top of page
Ara

Yaratıcı düşünce fikri nedir?

Görsel Atölye, kreatif sektörde yer alan ajanslara ve profesyonellere faydalı olacak içeriklerin paylaşımına devam eden ajans, bugün tasarım araştırma ilkeleri serisinin ilk kısmı olan 'Yaratıcı düşünce fikri' prensiplerini yayınladı.

Tasarım fikri

Görsel Atölye tasarım fikri, sürekli gelişen bir dünya için tasarım düşüncesidir. Görsel Atölye’de, biz, dünya sistemlerinin insanlara hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsan merkezli misyonumuzun kalbinde, Görsel Atölye tasarım fikri: modern dijital girişimin hız ve ölçeğindeki kullanıcılarımızın sorunlarını çözmek için bir çerçeve oluşturuyor.


Yolumuzu aydınlatan ilkelerimiz

Mevcut işbirliklerinde sorunlara ve çözümlere odaklanırız.

İçgörülere odaklanmak

Hedef kitlemizin amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olarak fikirler sunarız.

Ortaklarımızın başarısı bizim başarımızdır

Ekibinizin değer verdiği şeyleri düşünmek için kendinize biraz zaman ayırabilirsin.

Her organizasyon hedef kitleleri ilk sıraya koymaz. Bazen iş planlamalarında rasyonellik ön plandadır. Tasarım düşünürü olarak, bu son derece katlanılmaz olabilir, ancak süreç takibini sürdürmek için hala geçerli bir stratejidir.

Ancak Görsel Atölye'de, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiğimizle hatırlanırız. En etkili ürün ve hizmetler geliştirmelerinde, en çekici görsellerle süslü pazarlama materyallerinin sunulmasında, marka inşaa edilirken, literatür ve modern bilim kaynaklarından yararlanarak sağlam temellere dayandırmada, kısacası işlerinin sağlıklı işleyişlerine yardımcı olmak için bize güveniyorlar. Ajans kültürüne yeni bir soluk getirmek istiyoruz, belirlediğimiz kurallar ile mevcut sistemi yeniden tanımlıyoruz. Ama en önemlisi, hizmet ettiğimiz kişilerin güvenini, saygısını bir kereliğine değil, uzun vadede faydalı iş ortaklıklarına dönüşecek şekilde daima kazanıyoruz.


Uygulama süreci

Tüketici ihtiyaçları gittikçe artan bir şekilde pazar ihtiyaçları ile eşanlamlı bir zamanda, mükemmel tüketici içgörüleri ışığında fikir sunmak giderek ticari başarıyla eş anlamlı hale gelmeye başladı.

Ancak, Kitlelerimizin ihtiyaçları arttıkça ve kapsamı genişledikçe, tekliflerimizin de büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunacaklarını düşünüyoruz.

Ekip lideri olarak

Hedef kitleler ile müşteriler arasındaki farkı anlamak

Müşteriniz, markalara sadık kalarak temsil etmek için elinden gelen her şeyi yapabilir; ancak, kuruluştaki tüketicilerin deneyimlerini gerçekten anlamaları için gerekli anlayışa sahip olmayabilirler. Tasarladığınız gerçek hedef kitle profillerini tanımlamak ve onlarla bağlantı kurmak için onlarla birlikte çalışın.

Tüketici çıktıları metrikleriyle ölçün

Ölçülen şey kadar bilgi sahibi oluruz. Yalnızca gelir ve işletme maliyetleri gibi metriklere dikkat etmek, ekiplerin, müşterilerimize sunduğumuz çözümlerin hedef kitle için en çok önem taşıyan sorunlara odaklanma çabamızı etkiler. Tüketici davranışını öğrenmemize ve anlamamıza yardımcı olan uygun kullanıcı sonuç metriklerini seçimine özen gösterin. Kullanılabilirliği, kullanışlılığını ve arzusunu hem gelişimi hem de iç pazarı ölçün.

Bir ekip üyesi olarak

Hedef kitleler hakkında empati kurun

İnsanlar tarafından gerçekten önemli olanın anlaşılması, siz ve ekibinizin önyargılardan uzaklaşmasını, kişisel tercihleri bir kenara koymasını ve dünyayı gördüklerinde görmesini gerektirir. Bu, empati yeteneği gerektirir.


Hedef kitlelerle, gerçek anlamda empati kurma çabamızı zihinlerine ulaştırdığımızda, onlardan değerler, davranışlar, umutlar ve korkularla kendi gerçek kişiliklerimiz kadar gerçek insanlar olduklarını anlıyoruz. Bu özelliklerin her biri, kullanıcılarımızın kurduğumuz sistemlerle etkileşim biçimini etkiler.

Hedef kitleleri anlamak yalnızca harika kişilikler oluşturma veya verilerle doğru hedef kitle tutumları tahminleri yapma ile ilgisi yoktur. Onları ilk olarak insanlar tanımak, ardından "hedef kitle” olarak tanımak gelir.


Hedef kitle rollerini anlamak

Hedef kitlenin her bir üyesi önemlidir. Onların katıldığı süreçlerin ve görevlerinden kritik olanlardan sıradan kişilere kadar rollerinde kendilerinden beklenen şeyleri öğrenin. Kimlere güveniyor ve kimler onlara güveniyor öğrenin. İşlerinin ihtiyaçlarının davranış biçimlerini şekillendirmede kilit bir rol oynayacağını unutmayın.


Çeşitlilik temelinde güçlendirilmiş takımlar oluşturulması

Farklı üyelerden oluşan ekipleri cesaretlendirerek daha hızlı hareket etmeye özen gösterin.

Ancak birlikte daha iyiye gidebiliriz

Görsel Atölye'de sıklıkla, müşterilerimizin en zor sorunlarını çözmeniz beklenir, gayet doğal. İşimizin adı bu hizmet. Sorunlar çok karmaşık ve çok yönlü bir şekilde yalnız başına anlamlı bir şekilde çözülecek yollar ararız. Bu karmaşık sorunları çözmek ve hedef kitlemiz ve müşterilerimiz için değer yaratmak için ekiplerimizin gücüne güveniyoruz. Hedef kitle sonuçlarına odaklanmak önemli olmakla birlikte, bu sonuçları elde etmek için ekibimizin düzenlenme biçimini tasarlamak da aynı derecede önemlidir.

Ekibimizin daha iyi fikirler üretme ve gerçek dünya sonuçlarını tüketicilere sunma becerisini sağlamak için, iki önemli takım faktörünü göz önünde bulunduruyoruz: çeşitlendirmek ve güçlendirmek.


Çeşitlilik yoluyla farklılaşma

Görsel Atölye, çeşitli kimliklerin, deneyimlerin ve uzmanlıkların dahil edilmesine yönelik pozitif politikalar sergileyen tavrıyla hareket edişini içeren öyküleriyle dolu bir geçmişe sahiptir. Çeşitliliği, her işe alma kararı, eğitim fırsatı, tanıtım ve yaptığımız tazminat kararının kasıtlı bir parçası yaparak bu mirasa saygı göstermek ve güçlendirmek için çabalıyoruz.

