payının büyük bir çoğunluğunu alması

— Şirket bir skandal veya kamu çıkmazının konusu olması

— Şirket kültürü negatife dönüşmesi

— Satın almalar, şirket evlilikleri, şirket birleşmeleri sonucunda yeni bir kimliğe ihtiyaç duyulması


Ve benzer durumlarında yeni bir başlangıç gerektirmektedir. Görsel Atölye, markanızın yenilenmesi ve dönüştürülmesinde en iyi çözümler sunmaya hazır.


Markalar artık modern yaklaşımlara, piyasa dinamiklerine ve yeniliklere ayak uydurmalı. Aksi takdirde, artan çetin rekabet karşısında arzulanmayan sonuçlar alması muhtemeldir. Peki bu durumda ne tür aksiyonlar alınabilir? Çözüm oldukça basit. Markayı yeniden ele almak ve tüm bilinen marka gerçeklerini, varsayımları, görsel ve sözel kimlikleri analiz etmekten geçer.


İşte bu yüzden, varsayımlar üzerine kurulu basitçe hazırlanmış bir marka konumlandırmasına değil, üzerinde uzun süreli çalışmalar yapılan eşsiz marka dönüşümüne inanıyoruz. Bu, markanın işletme ve tüketiciler için değer yaratma biçimini ve gelecekte daha fazla nasıl yaratabileceğini gerçekten anlamaya yöneliktir.


Ufku genişletmek: Markalar, kategori sınırlarını aşarak ve rekabet alanlarını yeniden tanımlayarak yarattıkları değeri en üst düzeye çıkarır. Her ikisini de içine alan ekosistemler yaratmak için ürün ve hizmet ayrımlarını görmezden geliyorlar.


Vizyonu tanımlamak: Zorlayıcı bir insan gerçeğine demir attıran ve markanızın insanların hayatlarına getireceği değeri çok somut bir şekilde tanımlayan bir marka vaadi tanımlamak için sizinle birlikte çalışacağız.Vaadlerin tüketicilerin zihnine ulaşması

En güçlü içgörüler piyasalar veya markanız hakkında anlamlı fikirler verse de, tek başına bir çözüm değillerdir. Bu içgörüler, yeni fikir ve taktiklerin önünü açan ve atılacak bir sonraki adımların daha doğru ve etkili atılmasına yardımcı olur. İşte bu sebepten dolayı, markanızın özü baştan olmak üzere markanın tüm katmanlarıyla anlamlı bütünlük sağlayan görsel ve sözel kimliğinin etkileyici iletişim stratejileriyle tüketicilerin zihinlerine yapılacak yolculuklarının başarılı birer yatırım getirisi olması için elimizden geleni yapacağız.


Markanızı dönüştürmeye hazırsanız. Akla gelen ilk soru muhtemelen bellidir:


“Peki Dönüşüm nerede başlar?” Biz bu konuyu 4 farklı kategori altında ele alıyoruz.1. Marka: Markanın temelini oluşturan ana unsurlarını tekrar ele alır, eksiklikleri saptar ve potansiyele sahip olan kısımlarını güçlendiririz.


2. Yenilik: Kârlılığın artması, yapılacak yeniliklere bağlıdır. Yeni pazarlar, yeni ürün veya yeni bir görsel kimlik. 


Markaların zihinlerdeki imajını tazelemesi tüketiciye verilmesi istenen “yenilikçilik” imajının tam olarak iletilmesine yardımcı olur.


3. Sürdürülebilirlik: Pazarlama literatüründe yer alan ve markaların sürekliliğini sağlaması yanı sıra, sorumluluk sahibi olduklarının teminatı olan modern sürdürülebilirlik prensiplerinin belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olacağız.


4. Performans: Ne kadar büyük marka olursa olsun, eğer yeteri kadar performans göstermediği takdirde, başarı beklemek ütopik bir yaklaşım olacaktır. Markalara, gerek maddi gerekse manevi faydalar sağlayacak pozitif fikirler sunmak için hazırız.


The Brand Planet olarak müşterilerimize, ürün ve hizmetlerine yönelik geçmiş dönem normları ve vakaları inceliyoruz ve taktikleri geçmiş dönem deneyimleri üzerine inşa ediyoruz. Stratejik düzeyde, markaları planlama ve mimarlık yoluyla yönetme nüansları sağlıyoruz. Duygusal düzeyde iken, duyulara hitap etmelerine yardımcı oluyor, basit başarısızlıklarla vakit harcamak yerine, bir marka ve müşterileri arasında bağlantılar kurma yollarını buluyor ve güçlendiriyoruz.


Bugünlerde, hemen hemen her şey, her yerde yeniden markalanabilir. Fikri doğru bir şekilde ele alıp ve insanların markanızı kucaklayacak ve günlük yaşamlarının bir parçası haline getirecekler. Ancak organizasyonların tek başlarına bu fikri bulması zor. 


