top of page
Ara

Yıldız Holding, BM kadının güçlenmesi prensiplerini de imzaladı

Kadın Platformu'yla cinsiyet eşitliğini vurgulayan Yıldız Holding, BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerini de imzaladı

Tüm şirketlerinde fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve daha kalıcı bir yapıya dönüştürmek amacıyla Yıldız Holding Kadın Platformu'nu hayata geçiren Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza attı.


Kuruluşundan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği alanında öncü uygulamalar geliştiren Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzaladı. 10 Haziran Perşembe günü Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İstanbul Bölge Ofisi'nde düzenlenen imza törenine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir ve Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş katıldı. UN Women ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişimi WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları için tasarlanmış bir rehber olma özelliği taşıyor.


Çatısı altındaki kadın çalışanların etkinliğinin artırılması, yönetim ve liderlik seviyesinde kadın temsilinin teşvik edilmesi amacıyla 'Yıldız Holding Kadın Platformu'nu kuran Yıldız Holding, WEPs imzasıyla birlikte kurum içi cinsiyet eşitliği politikalarını tüm şirketlerinde küresel standartlara göre şekillendirecek. WEPs, Yıldız Holding'in kadın çalışanlar ve kadın liderliği özelindeki başarılı politikalarını daha da sistemli ve programlı bir anlayışla sürdürmesine yardımcı olacak.


Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir: "Yıldız Holding'in kadının ekonomik güçlenmesi taahhüdü ve iş yerinde fırsat eşitliğine yönelik yürüttüğü çalışmalardan dolayı takdirimizi sunmak isterim. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzalanması toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesini sağlayacak iş pratiklerini hayata geçirme konusunda önemli bir platform sağlıyor" dedi.


Ali Ülker: "Yıldız Holding'in atacağı her adım kadınların tüm alanlarda görünür olması adına önemli bir örnek teşkil edecek"


Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, WEPs kriterlerinin Yıldız Holding'e cinsiyet ve fırsat eşitliği konusunda yeni bir yol haritası sunduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Yıldız Holding olarak gerek ülkemizde gerekse küresel arenada güçlü büyümemizi sürdürürken, içinde bulunduğumuz toplumu kalkındırma ve Türkiye'nin her alanda sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama düşüncesini de tüm faaliyetlerimizin odak noktasında tutuyoruz. Bu bakış açısıyla tüm işlerimizde topluma örnek olma misyonunu üstleniyor ve özellikle cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık sağlayacak her projeye gönülden dâhil oluyoruz.


Bu yıl hayata geçirdiğimiz Yıldız Holding Kadın Platformumuz ile iş dünyasında kadın temsili özelinde örnek bir yapı oluşturduk. Şimdi de fırsat eşitliği konusundaki bu çabalarımızı güçlü bir program etrafında yürütmek amacıyla önemli bir imza attık ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi'ni benimsemeyi taahhüt ettik. İlerleyen aşamalarda Yıldız Holding'in kadın emeğine dair atacağı her adımın kadınların tüm alanlarda görünür olması adına önemli bir örnek teşkil etmesini umuyorum."


Begüm Mutuş: "Kadın çalışanların etkinliğinin daha da güçlendirilmesini ve kadın liderliğinin teşvik edilmesini amaçlıyoruz"


Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da tüm Holding çalışanlarına güven ve iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı sunmaya öncelik verdiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük işveren markalarından biri olarak kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesine, üst yönetimde ve kritik noktalarda daha fazla kadının görev almasına, iş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz" dedi. Mutuş, sözlerine şöyle devam etti: "Kadın Platformumuz ile Yıldız Holding çatısı altındaki kadın çalışanların etkinliğinin daha da güçlendirilmesini ve kadınların liderliğinin teşvik edilmesini amaçlıyoruz. İş dünyasında fırsat eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için Türkiye'den ve yurt dışından çalışanlarımızın önerilerini dikkate alan, katılımcı bir süreçle oluşturduğumuz bir manifesto hazırladık.


Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu ile tüm çalışanlarımıza cinsiyetlerinden bağımsız bireyler olarak saygı duyulduğu ve değer verildiği bir şirket kültürü altında çalışma sözü veriyoruz. Aynı şekilde imzacısı olduğumuz WEPs de kadın çalışanlar ve kadın liderliği özelinde halihazırda uyguladığımız politikalarımızı daha da sistemli ve programlı bir anlayışla ele almamıza yardımcı olacak."


WEPs kriterleri cinsiyet eşitliğini güvence altına alıyor

Yedi temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. WEPs şu maddelerden oluşuyor:

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması

  2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi

  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

  4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi

  5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması

  6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi

  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

Yıldız Holding'in resmi web sitesinde şu ifadelere yer verildi: Katılımcı ve eşitlikçi bir toplum inşası, insani gelişimin ve değer yaratan büyümenin yadsınamaz bir gerekliliğidir. Yıldız Holding ve şirketleri olarak küresel ölçekte sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağı inancımızdan yola çıkarak kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamaya önem veriyoruz.


Kadının güçlenmesi ve iş dünyasında fırsat eşitliği sağlanması hedefi doğrultusunda, “Daha iyi bir gelecek için fırsat eşitliğini destekliyoruz” misyonuyla liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.


Yıldız Holding’in farklı şirketlerinde ve coğrafyalarında, “İnsana Yatırım” vizyonuyla toplumun tümüne yayılan fırsatlar yaratmasını, en çok çalışılmak istenen şirketler arasında konumlanmasını ve kadınların güçlenmesine imkan sağlayan en iyi koşullarla anılmasını amaçlıyoruz.


Bu kapsamda tüm iş süreçlerimizde katılımcılığa, eşitliğe ve çoğulculuğa değer veren bir şirket olarak fırsat eşitliğini bütün çalışanlarımızın ortak konusu olarak görüyor, faaliyetlerimizi kadın- erkek tüm çalışanlarımızı dahil edecek şekilde yürütüyor, birbirimizi dinleyerek öğrenme ve deneyim paylaşım alanları yaratıyoruz.


Buradan yola çıkarak iş dünyasında fırsat eşitliği ve kadınların güçlenmesi için Türkiye’den ve yurt dışından çalışanlarımızın önerilerini de yansıtan katılımcı bir süreçle oluşturduğumuz Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu’nu hazırladık. Bu manifestoyla bütün çalışanlarımıza cinsiyetlerinden bağımsız bireyler olarak saygı duyulduğu ve değer verildiği, önyargıdan arındırılmış, ülkeler ve kültürler arası ortak bir Yıldız Holding şirket kültürünü çalışanlarımızla birlikte yaratma sözü veriyoruz.


Manifestomuz, fırsat eşitliği alanında söylem, iş ortamı ve iş birlikleri olmak üzere üç ana eksendeki taahhütlerimizi içeriyor:


Söylem

Fırsat eşitliği konusundaki duruşumuzu söylemlerimize ve iletişim dilimize yansıtmak amacıyla çalışıyor, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kurum kültürü inşa etmeyi hedefliyoruz.


— İletişim dilimizde ayrımcılığa yer vermiyoruz. İç ve dış iletişim materyallerimizi cinsiyet eşitliği merceğiyle gözden geçiriyor, cinsiyet kalıplarından arındırılmış bir dil kullanıyoruz.

— Fırsat eşitliği konusunda bütün çalışanlarımızın katılımıyla eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor, önyargısız bir şirket kültürü oluşturmaya yönelik tutum ve davranışlar geliştirmeyi hedefliyoruz.

— Kadın çalışanlarımızın başarılarını ve kurum içi ya da kurum dışından ilham verici hikayelerini paylaşıyor, destekliyoruz.

— Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermiyor, herkesin kendini güvende hissettiği, açık iletişim ve geribildirimle desteklenen bir çalışma kültürü oluşturuyoruz.


İş ortamı

Kadın-erkek tüm çalışanların, iş yaşamında adil ve güvenli koşullarda çalışabilecekleri bir iş ortamı yaratıyoruz.


— Çalışma ortamında fırsat eşitliğini engelleyen alanları belirliyor, gelişim alanlarına yönelik ölçülebilir hedefler belirleyip takip ediyor, attığımız adımları şeffaflıkla paylaşıyoruz.

— Fırsat eşitliğini en üst seviyede ele alıyor, yöneticilerimize yönelik performans hedefleri belirleyerek iş ortamının her alanında fırsat eşitliğini hayata geçirmek için politika ve süreçler tasarlıyoruz.

— Tüm çalışanlarımız için fiziksel, cinsel, psikolojik hiçbir tacizi kabul etmiyor şiddetten uzak, güven ve iş birliği temalı çalışma ortamları yaratıyoruz.

— Kadın Platformuna yönelik çalışanlarımızı doğrudan ilgilendirecek önemli kararlar için kadın- erkek tüm çalışanlarımızın görüşlerini alıyoruz.

— İnsan kaynakları süreçlerimize kadın işi-erkek işi perspektifiyle bakmıyor; bütün çalışanlarımıza işe alım, terfi, ücret, yan hak, gelişim, iş yükü gibi alanlarda eşit ve adil haklar sunuyoruz.

— Cinsiyete bağlı olabilecek önyargıları engellemek adına bütün işe alım süreçlerini fırsat eşitliğini gözeterek kurguluyor, işe alım sürecinde adaylara cinsiyete özgü sayılabilecek sorular sormuyoruz.

— Yönetim Kurulu dahil olmak üzere üst yönetim kademelerinde kadın çalışan oranını artırmaya yönelik hedefler belirliyor, rol modellerin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar yapıyoruz.

— Özellikle kadın temsilinin sınırlı olduğu rollerde bu oranı artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

— Esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarıyla ve genişletilmiş sosyal haklarına yönelik politikalarıyla kadınlarımızın iş ve özel yaşam dengesini koruyoruz.

— İşte olduğu gibi evde de eşitliği desteklemek adına babalık rolünü güçlendirecek, erkeğin evdeki sorumluluklarını hatırlatacak ve sorumluluk almalarını temin edecek programlar geliştiriyoruz.

— Kadın çalışanlarımızın yetkinliklerini tespit ederek kariyer planlarına destek veriyor, eğitim ve mentorluk programları gerçekleştiriyor, profesyonel gelişim olanaklarını artırmak için gereken tüm kaynakları sunuyor, gelişimlerini izleme ve değerlendirme süreçlerimiz ile takip ediyoruz

— Fırsat eşitliği konusunda fark yaratan çalışanlarımızı teşvik etmeye ve ödüllendirmeye yönelik politikalar geliştiriyoruz.


İş birlikleri

Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için dış paydaşlarla etkin iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.


— Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki beşinci amaç olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve onuncu amaç olan Eşitsizliklerin Azaltılması’nın desteklenmesine, kurumsal çalışmalarımızla katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz. Fırsat eşitliği ve kadının iş gücüne katılımı konusunda iş dünyasına liderlik etmeyi hedefliyoruz.

— Kadının iş hayatına katılımını ve istihdamda kalabilmesini odağımıza alıyor, küresel platformda liderliği hedefleyen birçok çalışmayı hayata geçirmek üzere çalışıyoruz.

— Kadınların adil koşullarda, farklı meslek gruplarında yetenekleri ve istekleri doğrultusunda seçim yapabilmeleri için, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki mesleklerde kadınların yetiştirilmesini destekliyoruz.

— Tüm süreçlerimizde kadın girişimcileri destekliyoruz.

0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page