Farklılık yalnızca ahlaki bir sorumluluktan başka bir şey değildir. Ekiplerimizin başarısı için önemli. Şunu düşünün: ekip kurarken, sadece kaynak tahsis etmekle kalmazsınız - probleminize yaklaşımınızı şekillendiriyorsunuz demektir. Her takım üyesi, benzersiz bakış açısını ve uzmanlığını takımın güçlenmesi için harcar ve olası sonuçların nötr seviyesinden pozitife çekilmesine yardımcı olur. Devrim yaratacak bir fikir istiyorsanız, farklı bir ekiple bu amaca ulaşma olasılığınız daha yüksektir.


Çeşitli ekipler aynı sorunu bir çok farklı perspektiften ele alabiliyorlar. Belli bir durumu daha iyi anlarlar ve daha fazla fikir üretirler; Bu tavır onları daha etkili problem çözücü haline getirir. Bu tür farklı perspektifleri harekete geçirmek ve uyum sağlamak çaba gerektirse de, en anlamlı atılımlarımızın ortaya çıktığı farklılıkların kesişmesindedir.

Güçlendirme yoluyla hızlanmanın yollarını belirlemek

Çeşitlilik, ekiplerin atılım fikirleri üretmesine yardımcı oluyorsa, yetkilendirme onlara bu fikirleri sonuçlara dönüştürme olanağı tanır.

Hızlı bir şekilde prototip içerikleri sunabilen, ancak çalışmayı uygulamak için ayrı bir tasarım ekibinin beklemesi gereken bir tasarım ekibini düşünün. Veya her küçük operasyonel karar için sürekli olarak paydaş anlaşması yapmaya çalışan bir toplantıyı sekteye uğratan bir ekip düşünün. Her iki durum da bir takımın hızlı hareket etmesini sağlar.

Bunun aksine, yetkili ekiplerin ajansı her gün operasyonel kararları kendi başlarına yapacak.

Liderlik veya teknik destek için başkalarına güvenmeden sonuçlar elde etmek için uzmanlık ve yetki ile donatılmışlardır. Operasyonel kararları en alt düzeye çekerek, ekiplerimize hedef kitlemizin ve müşterilerimizin talep ettiği hızlı yeniliklere adapte olmayı başarmak için imtiyaz tanırız.

Pratikte

Yöneticilerin ve ekip üyelerinin arasındaki güçlü işbirliği ve ilişkiler büyük çaba gerektirir. Bir ekip yöneticisi olarak, sorumluluk, başarılı olmak için ihtiyaç duydukları perspektif ve uzmanlık çeşitliliğiyle ekip çalışanlarıyla başlar. Ekip üyesi olarak, sorumluluğunuz kapsamlı davranışları geliştirmek, yeni fikirler üretmek için her varolan düşünceye eleştrisel bakış açılarıyla yaklaşmak ve büyük bir sonuç elde etmek için girişimde bulunmak büyük önem taşır.

Ekip lideri olarak

Ekiplere lider atayın

Görsel Atölye'de ekipleri ortak bir sonuca doğru birlikte çalışan insanlar olarak tanımlıyoruz.

Görsel Atölye Tasarım fikri'ni kullandığınızda amaçlanan kullanıcı sonuçlarını ve dolayısıyla ekiplerinizin dağılımını tanımlamak için Zirve'i kullanırız. Her Zirve ekibi için, temel liderlik ekibini de atamak gerekir. Bu liderlik takımları, her disiplinden fonksiyonel öncülerden oluşmalıdır. Onlara, günlük triajı takım üzerinde yürütme yetkisini verin ve atanmış sonuçlara ulaşmalarını onlardan sorumluluklar atayın.

Kapsamlı ekipler oluşturun

Kendi kimliğinin, deneyimlerinizin ve uzmanlıklarınızın bu farklı yönlerini göz önünde bulundurmakta fayda var. Tek bir boyut kim olduğumuzu tanımlamanın yolu değildir. Aksine, eşsiz perspektiflerimizi şekillendirmek için bir çok boyuttan bakan gözler bir araya gelirler.

Belirlenme

 • Yaş ve yetenekler

 • Cinsiyet

 • Irk ve etnik köken

Tecrübe

 • Kültürel kökleri

 • Coğrafya

Dil

 • Uzmanlık

 • Eğitim

 • Örgüt

 • Disiplin

Farklı ekipler oluşturmak, aktif olarak farklı perspektiflere sahip kişileri ekibe dahil edilmesi gerekir. Kimlik, deneyim veya uzmanlığa dayalı olarak ekip oluşturmaktan kaçının. İlk bakışta bu durum saçma görünebilir gibi görünse de, çeşitliliğin her boyutunun, bir takımın karmaşıklığı yönetme ve mükemmel fikirler üretme becerisi açısından hayati olduğunu unutmamak lazım.

Bununla birlikte, ekiplerinizi bu fikirleri sonuçlara dönüştürme yetkisine sahip olmak, bir ekibin uzmanlık çeşitliliğine özel dikkat göstermeyi gerektirir. Ekipte güven ortamını sağlamak için, her bir takıma atanmış sonuçlarını bağımsız olarak sunmak için ihtiyaç duyulan tüm uzmanlığı sağlayın. Bu, kontrollerinin ötesinde kaynakları bağımlılıklarını en aza indirgemekte ve böylece kararlarını hızlı ve bağımsız bir şekilde almalarını sağlamaktadır.

Ekiplerin rahat hareket etmeleri için alanlar açılması

Gerçekten farklı bir güçlendirilmiş ekiple çalışmanın en zor kısmı, görev tanımıyla ilgisi olmayabilir.

Paydaş olarak, yetkili bir ekip ile çalışmak, onlara eşsiz karakterlerini tanımlamak için onlara yer vermenizi gerektirir. Bu, onlarla döngü içinde kalamadığınız anlamına gelmez; bu, günlük işlem kararlarını ekibe kontrol etmek anlamına gelir.


Çalışma tarzlarını her zaman çekici bulmayabilirsiniz, Kabul. Ancak unutmayın: John F. Kennedy, NASA aya gitmek istediğini iddia ettiğinde, onların ekibini güçlendirmedi. Yolundan çekildi ve yaptıkları işi en iyi yapmalarına destek oldu.


Ekip üyesi olarak

Kapsayıcı olun

Bir toplantı davetine insanları davet ederken aklınızdan geçen şey nedir? Kimi dahil ediyor, kimi liste dışı bırakıyorsunuz? --ve neden?


Gerçek şu ki, içgüdü genellikle çatışmayı önlemeye ve benzer düşünenleri aramamıza yöneltiyor. Ancak unutmayın: Takımlar başarısız olduğunda genellikle harika fikirleri olmadıklarından değil. Çünkü onlara sahip insanlar dahil değildirler.