Kendi marka özünü yakalamak, kendi başınızın arkasına bakmak kadar zor. Marka geliştirme konusunda uzman olarak markanızın yaşadığı sorunlara çözüm niteliğinde bileşenlerini geliştirerek markanızın konumunu güçlendirebiliriz.


Yeniden markalaşma tasarım ajansı olarak rolümüzü tanımlarken, markalaşma ve yeniden markalaşma arasında ayrım yapıyoruz. Sevilen marka konumunu koruyor musunuz? Yoksa Pazar payı kaybetmeye başladığınızı düşünerek yeni hamleler yapmak adına mevcut markanızı yeniden mi yapılandırıyorsunuz? Hepsinin ayrı zorlukları var. Markanızın mevcut imajı yeterince hatırlanmıyorsa veya yenilenmeye ihtiyaç duyuyorsa, Görsel Atölye, pozitif ilişkilendirmeler oluşturmanıza yardımcı olabiliriz. Statükoya meydan okuyacağız. 


Marka hikayenizi basit ve anlaşılır tutmaya özen göstereceğiz. Cesurca bir yeniden marka mimarisi için bu işi yapacağız, eğer yapılacak en doğru şey buysa. Yenilenmiş görsel  yüzüyle ve sözel kimliğiyle dikkat çekeceğiz. Ayrıca, insanların bu eşsiz marka yolculuğunun parçası olmaya teşvik edeceğiz. Bununla birlikte, marka stratejistlerimiz daha kolay bir çözüm önerebilir. Her yeniden markalama, her zaman bir logo değişikliği yeterli olmayabilir. Görsel kimlik ve ses tonu, bir markanın yönünü değiştirebilir. Yaratıcı bir slogan, markanıza netlik ve odaklanmanızı daha kolay hale getirebilir.Markayı yeniden oluşturmak ve yeniden odaklamak için yeniden markalama etkili bir yoldur

Şirket yeniden markalaşma hizmetlerinin bir tedarikçisi olarak, dışarıdan çalışıyoruz. Kendimizi personelin ve müşterilerin yerine koyarız. Markanızın insanların hayatlarında oynadığı rolü anlamaya çalışırız.


GettyImages-928995802-min.jpeg

Eşsiz fikirleri marka stratejileri ve ilginç fikirlerle beslenen anlayışlar oluştururuz. Son markalama çalışmanızdan bu yana ortaya çıkan pazardaki potansiyel fırsatları tarıyoruz. Ve şu sorulardan bazılarını soruyoruz.


— Sunulan teklifleri tüketicilerin ilgisini çekecek kadar etkileyici mi?

— Yeniliklere açık mı yoksa dar görüşlü mü?

— Pazarlama bütçenizin ne kadarı bu yeniden marka için ayrılmıştır? 


Gibi sorular ve bu sorulara cevap buldukça fırsat kapıları açabilme yollarını arıyoruz. Büyük fikri bulduğumuzda, onu kuruluşunuza entegre ederiz. 


Yeniden markanız için vakayı ve beklentileri güçlendirme yollarından birisidir. The Brand Planet’te düşüncemizi değil, zamanlamaları ve bütçeleri kontrol etmek için tasarım sürecini kullanıyoruz. Önyargımız her zaman kavramsaldır. Fikir geliştirmeye teşvik etmek için bazen sıradışı fikirler ortaya atıyoruz. Spektrumda, tek türden çokboyutluya kadar logo tasarımları oluşturuyoruz. Nihai fikire ulaşana kadar oldukça sıradışı ve bir o kadar enteresan fikirleri dile getirir, yeni fikirlere yol açarız. Renkli aromadan, sadeye, görsel aroma ekliyoruz. 


Markanızı hayata geçirmenin dört prensibi

Bu günlerde iş yapmak oldukça karmaşık bir çabadır, ancak her işlemin sonunda basit çözümler arayan bir insandır.


İşte bu, iyi bir tasarımın ortaya çıktığı yerdir - karmaşık iş fikirlerinde anlamı bulmak, onları anlaşılır ve tutarlı bir şekilde ifade etmek, böylece kolayca anlaşılacak ve nihai olarak müşteri katılımını ve marka deneyimini geliştirmenin yolunu açar.


Markaları hayata geçirmek için tasarım sürecimiz dört basit prensibe dayanmaktadır:


Farkındalık: Farklı mecralarda düzenli olarak yer almazsanız, duyulmanız veya hatırlanmanız mümkün değildir.


Fark yaratan pazarlarda marka bilinirliği yaratmak ve marka bilinirliği yaratmak için ayırt edici marka varlıklarının ve şablonlarının tasarımı ve geliştirilmesi yoluyla tanıma gerçekleştirilir.


