top of page
Itibar Yonetimi
Itibar Yonetimi
Yaratıcı İletişim

İtibar Yönetimi

Günümüz dünyasında, kurumsal işleri ve medya ilişkilerini birbirinden ayırmak artık mümkün değil: hemen hemen her büyük itibar meselesi, siyasi olduğu kadar medya boyutuna da sahip ve dünyalar karşılıklı olarak birbirini güçlendiriyor.


Felsefemiz, müşterilerimize stratejik düzeyde entegre iletişim önerileri sunmak ve ardından hedefli tavsiyeler sunmak için derinlemesine araştırma yapmaktır.


Müşterilerimize politik, sosyal ve ekonomik gelişmelerin iş modellerini nasıl etkileyebileceği ve müşterilerin bu bağlamda stratejik olarak kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu, müşteri pozisyonlarını savunmada tavsiye ve danışmanlığı ve optimal Devlet İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler organizasyon yapıları için tavsiyeleri içerir.


Toplumsal eğilimler, şirketlerin yalnızca pazar konumlarını sürekli olarak yeniden değerlendirmelerini ve gerektiğinde iş modellerini ayarlamalarını gerektirmez, aynı zamanda yeni fırsatlar da sunar.

Yalnızca ilgili tüm paydaşları tutarlı bir şekilde haritalayan ve hedefleyen entegre bir yaklaşım, sürdürülebilir kurumsal başarı için sağlam bir temel oluşturur.


Siyasi ve düzenleyici ortamın sürekli olarak izlenmesi ve meşru müşteri çıkarlarının inandırıcı bir şekilde desteklenmesi, ‘faaliyet izni’ni güvence altına alır ve yeni iş ve büyüme fırsatları yaratır.


İtibar, her organizasyonun temelinde yer alan paydaşların bu konuda ne düşündüğü, ondan beklediği ve başkalarına söylediği bir niteliğidir. Ancak birçok organizasyon markalarını ve itibarlarını farklı yöntemlerle yönetmeye devam ediyor. Kurumların artık ayrı bir varlık olarak marka ve itibara sahip olmaya gücü yetmeyeceği için, her işletmenin bugün ele alması gereken asıl meselelerden birisi haline geldi. Şirketler, paydaşları ile anlamlı, üretken, ilerici bir değişim yaratan yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyorlar ve The Brand Planet'de biz ona gerçek bir bağlılık diyoruz.


Marka kavramı ve itibarın kesişiminde çalışmak

Marka ile itibar arasındaki bu kopukluk, başarıya ve büyümeye bir engel oluşturuyor. Her işletmenin bugün ele alması gereken asıl sorun. Geniş yetkinlikliklere sahip ekibimiz bu konuyu marka ile ünün kesiştiği yeni “üçüncü alan” adında yeniden yorumluyor. Tescilli ve özelleştirilebilir otantik etkileşime dayanan içgörülerden faydalanarak, paydaşlara marka ve itibara göre bütüncül bir şekilde ele alabiliyoruz.

The Brand Planet'in İtibar Yönetimi hizmetleri

— Endüstri liderliği konumlandırma
— Kriz ve sorun yönetimi
— Çalışan değişimi yönetimi
— Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
— Kurumsal iletişim yönetimi

sari serit.png
ALBERT EINSTEIN
"Hayal gücü her şeydir. Hayatın yaklaşmakta olan cazibe merkezlerinin önizlemesi."

ALBERT EINSTEIN

Yeteneklerimizi keşfedin

The Brand Planet Consulting'in yetenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için kataloğumuzu inceleyin.

Görüntüle
bottom of page