Bir tasarımcı olarak, bir teknoloji yığınının sınırlamalarını anlamaya çalışırken kendinizi bulursunuz. Bir toplum mühendisi olarak, müşterinizin kuruluş kültürünün hakim değerlerini belirlemek için çabalarken kendinizi bulursunuz. Ancak, birbirinizin uzmanlığından ödün vermezseniz, ikiniz de büyümezsiniz.

En azından kritik ekip görüşmeleri, etkilenen her disiplinden gelen temsilcilerden oluşmalıdır.

Mühendislik için yönetimle konuşmayı meşgul etmeden zaman çizelgesi kararını vermek veya ürün tasarımcılarının pazarlama ekibine danışmadan marka kararları verebilmesi akılsızca olur. Bu türden radikal işbirliği, ekip genelinde bir güven, saygı ve ortak sahiplik temelini gerektirir.


Fikir ayrılıklarından faydalanın

Birisinin seninle en son aynı fikirde olmadığı zamanı düşün.


Onların argümanlarını anlamaya mı çalıştın, yoksa açıklar mı çalıştın? Kendi görüşlerinin arkasındaki temel nedenleri araştırdın mı yoksa seninkini paylaşan diğerlerinden güçlendirme mi istedin?


Çeşitlilikler fikir ayrılıklarının fitilini ateşler- bu çatışma yaratıcılığın temelini oluşturan bir kaynaktır. Bu yaratıcılığı kullanmak bizi tartışmayı değil, aynı fikirde olanları anlamaktır. Anlayışını dinlerken yepyeni fikirleri birlikte ortaya çıkarırsınız ve daha açık ve işbirlikçi bir kültüre katkıda bulunursunuz.


Görsel Atölye'de bir argümanımız var: "Empati: önce birbirinizle. Ardından hedef kitlenizle." Bir dahaki sefere biriyle anlaşmazlığa düşerseniz, hemen onun yanlış olduğunu ima etmeyin. Onun yerine, “Anlamama yardım” et diye söze başlayın. Bu tavır herşeyi bilmediğimizin bir vurgusu olabilir ama ekibimizin elde etmesi gereken sonuçlara olumlu katkı sağlar.


Teşvik/İnsiyatifler alın

Harekete geçirme yetkisine sahip olduğunuzda, ajansımızın toplu başarısı için ortak bir sorumluluklarımız var demektir. Bu, onların diğer takım arkadaşlarına danışmalarını ve yönlendirmelerini görmezden gelebilecekleri anlamına gelmez; bu, ekibinizin sorunları çözmek için kendi inisiyatifini alması ve atanmış sonuçları kendi başınateslim etmesi bekleniyor demektir.


Bu sorumluluk ilk başlarda rahatsız edici olabilir. Ancak takımınız bu vesileyle yükseldiğinde, daha iyi sonuçlar elde etmek, paydaşlarla güven ilişkileri kurmak ve yeteneklerinizi bir lider olarak büyütüyorsunuz demektir.


Durmaksızın yeniden icat edin

Her şeyi bir prototip olarak ele alarak önemseyin ve geliştirin.


Eski problemleri yeni yollarla çözün

İnsanın ihtiyaçları temelde değişmez. Onlara nasıl hitap edeceğimiz yolları da.

Şunları düşünün: Hala A Noktasından B Noktasına giden yolumuzu belirliyoruz. Dün atlı araba, bugünkü otomobil başlangıçta bir prototipti. Bugünün otomobili, yarının ulaşım atılımı için sadece bir başka prototiptir.


Sorun temel bir insan ihtiyacı ile tanımlanır: A'dan B'ye geçiş. Herhangi bir noktadaki çözüm, dönemin kısıtlamaları ve erişim maliyetleri vardır: teknolojik gelişmeler, gelişen kaynaklar, değişen tüketici beklentileri.


Kullanıcılarınız ve müşterileriniz için zamanla zorunlu olan şey, sunduğunuz çözümler aracılığıyla onlarla sürekli bir görüşme yapmaktır. Bir sonraki nesil sunumlarda tekrar ederken, çözmekte olduğunuz temel insan ihtiyacına sadık kalın ve yaşadığı değişen konuyla bağlantıda kalın.


Pratikte

Durmaksızın yeniden icat etmek ile ilgili bir şey var: asla yeterli olduğuna inanmak. Her zaman köşede daha iyi bir çözüm olacaktır. Sadece biraz daha vakit ayırmanız gerekiyor sadece. Ve belki de biraz daha kaynağınız olursa. Eğer sadece teknoloji biraz daha iyiyse.


Fakat bir fikri hayata geçiremezseniz, pazar geliştikçe ve hedef kitlenizin zihinlerinde yer edinme fırsatını kaybetmeye başlarsınız. Bir fikri hayata geçirmeden hiçbir sonuç alınması beklemek hayalcilik olur.

Hedef kitlenizin bakış açısıyla bakıldığında, hiçbir çözüm mükemmel değildir. Görsel Atölye Tasarım fikrini kullandığınızda, önyargı eylem doğrultusunda ilerler. Zamanın dolgunluğunda hiçbir şeyin mükemmel olmadığını bilmenin alçakgönüllülüğüyle mükemmellik arayacaktır. Yani: her şey bir prototip, gelişime açık. Bir yenilik yaptığınızda, bir sonraki yeniliğin prototipi konumunda olacak.


DÖNGÜ (∞)

Döngüde sonsuz yolculuk yapmak

Gözlemleme, yansıtma ve hayata geçirmek gibi sürekli bir döngü içinde mevcut durumu özümseyin ve geleceği düşünün.


Şekillendirmeye cesaretlendirmek

Araştırma, dünyayı anlamanın disipliniyse, tasarım şekillendirme disiplini demektir. Araştırmalar "ne oldu" sorusunu sorarken, tasarım "ne olmalı" diye soruyor. Tasarım problemleri, önceden belirlenmiş bir çözüm bulunmayan problemlerdir. Bunlar doğru cevabı olmayan sorular. Belirsiz bir gelecek hakkında karar vermemizi istiyorlar.


Bazılarımız belirsizliklerle mücadele ederek gelişim sağlıyorlar. Bazılarımız bunun için okula gitti. Fakat diğerlerimiz için, yanlış hareket yapma korkusu bizi etkisiz hâlde bırakabilir, bizi bir şüphe ve hareketsizlik döngüsüne sürükleyebilir. Sonuçta, ne yapacağınızı bilmediğinizde ne yaparsınız?

Bu belirsizlik sırasında tasarım fikri, bize bir eylem modeli sağlar.


Bu modeli "Döngü" olarak adlandırırız: sürekli gözlemleme, yansıtma ve yapma döngüsü. Bizi mevcut durumu anlamamıza ve geleceği düşünmemize itiyor. Başarımız üzerine inşa etmemizi ve yol boyunca meydana gelen hatalarımızdan öğrenmemizi sağlar. Kalbe götürüldüğünde, Döngü, geleceğin göstereceği belirsizliklere rağmen ilerlememizi sağlar.


Momentumu keşfetme

Başlarken, takımınızın kaynaşması ve momentum yakalamak için bir araya getirin. Takımımızın yetenekleri nelerdir sorusunu sorarak başlayın. Beraber hangi sorunları çözeceğiz? Nelerden haberdarız, neleri gözden kaçırıyoruz? Bunlar başlangıç için büyük önem taşıyor.