Marka varlıkları adınız ve marka kimliğinizle başlar, ayrıca renk, ikonografi, imge, tipografi ve markanızla ilgili her şeyin görünümü ve hissini de içerir. Bunlar farklılaşmanın temel unsurlarıdır.


Zamanla, bu marka varlıkların tüm dijital ve fiziksel temas noktalarındaki tutarlı kullanımı, müşterilerin satın almaya hazır olduğunda markanızın akılda kalmasını sağlamak için farklı bellek yapıları oluşturur.


Anlam: Sadece görünür olmak yeterli değil. Herhangi bir markanın zihninde kalıcı olması için bir şeylerin olması gerekir; anlamı olmalı.


İnsanlar her gün binlerce markayla ve mesajlarıyla karşılaşırlar ve anlamsız olarak gördükleri, kısa süreli hafızada kolayca görmezden gelinir veya kaybolabilir.


Anlam içeriden gelse de; yaptığınız şeyden, nasıl yaptığınız ve neden önemli olduğu (ideolojiniz), dışardan rezonans etmeli ve her müşteri deneyimi ile tutarlı bir şekilde ifade edilmelidir.


Birleşim: Bugün, insanlar çok çeşitli temas noktalarından markalarla etkileşime giriyor ve her bir etkileşim ve işlemin - her marka deneyiminin - markanızı yansıtması önemli bir detay olarak göze çarpıyor.


Marka yönergelerine formüle bağlılık ile ilgili değil. Bu daha çok, iletişim kurduğunuz şeyleri ve kullandığınız dijital ve fiziksel kanalları, benzersiz ideolojinize bağlı kalırken, iletişim kurduğunuz belirli kitlelere uyarlamakla ilgilidir.


Daha sonra, markanızı yönetmek için araçları geliştirmek, marka ortaklarının ve savunucuların, bu uyumu sürdürmek için gereken her şeye sahip olmalarını sağlamak ve marka deneyimini dünyanın herhangi bir yerinde marka standartlarını en iyi seviyede yansıtması gerekir.


Optimizasyon: Marka bilinirliği oluşturmak için tekrar önemlidir, ancak müşterilerin ihtiyaçları, pazarları sürekli olarak değişmesi, marka iletişimleriniz önemli kalmaktadır.


Bu, müşterilerle aktif olarak iletişim kurmak, en alt seviyeden, en üst seviyeye kadar geri bildirim almak ve marka mesajlarını sürekli olarak optimize etmek ve bunları tüketicilere iletme şekli anlamına gelir. Hatta, neyin işe yaradığını ve iletişim bütçelerinin daha verimli bir şekilde harcanmasını, yatırım getirisi sağlayıp sağlamadığının test edilmesi anlamına da gelir.


Yeniden markalaşma, daha hızlı bir çözümdür. Bizim görüşümüze göre, hızlı alınan geçici çözüm kararları başarısızlıkla sonuçlanması muhtemel. Yeniden markalaşma, organizasyonunuzu büyütmek için büyük bir fırsat. Kısacası yepyeni bir dil oluşturmakla ilgilidir. İnsanların istediği ve önemsediği şeylere dayanan zorlayıcı bir hikaye oluşturmak gibi. Başarılı bir Marka dönüşümü 3 önemli detaydan oluşur

İnanç setleri: Liderlik, bir yeniden markalama yapabileceklerine inandığında, süreç aşağıdan yukarıya değişime gerçekten ilham verebilir. Kültür tarafından yönlendirilen ve özgünlük standardı tutulan markalama süreci, kuruluşun daha yüksek amacını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Çalışanlar rollerine gerçekten katılabilir ve daha büyük organizasyonel savlara inananlar olabilir.


Dayanıklılık: Yeni bir marka oluşturmak, sabır, değişime hazır olma ve uzun maratonda dayanıklı olan rahat ayakkabılar gerektirir çünkü mutlu müşterilerimizle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Marka dönüşümünde “Altın mermi” yoktur; Tek bir kararlar kesinlikle başarılı olunması beklenmemeli. Zamana yayılan ve içgörülerle sentezlenen deneyimler, hedefe ulaşmanın önünü açacak güçte.Dürüstlük: Yeniden markalaşma sürecinden en iyi şekilde yararlanmak için, organizasyonlara dürüst bir bakış açısıyla yeniden ele almak ve zayıf halkaları tespit ederek kurtulma yollarını bulmak adına istekli olunmalıdır. En başarılı marka dönüşümleri, ihtimam ve azimle bağlantılı açıklık ve güvene dayanır.“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.”

PETER DRUCKER

The Brand Planet'in Dönüşüm Atölyesi hizmetleri

— Markalama atölyesi
— Rakip araştırması
— Konumlandırma stratejisi
— Görsel ve sözel kimlik
— Marka kılavuzu tasarımı
— Lansman planlaması
— Uygulama ve yerelleştirme