top of page
Ara

Sürdürülebilirlik hedefleri iletişimini etkili şekilde uygulama yöntemi

Gittikçe daha fazla tüketici, şirketlerin gezegeni nasıl koruduğunu bilmek isteklerini dile getirdikleri dönemde doğru strateji büyük önem taşır

Sürdürülebilirlik hedefleri iletişimini etkili şekilde uygulama yöntemi

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tarafından yayınlanan son BM iklim raporu sonuçlarına göre, dünya çapındaki kuruluşların iklim değişikliğine karşı tavır almaları ve iklimle ilgili daha fazla zararı azaltmaları için büyük bir gerekliliği ortaya koyuyor.


BM'nin IPCC'si, iklim bilimi konusunda dünyanın önde gelen otoritesidir ve son raporu, insan faaliyetleri ile iklim değişikliği arasındaki yadsınamaz bağı ve ayrıca Dünya'nın şu anda 20 yıl içinde 1,5 santigrat derecelik bir artışı aşma yolunda olduğunu doğrulamaktadır.


Anlaşılır bir şekilde işletmeler, tüketici aktivistlerinden sık sık ateş altında kaldıkları için iklim inisiyatifleri konusundaki çabalarını sosyal medya aracılığıyla paylaşmakta tereddüt edebilirler ve eleştirmenler, bir şirketin sosyal medyadaki mesajları dürüstlük veya özgünlükten yoksun olduğunda özellikle seslidir.


Bununla birlikte, şirketlerin iklim değişikliğini ele almak için konumlarını ve planlarını iletmeleri hala çok önemlidir.


Aşağıda, bir şirketin çevresel sürdürülebilirliğe yönelik mevcut ve gelecekteki taahhüdünü etkili bir şekilde oluşturmak ve iletmek için dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:


1. Etkili sürdürülebilirlik mesajlarında hedeflerde aşırıya kaçmaktan kaçının

Şirket ister çevresel, sürdürülebilirlik ve yönetişim (ESG) planını isterse bir sosyal medya bildirisini yayınlıyor olsun, Halkla İlişkiler ekibi hedef kitlesine ve en uygun dilin ne olduğuna dikkat etmelidir. Jargon, halkın ESG mesajlarını anlamasını ve takdir etmesini zorlaştırabilir.


Şirketler, paydaşlarının girişimlerini anlamalarını ve sürdürülebilirlik girişimlerine katılmalarını sağlamalıdır. Halk arasında güven oluşturmak için, şirketin girişimleri ve mevcut ilerleme hakkında mesajlar olabildiğince açık ve şeffaf olmalıdır. Örnek olarak, Patagonya'nın özel İklim Krizi web sayfası, şirketin 2025 yılına kadar karbon emisyonlarını nasıl ortadan kaldırdığını ve bu hedeflere yönelik ilerlemesini özetlemektedir.


2. İletişim çalışmalarınızda olabildiğince dürüst olun

Yöneticiler, içeriğin gerçeğe uygun olmasını sağlamaktan sorumludur ve sürdürülebilirlik iddialarını desteklemek ve müşterileri hedeflere yönelik ilerleme konusunda güncellemek için verileri içermelidir. Halkla ilişkiler ortakları, önemli mesajların oluşturulmasına yardımcı olmak için şirkete yol gösterici sorular sorabilir.


Bir marka çevresel etki değerlendirmesi veya sürdürülebilir girişimler geliştirme konusunda lider olmadığında, iyileştirilmesi gereken alanları açıkça kabul etmek sorun değil. Şirketin herhangi bir sorunu nasıl çözmeyi planladığını açıkladığınızdan emin olun. Tüketiciler dürüstlüğe ve sürekli gelişmeye değer verirler ve bu tür güvenlik açığı hem tüketiciler hem de çalışanlar tarafından iyi karşılanabilir.


Şirketin sadece iyi hissettiren hikaye anlatımından yararlanmakla kalmayıp stratejik, ölçülebilir hedefler doğrultusunda nasıl çalıştığını gösteren istatistikleri birleştirin. Bu adımlar, “otantik” olarak algılanan sürdürülebilirlik mesajlarını geliştirmek için gereklidir.


3. Mesajlaşma kapsayıcı ve insan merkezli olmalı

İklim değişikliği, dünyanın en yoksul, ekvator bölgelerini en çok etkiler ve daha ayrıcalıklı konumlardaki insanların onları işten çıkarmasını kolaylaştırır. Ancak, bir şirketin çevresel mesajları kapsayıcı olmalı ve iklim değişikliğinden ağır şekilde etkilenenlerin hikayelerini içermelidir. Bu kapsayıcılık, izleyicilerin iklim bozulmasının kurbanlarıyla empati kurmasını ve değişimi desteklemesini kolaylaştıracak.


Şirketler bu fırsatı, iklim değişikliğinin dünya çapında ve kendi arka bahçelerinde nasıl hissedildiği konusunda farkındalık yaratmak için kullanabilirler. Son olarak, ırksal adalet ve çevre sağlığının nasıl bağlantılı olduğunu vurgulamak önemlidir. Örneğin, araştırmalar, bir kişinin nerede yaşadığına bağlı olarak ABD hava kirliliğinde önemli bir eşitsizlik ve daha zayıf çevre standartları ile düşük gelirli azınlık toplulukları arasında yoğun bir ilişki olduğunu göstermektedir.


Sonuç olarak, kuruluşlar ve hizmet verdikleri müşterilerin tümü, daha sağlıklı bir gezegene ve eve yatırım yapmak gibi benzer hedeflere doğru birlikte çalışmalıdır.


İklim değişikliği, nerede yaşarlarsa yaşasınlar eninde sonunda herkesi etkileyecek. Bununla birlikte, şirketler sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını etkin bir şekilde ileterek hem sürdürülebilirlik sorunları hakkında farkındalık yaratabilir hem de daha sağlıklı bir ortak çevreye katkıda bulunmaya öncelik verdikleri tüketicilerde güven oluşturabilirler.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page