Bu soruları cevaplamak için iyi bir plana ihtiyacınız olacak. Diğer bir yandan, hedef kitlenizin tutum ve davranışlarını gözlemleyerek birçok şeyi öğrenebilir ya da, savaş alanına inip önermelerinizi hedef kitleler üzerinde test edip sonuçları değerlendirebilirsiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin, 3 yoluda uygulandığınızdan emin olun. Analiz yapmadan yorumlamak ve gözlemlerinizi paylaşmak, varsayımlar üzerinden olacağı için hedef kitlesi saptamasında yanılgılara ve hatalara yol açacağı aşikar.


Problemin kaynağına inip çözene kadar olabildiğince döngüden ayrılmayın. Her bir turda bir ipucu elde edecek ve çözüm yollarının önünü açma şansınız olacak. Bu döngüde kaybolmamaya bakın. Doğru karara ulaştığınızı düşündüğünüz an doğru andır. Kararınızı vermiş olsanız bile, yeni sorunlar ve çözüm yolları için fikirler keşfedeceksiniz. Önemli olan, takım olarak momentum yakalamak ve bunu sürdürmeye devam etmekten geçer.


Gözlem süreci

Gözlem, içnde bulunduğumuz dünyada, hedef kitlemizin iç dünyalarını keşfetmenin en eşsiz yollarından biri. İhtiyaçları anlamanın, bağlamları anlamanın, dinlemenin ve geri dönüş almanın en önemli yolları arasındadır.


Benliği gerçek dünya ile buluşturmak

Yeni fırsatları değerlendirin ya da mevcut fikirleri değerlendirsenizde, en yenilikçi fikirlerin temelinde hedef kitlelerin gerçek-dünya problemlerine sunulan eşsiz çözümlerde yatar. Bu eşsiz fikirlere, oturduğumuz yerden bize gelmesini beklemek fazla hayalci tavır olur. Ulaşmanın tek yolu, bulunduğumuz yerden ayrılarak, insanlarla tanışarak ve onları dinleyerek elde edeceğimizi unutmamalıyız.


Hedef kitleleri gözlemlemek, onların hayatları hakkında bilgi edinmemizi, edindikleri tecrübeler hakkında empati kurmamıza yardımcı olmakla beraber, ihtiyaçların ortaya çıkartılmasını, dürüst ve yalın haldeki geri dönüşlerini elde etmemize yardımcı olur. Hedef kitlelerin dünyalarını anlamlandırırken, eleştrisel bakış açısıyla aynı zamanda önyargısız şekilde değerlendirmeyi göz ardı etmemeliyiz. En iyi keşifler sıklıkla açıklanması zor olan durumlarda yapılan gözlemlerle ortaya çıkar.


Sadece anlamlandırmak yeterli değil. Takımların ortaya koyduğu veya koyamadığı tüm çıkarımları da gözlemek gerekir. Takımlardaki tüm üyelere tüketicilerin dünyalarını gözlem yapmaları için şans tanınmalı. Böylece, onların olaylara kendi perspektiflerinden eşsiz katkı sağlamaları mümkün olabilecektir.


Hedef kitlelerin yerine kendimizi koymak

Empati, insanları olduğu gibi anlamak ile başlar, onları sadee bir hedef kitle olarak görerek değil. İnsanlara açık-uclu sorular sorarak başlayabilirsiniz. Onların hikayelerini, beklentilerini, korkularını, ve onları motive eden hedefleri anlamak oldukça önemli.


Dahası, kendinizi onların yerine koyarak, abartıları ve düşük nüanslardan kurtulabilir birinci gözden onların tecrübeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Bağlamları anlamak

Hedef kitleleri balonlar içinde yaşamaz. Sıklıkla, karmaşık toplum yapılarının yapı taşlarını oluştursalar da sistemden bağımsız veya kısmi olarak sistemi parçası olan insanlar daha akılcı hdeflere ulaşmak için işbirliğine açıktır. Hedef kitleleri gözlemleyerek nelere bağlı olduğunu nelerin onlara bağlı olduğunu ve diğer insanlarla ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini seyredin. Bazen, insanlara yardım etmeniz, onların çevrelerindeki insanlara yardım etmelerine teşvik edeceğinin farkında olmak en etkili yollardan biridir.


İhtiyaçların belirlenmesi

Hedef kitleleri her zaman hislerini ve ihtiyaçlarını dile getiremezler, bu yüzden hisler ve ihtiyaçlar ile hedef kitleleri arasında bir bağ olmanız gerekir. Hedef kitlelerin yaşadığı zorlukları en iyi şekilde anlamalı ve zorluklara yenik düştüklerinde onları neler beklediğini ön görmek gerekir. En kısa yoldan, mevcut zorlukları aşmanın yollarını ve başarıya ulaşmanın yöntemlerini iyi anlamamız gerekir.


Geri bildirimleri önemseyin

Fikirlerinizi, varsayımlarınız ve prototiplerinizi kendinizi hedef kitleleri yerine koyarak test edin. Onların toplum ve çevreleriyle etkileşimlerini gözlemleyin, dikkatli dinleyin ve olabildiğince tüm rasyonel geri dönüşlerini not edin. Yönlendirici sorulardan olabildiğince uzak durun. Hatırlatmakta fayda var. Müşterimize sunacağımız eşsiz fikri sunmadan önce hedef kitleleri daha iyi anlayarak yeni olanakların olup olmadığını ve projemizin etkisini arttırmak için yaptığımızı unutmayın.


Fikirleri çarpıştırın

Karşınızdakine fikirlerinizi anlatmak ve münakaşa yapmak birbirinizi tanımaya, ortada buluşmaya, belirsizlikleri azaltmaya, yeni içgörüleri elde etmeye ve bir eylem planı hazırlamaya yardımcı olur.


Bir araya gelinerek süreçleri birlikte değerlendirilmesi

Sürecin bir parçası olarak, sürekli yeni bilgi akışı sağlıyoruz. Gözlem yaparak gerçek dünya hakkında yeni içgörüler ve fırsatları ortaya çıkarırken aynı zamanda yeni verilerin üretilmesini sağlıyoruz.


Birlikte başarıya ulaşmak için baş koyduğumuz yolda içine daldığımız karmaşık sorunlarla dolu evrenimizde bilgiyi ortaya koyarken, hedeften sapmalar, başarıya olan inancın azalmasına veya görevin esaslarından kopmalara neden olabilir.


Bu nedenle, düzenli olarak ekip olarak münakaşa yapmak önemlidir. Münakaşa sayesinde, hareketlerinizi karşınızdakilerle tutarlı bir hale getirmek, öğrendiklerinizi mevcut duruma adapte etmek ve "aha işte buldum" anlarınızı birbirinizle paylaşmak için ekibinizi bir araya getirir. Durum değiştiyse, ilerlemeyi nasıl istediğini yeniden düşünmenin vakti geldi.


Münakaşa yaparken farklı perspektifleri, değişime cevap verme esnekliğini ve takımın değerlerine sadık kalmayı bütünlüğünü anlama eğiliminiz olsun. Ne bildiğiniz hakkında dürüst olun ve duyduğunuz şeylere açık olun - olumlu ya da olumsuz farketmez. Başlamak kolay değil, ancak düzenli olarak, aldığınız geribildirim en iyi fikirlerinizi ortaya çıkarılmasına zemin hazırlayacaktır.


Birbirinizi tanıyın

Bir takım olarak sizi birleştiren şeyi keşfederek ortak bir kimlik geliştirin. Birbirinizi insanlar olarak tanımaya ve kullanıcılarınızla yaptığınız gibi empati kurmaya başlayın. Perspektiflerin çeşitliliğini göz önünde bulundurun. Herkesin güçlü yanlarını kabul edin ve kendi sınırlamalarını başkalarının parlayacağı bir fırsat olarak düşünün.


Ortak hedefler çevresinde toplanın

Düşüncelerinizin ortak hedeften saptığını anladığınız anda, çalışmalarınızın ardındaki niyet ve motivasyonları inceleyin ve tekrar gözden geçirin. Hedef kitleleri hakkında ortak bir anlayışa, çözmekte olduğunuz probleme ve birlikte başarmak için çalıştığınız sonucuna ulaşana kadar irdeleyin. Ekibiniz ve sizin büyük hedefe ulaşırken aynı yolda olduğunuzdan emin olmadan harekete geçmeyin.


Yeni içgörüleri ortaya çıkarın

Yeni bilgiler edinirken, bildiklerinizi ve bilmediğiniz şeyleri de aklınızın bir köşesine not edin. Bilgilerinizi, ileriye dönük aydınlatan gizlenmiş içgörülere ulaşmak için birleştirin.


Bir içgörü, bir gözlemin tekrar ele alınması değildir - netlikteki bir sıçrama, bakış açınızı yeniden gözden geçirme ve önemli olanlarla adaptasyonuna bağlıdır.


Planlama

Bildikleriniz doğrultusunda, körü körüne ilerlemeyin. Sonraki hareketinizde takımla birlikte karar verin. Ya başka bir döngüye kapılabilir ya da fikrinizin yanlış konumlandırmanıza neden olabileceğini unutmayın. Kararınız ne olursa olsun, sonra ne yaptığınızdan emin olarak süreci ilerletin.


Bekleme, harekete geç!

Yapılabilirlik, olasılıkları keşfetmek, fikirleri iletmek, kavramları prototip hâline getirmek ve gerçek dünya sonuçlarını yönlendirmek için fikirlere somut bir biçimde verilmesidir.


Soyut fikirler havada kalmasın. Somutlaştırın

Hepimiz bazen "analiz felci" ndan yakalanırız. Vazgeçmek o an cazip gelir, çünkü yeterince empati kurduğumuzdan emin olamamadan kaynaklanır.


Bazen fikirleri tamamen olgunlaştırmadan paylaşmaktan korkarız. Fakat günün sonunda, bir sonuca varmanın tek yolu onu yapmaktır. Yapmak, soyut fikirlere şekil verir, size yeni fikirler denemek ve gerçek dünyada etkili olmasını sağlamak için şans verir. Ne kadar erken yaparsanız o kadar hızlı öğrenirsiniz. Denenmemiş fikirleri denemek için merakınızı öldürmeyin. Fikirlerinizi ortaya koymakta cüretli olun. Hata yapmaktan korkmayın bunda yanlış bir şey yok.


Bir şeyi yapmaya hazırlanırken, başkalarından geri dönüş almaya ve birlikte düşüncelerinizi geliştirmelerine yardımcı olmalarını isteyin. Ekip üyelerinizle birlikte çalışmak, en iyi fikirlerin doğduğu yerdir şüphesiz.


Olasılıkları göz önünde bulundurun

Bir fikir mükemmelleşene kadar beklemeyin. Gerçek zamanlı olarak yeni fikirler ortaya çıkarmanın sizin ellerinizde olduğunu hatırlayın. Neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını öğrenin. Hatalardan ders çıkarın. Fikirlerinizin sonuna geldiğinizi düşündüğünüz an, başkalarından cevaplamalarını, yeniden değerlendirmelerini ve yaptıklarınızı rasyonelleştirmelerini rica edin. Başkalarından neler öğrenebileceğinizi asla öngöremezsiniz.


Fikirleri eşleştirin

Herkes ile aynı şeyi mi görüyoruz? Bir resim aslında bin kelimeye bedeldir, bu yüzden insanlara fikrinizi kağıt üstünde anlatmayın; onlara gösterin. Düşüncelerinizi en iyi şekilde ifade eden bir şey yaparak fikirlerinizi paylaşın. Sürecin devamından konuyu hikayenize bağlayın ve neden önemli olduğunu onlara açıkca anlatın.


Prototip kavramları

Prototipler, hipotezlerinizi ve varsayımlarınızı doğrulamak veya geçersiz kılmak için yardımcı olan deneylerdir. Yaptığınız her şeyi bir prototip olarak düşünmek yararlı olmasına rağmen, düşük kaliteli prototipler, fikirleri simüle etmeye ve hipotezleri hızlı ve ucuza test etmeye yardımcı olabilir. Kusursuz hale getirmenize gerek yok - yalnızca ihtiyaç duyduğunuz geribildirim için uygun hale getirin yeter.


Tahlil sonuçları

Bir fikirde karar kıldıktan sonra, niyetinizi sonuç haline getirin. Harekete geçmek için her şeyi bilmene gerek yok. Ayrıntıları incelerken dinleyin, öğrenin ve noksanlıkları düzeltin.


Hatırlayın: her şey bir prototip - pazar içi çözümler bile olsa. Erken başarısız olmak yolun sonu değil, problemlere karşı daha etkili çözümler üretmenin ve hızlı öğrenmenin yollarından biridir.


Zirve

Prensipler bizi ortak noktada buluşturur

Hedef kitlelerden elde edilen içgörüler tesadüfen elde edilmez. Tüketici merkezli liderlik uygulamaları büyük önem taşır. Görsel Atölye tasarım fikrinin anahtarı, ekipleri tüketicilere yönelik önemli sonuçları elde etmeye ve bu sonuçlar çevresinde projeye odaklanmalarına yardımcı olur.


Süreç hakkında bilgi alışverişi yapın

Ne kadar bir ekip organize edersek edelim, müşterilerimize mükemmel ana fikri sunmamız, müşterilerimiz için önemli olan hususa yani, hedef kitlelerine odaklanmamızı ve tutarlı olmamızı gerektirir.


Görsel Atölye tasarım fikri anahtarları

Fikirden sonuca ulaşırken farklı takımların birlikte çalışmalarının etkin sonuçları için en önemli üç tekniklerimizden birisidir. İşimiz derinlemesine hassasiyeti olduğunda bile, ortak paydada buluşmaya veya fikir ayrılıklarının ortaya çıkmasına ve gerçek dünya ihtiyaçları hakkında fikir edinmemize yardımcı olurlar.


En büyük ekiplerimizle edindiğimiz tecrübelerimizle törpülenmiş olsalar da Görsel Atölye tasarım fikri anahtarlarını her ölçekteki takım için paha biçilemez buluyoruz.


Zirveye ancak takım olarak ulaşabiliriz

Zirve, hedef kitlelerin anlamlı içgörülerini kapsayan ana gayelerimizin ifadeleridir. Nerelere ulaşıp nerelerden uzak duracağımızı anlatır; hedeflerden şaşmadan takımları cesaretlendiren gayeler bütününden bahsediyoruz. Yani, zirveye giden yolda bize yön gösteren bir rehber.


Organize olun

Gerçek şu ki: Karmaşık projelerde işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir. Hiç bitmeyen müşteri talepleri ve teknik zorluklar, ilerlemeyi aksatıp, potansiyelin ortaya çıkmasına neden olabilmekle ve en verimli ekiplerin bile momentumunu bozmakla tehdit eder. Bu belirsizliklere rağmen, bir ekip bir projenin amacına nasıl bağlı kalabilir? Zirve, netlik ve esneklikle bir projeyi ele alışımızı tarif eder. Elde edilen hedef kitle içgörülerini, sorunları önceden belirlenen yaptırımları hayata geçirmeyi değil, ekipleri mükemmel çözümler bulmaya teşvik eder.


Karşımıza çıkan birçok zorluğa rağmen, ödülü göz önünde tutmamıza yardımcı oluyorlar.


Zirve anatomisi

Bir Zirve önermesi oluşturmak için, sunmak istediğiniz hedef kitle ile başlayın. Ardından, başarabileceklerini ve sonuçta çözümünüzü değerlendirecek farklılaştırıcı unsurları belirtin. Bu unsurları Kim, Ne ve Wow olarak nitelendiriyoruz.


Kim?

Hedef kitleniz kimler? Hangi kitlelere hitap etmeyi amaçladığınızı açıkça belirtin. —ve kim hitap etmediğinizi de.


Ne?

Hedef kitle hangi ihtiyaçlarının karşılanmasını ihtiyaç duyuyorlar? Kullanıcı ihtiyaçlarını birer proje hedeflerine dönüştürün.


İşte bu!

Rakiplerinizden nasıl ayrışıyorsunuz? Başarı ölçütünüz nedir?


ARA TEKRAR (playbacks)

Prensipler bizi ortak noktada buluşturur.


Ara tekrarlar ana noktaya ulaştırır

Ara tekrar, hikayeleri anlatmak ve geribildirim yapmak için paydaşları ortak bir noktada buluşmalarını sağlar. Ana hedef olan büyük resme ulaşma hedefine göre stratejilerin yeniden ele alınmasını ve ilerlemelerin etkisini ölçer. Yani, paydaşlar, ekipler, ve hedef kitle geribildirimleri arasında bir köprü kurulması ve bu köprü üzerinden birbirlerini beslemesidir.


Organize olun

Planları hayata geçirme sürecinde, herkesin her projede döngü içinde yer alması için yeterli zaman yoktur. Bir proje paydaşıysanız, ekip zamanla parkurdan çıkmış gibi gelebilir. Ekibin içindeyseniz paydaşlarınız ekibinizin problem ve çözüm hakkında öğrendiklerinden etkilenmelerini gözlemleyebilirsiniz. Peki en kısa zamanda takımları ve paydaşları nasıl ortak paydada buluşturursunuz?


Ara tekrar, paydaşların birbirleriyle eş zamanlı hareket etmelerinin zamanı geldiğinin habercisidir. Hikaye anlatmak ve iş hakkında geribildirim vermek için güvenli bir yer. Holding Ara tekrar, takımların ve paydaşların sürekli olarak bir projenin sürekli değişen durumuyla uyumlu ve olası problem veya durumlara karşı daima hazırlıklı olmalarını sağlar.


Katılımcılardan elde edilen sonuçlara odaklanmak

Ara tekrar yaklaşımında hedef kitleler şovun yıldızlarıdır. Onlara bir ünvan verin ve onları isimleriyle seslenin. Kullanıcılara, bir hedef kitle üyesinin ne tür deneyimler yaşayabilecekleri hakkında fikirler verin. Kitlenizin hakkında tüketiciler ne kadar empati kurarsa, sağlayacakları geri bildirim de o kadar değerli olur.


Ara tekrar anatomisi

Ara tekrar birçok farklı boyutlarda ve çeşitlerdedir. Onları bire bir veya daha büyük bir grupla gruplandırabilirsiniz. Paydaşlardan geribildirime ihtiyacınız olduğunda istediğiniz zaman onlarla da iletişimde kalın, ancak proje boyuncaki süreç hakkında onlara gerekli bilgiyi sağlamayı ihmal etmeyin.

1.Proje paydaşlarını davet edin

Paylaşmayı planladığınız çalışmayı ve etkileyebilecek paydaşları düşünün. Bir tasarım ekibiyseniz, ekibinizin en yeni tasarım disiplinlerini bilmeleri gerekebilir. Belki satış ekipleriniz yol haritasında bir sonraki adımın ne olduğunu bilmeniz gerekir.


Ara tekrar, paydaşları örgüt silolarında ve hiyerarşi seviyelerinde bir araya getirerek konuşmaya çeşitli perspektifler getirir ve şeffaflık ve katılımın bir kültürünü teşvik eder.


2.Hikayenizi anlatın

Özellikler ve gereksinimler değişkendir ve kalıcı değildir. Hikayeler sonsuza kadar hayatta kalır.

Hikayeler bağlamlar arasındaki bağları tanımlar. Karakterler, ilişkiler ve eskizler arsındaki bağlamları yani. Hikayeler, eşsiz bir tüketici deneyimini neyin yarattığının bütünsel bir resmini ortaya çıkarır ve hedef kitlenin proje satır öğelerinin ötesinde bir şekilde anlaşmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle: Hikayeler bizi önemli hissettirir.


3.Geri bildirim

Yanlış yönlendirmeleri ve göze çarpan herşeyi dikkate alın

İster Stajyer ya da ajans başkan yardımcısı olsun, iyi geribildirim herkesten gelebilir. Herkese geri bildirimlerini duyurma şansı verin. Karar almadan önce duyduklarınızı değerlendirin.


Ara tekrar, bir ekibin ortak noktada buluşması veya yanlış yola sapma eğilimi olduğunu ortaya koymaktadır. Ara tekrar iyi giderse, bu çok iyi - ilerlemeye bir adım daha yaklaştınız demektir. Fakat bazı durumlar vardır. Anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa, panik yapmaya gerek yok. Sorun etrafında bir tur daha atmak ve tekrar deneme zamanı geldiğini ifade eder.


Zirve ve Ara tekrar

Projenin başında ekip olarak, tüm paydaşların projenin beklenen sonucunu kabul etmesini sağlamak için bir Zirve ve Ara tekrar zamanlaması planlayın.


Ekip Zirve, Ara tekrar'ı, hedef kitleler ile ilgili bildiklerini, ürünlerinin mevcut kullanıcı deneyiminin yarı yolda bıraktığı yerleri ve karşılaştıkları sorunları paylaşarak ortaya çıkarıyor.


Çalışmalarınızda: Olabildiğince erken bir Zirve Ara tekrar hedefleyin. Zirve rafine ederken, onları istediğiniz sıklıkta tutmaya devam edin. İlk denemenizde tepelerinizi doğru almaya çalışmak yerine, ilerlemeye devam edin ve daha fazla bilgi edinirken tekrarlayın.


Sıfır noktasında Ara tekrar

Ekip her Zirve için önerilen bir çözüme ulaştıklarına inandıklarında bir sonraki dönüm noktasını planlarlar: Sıfır noktasında Ara tekrar. Bu, ekibin ve paydaşların ekibin sunacağı şey konusunda anlaşmaya varılan bir zamandır.


Sıfır noktasında Ara tekrar ekibip, arzulanan hedef kitle marka deneyimine odaklanır. Onların her biri için tam bir hedef kitle yolculuğunun gerçekçi, etkileyici bir öyküsünü anlatıyorlar; önerilen çözümü orta derecede görüntülüyor: iyileştirme için yer bırakmayacak kadar düşük, ancak anlamlı geribildirim almak için yeterince yüksek. Çözümü, yüksek ekran hızında hareket ettirir ve her ekranda kullanıcının dolaşacağı şekilde ilerlemektedir.


Çalışmalarınızda: Ekiplerin fikir birliğine ulaşması zaman alabilir. Paydaşlardan yatırım almak için ara tekrarları sıfırlayana kadar beklemeyin. Anlamlı sonuçlar elde edene kadar deneyin.


PAYANDA (Destek kitle)

Payanda, hedef kitle gerçekleriyle bizi yüzleştirir

Payanda, alan uzmanlığını ekibinize düzenli olarak katkıda bulunan gerçek dünya tüketicileridir; bu sayede hedef kitleleri, projenin tamamında gerçek dünyadaki ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Yani, gerçek dünya ile anlık iletişime geçmemizi sağlayan, en doğru içgörülerin elde edilmesine katkı sağlayan içgörü elçilerimiz olaraktan düşünülebilir.


İletişimde kalın

Tüm çabalarımıza rağmen, empatinin de belli sınırları vardır. Bir uçağın kokpitini tasarlarsanız bile eğer bir pilot değilseniz, bir uçağa binmenin nasıl bir his olduğunu bilemezsiniz. Bir konuyu tecrübe etmezseniz, hedef kitlelerimizin gerçekliği ile teması koparmak ve önyargı ve kişisel tercihin çalışmalarımıza sızmasını sağlamak kolaydır.


Payanda, deneyimi ve uzmanlığını ekibe getiren sadık kitle veya potansiyel kitleler olarak söylenebilir. Bunlar pasif konular değildir - büyük bir sonuç elde etmek için sizinle birlikte çalışan aktif katılımcılardır.


Resmi tasarım araştırması ve kullanışlılık çalışmaları için değiştirmeyi tamamlamayacaklarına rağmen, Payanda kitle, empati engelini kırmanıza ve gerçek dünya ihtiyaçlarınızla projeniz boyunca iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.


Payanda anatomisi

İyi bir Payanda, hedeflenen kitlelerin temsilcisidir, sonuca yatırılır ve sizinle ve ekibinizle düzenli olarak çalışmak için uygunlukları vardır.


1. Hedef kitlelerin temsilcisi misiniz?

İyi bir Payanda kitle, sunmak istediğiniz gerçek kişiyi gösterir. Müşterilerimiz gibi heyecanlı olmanız, size eninde sonunda kişisel değer kazandıracak bir kullanıcı değildir.


2. Elde edilen içgörülere kişisel katkıda bulunuyorlar mı?

İyi bir Payanda, yaptığınız gibi projenizin sonucuyla ilgilidir. Özellikle talep eden bir kullanım vakasına sahip adayları arayın.


Dikkatli olun: zorlu kullanım durumunu "aşırı" bir kullanım durumu ile karıştırmayın. Bir aile minivanıyla ilgili bir Zirve üzerinde çalışıyorsanız, yarış arabası sürücüsü, sizinle çalışmaktan ne kadar çok ilgilenseler de bir Payanda kitabı için büyük bir aday değildir.


3. İşbirliğine hevesliler mi?

İyi bir Payanda kitabı açıktır ve uzmanlıklarını ve deneyimlerini ekibinizle paylaşmaya isteklidir.

Bir Payanda kitle olmasına karşın tam zamanlı bir iş değil, bir taahhüttür. Beklentileri belirleyin, ancak zamanlarına saygılı olun ve programlarının etrafında esnek olun. Önemli olan, onların görüş ve fikirlerinin dinlenmesidir.


Payanda ile çalışma

Payanda kitle resmi tasarım araştırması ve kullanılabilirlik çalışmalarının yerini almazken, onlarla birlikte olduğunuz her etkileşim varsayımlar ve gerçekleri arasındaki boşluğu kapatacaktır. Onları ekibin bir parçası olarak kullanın. İşbirlikçiler olarak, projede önemli bir iz bırakacak.


Payanda ve Zirve

Payanda katılımları gerçekleştirmeden önce Zirve defterine yazılanlar hakkında hedef kitleleri haberdar olduğundan emin olun. Zirve'nizi hassaslaştırırken ve hedef kullanıcılarınızı netleştirirken, Zirve'ye en uygun kullanım durumunu içeren Payanda ile işe almaya başlayabilirsiniz.


Gözler üzerinden gözlemleyin

Payanda, hedef kitlenin kendi dünyalarını göstermesine izin verin. Onlara taze gözlerle bakmalarını sağlayın ve içgörülerini sizinle paylaşmalarını sağlayın. İçgörülerinizi onlarla tekrar paylaşın. Aksi takdirde hikayelerde kaçırdığınız ayrıntıların bir başka tarafını keşfedebilirsiniz.


Münakaşada bulunun

Payanda kitle, hedef kitlelerden elde edilen içgörüleri dikkatlice dinleyin. Bunları Ara tekrar Dosyalarınıza dahil edin ve Zirve hassaslaştırmaya yardım etmelerini sağlayın. Diğer takım üyeleri gibi her zaman istediklerini elde etmezler. Ancak size sorunlarını çözmediğinizi veya hayatlarına karmaşıklık kattığınızı söyleseler, muhtemelen yanlış yoldasınız demektir.


İş birliği içinde olun

Yaptığınız gibi, Payanda hedef kitleleri rehberiniz olsun. Onlara sık sık danışın. Daha da iyisi, onlara kendilerini ifade etmeleri için fırsatlar vererek kendi fikirlerine katkıda bulunmalarını teşvik edin ve bir adım uzağında bulunun.


Özetle; Zirve ana fikir üretimi ve servis edilmesi yolunda yapılan araştırma sürecinde izleyeceğimiz yolu gösteren bir rehber iken, ara tekrar ise paydaşlar, ekipler, ve hedef kitle geribildirimleri arasında bir köprü kurulması ve bu köprü üzerinden birbirlerini beslemesidir. Payanda ise, gerçek dünya ile anlık iletişime geçmemizi sağlayan, en doğru içgörülerin elde edilmesine katkı sağlayan içgörü elçilerimiz olaraktan düşünülebilir. Bu 3 ana başlığı sentezleyerek en etkili ana fikre ulaşacağımızı varsayıyoruz.


Ekip

Herkesin bir rolü var. Tüm takım yaklaşımı, tasarım araştırmalarının temelini oluşturur.


Takımın herbir oyuncusu ya Kâşif yada Rehber

Kâşifler uzman oldukları konuları ön plana çıkarır ve araştırma ihtiyaçlarının yönlendirilmesini sağlar. Rehberler ise, ekibin kullanıcı sonuçlarına yönlendirilmesi için fikirlerin toplanması, analizi ve üretilmesi yoluyla araştırmayı kolaylaştırır. Hem Kaşifler hem de Rehberler, tüketicilerin tarafında yer alması ve tasarım araştırması yapmakla sorumludur. Kendine şu soruyu sor: "Tüketiciye nasıl bir deneyim yaşatmak istiyoruz?"


Kâşif

Çevrenizde gerçekleştirilen araştırmalarda aktif olun. Pasif kalmayın. Bir kâşif, tasarım araştırmalarında ya kısıtlı tecrübesi vardır ya da hiç olmayabilir ama onlar toplanan uygun verilerin analizinde yardımcı olurlar.


Kâşifler, uzmanlık alanlarında ihtiyaç duyulan araştırmayı da detaylandırıyor ve anlamlı tüketici çıktıları yaratmak için uyguluyorlar.


Kâşifler kendilerine şu soruları sorarlar:

 • Uzmanlığım hangi alanlarda yardımcı olabilir?

 • Bir oturumu nasıl yönetirim?

 • Araştırma boyunca nelere ihtiyacım olacak?

 • Nasıl iyi sorular sorabilirim?

 • Araştırma protokolü nedir?

Kâşifler örneklendirecek olursak eğer mesleklerinin tasarımı araştırmacıları kariyerinde, görsel tasarımcılar, geliştiriciler, teklif yöneticileri, satış temsilcileri, tasarım önerileri vb. alanlarda yeni olabilir. Profesyonel bir ortamda henüz araştırmalara dahil olmadıysan veya kariyerine yeni başladıysan muhtemelen kâşifsindir. Bir konuyu kavramanın en önemli unsuru etkileşimdir.


Bölümleri paylaş

Araştırmaya ilk elden katıldığınızda, yalnızca doğrudan tüketicilerle empati kurma yeteneğini kazanmakla kalmaz, aynı zamanda işinizi daha iyi gerçekleştirmek için nelere yapmanız gerektiğine dair bilgiler edinebilirsin.


Turist gibi düşün

Yeni bir yeri keşfederken, genellikle bir macera hissi duyarsın. Gezginler tarihsel etkilerini anlamaya çalışırlar, ayrıca popüler gözde mekanları ziyaret ederek kültürünü doğrudan deneyimlemek isterler. Tüketicinin hakkında bilgi edinme yolculuğunda, takımında oluşan tasarım araştırmasında aktif bir katılımcı olarak turist benzeri bir zihniyetle kucaklayın. Bu, araştırmacıya bir saha ziyaretinde eşlik eden ya da araştırma planını hazırlamaya yardımcı olan, çok yönlü bir araştırma analizine katılmak anlamına gelebilir.


Ortaklaşa çalışmaya teşvik edilmesi

Tasarım araştırmalarını kolaylaştırmak için uzman olduğun alanlarda yetkinliklerini ortaya koyun. Ekibin, farklı insanlara ve benzersiz deneyimler yaratmak için çeşitli bir gruba ihtiyaç duyar. Radikal işbirliği yeni fikirleri ve perspektifleri besler. Örneğin, hedef kitlelerinizden biri ile benzer becerilere sahipsen, uzman birine danışma yoluyla rehberlere yardımcı olmayı veya bağlamsal bir soruşturmada yardımcı olmayı teklif edin.

Rehber

Kullanıcınızı tanımaya yönelik yolculuğunuzda ekibinden destek alabilirsin. Rehberlerin derin araştırma tecrübesi vardır ve çapraz işlevli ekiplerde yapılan araştırmayı kolaylaştırır. Niteliksel, niceliksel veya karma yöntem yaklaşımlarını kullanarak araştırma planları, protokolleri ve aktiviteleri yaratırlar. Rehberler, tüketici içgörülerini bildirmek için fikirler üretir.

 • Rehberler kendilerine şu soruları sorarlar:

 • Hedef kitlemiz kimler?

 • Hipotezim nedir?

 • İçgörüyü nasıl elde ederim?

 • Takımım şimdi ne inşaa edebilir?

 • Verilerin geçerlilik süresi ne kadar?

Rehberlere örnek verecek olursak, kariyerlerinin ortalarında olan veya sektörde öncü araştırma firmalarında görev alanlar, araştırma müdürleri, tasarım araştırmaları uzmanlar vs. olabilir. Eğer sen yıllar boyunca profesyonel veya akadaemik olarak insan-odaklı bir araştırma gerçekleştirdiysen, muhtemelen rehbersindir.


Aynı yolun yolcusu

Takımın senin belirlediğin yol boyunca ilerlediğinde, her biri kişisel olarak tasarım araştırmasının önemini deneyimleme şansına sahip olurlar.


Turist rehberi gibi düşün

Bir rehber olarak, ekibinin yeni ortama ayak uydurmalarına yardımcı olman gerekir. Rehberler genellikle başkalarını yolculuğuna yönlendirmek için deneyimlerini, yer işaretlerini ve diğer araçlarını kullanmaktadır. Kaşifleri, tasarım araştırmasında aktif bir katılımcı olarak teşvik edin. Meslektaşlarınızı dinleyin ve görüşlerini dikkate alın ve rotayı karşılamanız gerekir.


Ortaklaşa çalışmaya teşvik edilmesi

Araştırma sürecinde oluşacak eksiklikleri kapatmak için uzmanlığına güvendiğiniz meslektaşlarını dahil edebilirsin. Bir kâşifi yeni yollarla analiz etmesine yardımcı olmak için bir araştırma faaliyetine dahil edebilirsin.


Tasarım araştırma yöntemi savunulması

Ekibinizde üretilen tasarım araştırmasını desteklemek ve desteklemek kişisel sorumlulukların arasında yer aldığını hatırlatmak isteriz. Çevrende ve şirket çevresinde meydana gelen araştırmaların farkında olun. Tüketicilerin haklarını savun. Tasarım araştırması yapmak ve bunları desteklemek için hangi kaynakların ve araçların gerekli olduğunu ekibine bildirmeyi ihmal etmeyin.

0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page