top of page
Ara

Nar Tanesi Organizasyonu’ndan uzman mentor kadrosu ile gençlere kariyer desteği

Nar Tanesi Organizasyonu yetkin ve deneyimli mentor kadrosu ile bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere eğitim, staj ve kariyer fırsatlarını doğru değerlendirebilmeleri konusunda destek veriyor

Nar Tanesi Organizasyonu’ndan uzman mentor kadrosu ile gençlere kariyer desteği

Nar Tanesi Organizasyonu Yürütme Kurulu Üyesi Tuğba Şişik Reis’e göre, platformun en önemli misyonlarından biri de meslek ve kariyer seçimi konusunda farkındalık yaratmak.


Bilişim sektörü günümüzde çok geniş bir sektörel hacme sahip olması nedeniyle gençler için kariyer seçimi ve gelişiminde anahtar sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer sektörlere oranla bu alanda hem yetenekli ve deneyimli çalışanlara hem de kendini geliştirmeye istekli ve açık olan adaylara daha fazla ihtiyaç var.


Bilişim alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli nokta ise öncelikle eğitim hayatını bunun üzerine planlaması, sonrasında ise kendini sürekli olarak geliştirmek ve gelişmelere hâkim olmak geliyor. Belirsizliklerin fazla, değişimin ise çok hızlı olduğu bu sektörde eğitim ve kariyer düşünen gençlerin seçim yaparken kabiliyetlerini ve yaratıcılıklarını başarılı bir şekilde kullanabilmeleri konusunda sürecin en başında doğru yönlendirilmeleri kariyer yolculuklarındaki tüm gidişatı etkileyebiliyor.


Nar Tanesi Organizasyonu, bilişim alanında yetkin ve deneyimli mentor ekibi ile gençlerin sektördeki hızlı değişimi kalıcı ilerlemeye ve belirsizliği olasılığa dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Yıllardır kendi çevrelerindeki gençlere yol gösteren ve onların meslek seçiminden özgeçmiş hazırlamalarına, farklı konulardaki soru ve sorunlarına yardımcı olan deneyimli isimlerin bir platform altında toplanması ile ortaya çıkan bu yapı, Türkiye bilişim sektörüne adım atacak gençlerin eğitim süreçlerinde ve kariyer adımlarında mentorluk boşluğunu dolduruyor.


Bilişim alanında yetkin ve deneyimli Nar Tanesi mentorları; mentilerinin eğitim süreçlerinde alan ve ders seçimi, staj rehberliği, uzaktan eğitim fırsatları, proje katılım motivasyonu ve kariyer basamaklarında ihtiyaç duyacakları her türlü gelişim için karşılıksız öngörülerde bulunuyor.


Meslek ve kariyer seçimi konusunda farkındalık yaratıyor

Nar Tanesi Organizasyonu Yürütme Kurulu Üyesi Tuğba Şişik Reis, bilişimin günümüzde gençlerin kariyer planlamalarında neden en önemli sektörlerden biri haline geldiğini şöyle ifade ediyor: “Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, ülke ekonomisinin büyümesinde, istihdamın ve dünya pazarlarındaki rekabet gücünün artmasında kaldıraç görevi gördüğü ve Türkiye için stratejik sektör olarak konumlandırılması gerektiği dillendirildikçe bilişim kariyerlerinin cazibesi daha da öne çıkıyor. Dünyanın karmaşıklığı ve eğitimde çoklu disiplin yaklaşımı artık gençlerin daha başarılı olabilmek için daha fazlasını bilmeye ve yapabilmeye olan ihtiyacını gösteriyor.”


Şişik, bu konuda şu soruların da altını çiziyor: “Gençlerin aldığı örgün eğitim, gençleri gerçekten ihtiyaç duydukları bu yeteneklerle mi hazırlıyor? Mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler gençlerin eğitim ve daha sonraki hayat boyu öğrenme süreçlerinde hangi stratejiler ile arttırılabilir? Türkiye’de yüzlerce meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve mesleki alanda üniversite bulunduğunu ve bu eğitim kurumlarından mezun olanların kolaylıkla iş bulamadıklarını görüyoruz. Bu durumun sebeplerinin başında iş arayanların sahip olduğu yetkinliklerin işverenlerin iş gücü profillerine uygun olmaması ve ne yazık ki birçok okuldan mezun olanların çoğunun kendi alanında çalışmayı hedeflemiyor olması geliyor. İşte platformumuzun ana hizmet alanı bu farkındalığı sağlamaktır.”


Yapay zekâ yardımı ile gençlerin kişisel özelliklerine uygun meslekler tespit ediliyor

Nar Tanesi platformunda öncelikle gençlere bilişim meslekleri hakkında temel bilgiler veriliyor. Donanım, Hizmetler, Network, Tasarım, Veri Bilimi ve Yazılım başlıkları altında 28 mesleğin tanımı, meslekte çalışacaklar için gerekli beceriler, mesleki sorumluluklar, eğitim gereklilikleri ve eğitim yol haritaları detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca yapay zeka yardımı ile gençlerin kişisel özelliklerine uygun meslek tespiti ve eğitim yol haritası çıkartılıyor.


Platformun TÜBİDER Bilişim Sektörü çerçevesi altında gerçekleştirdiği, “Bilişim Sektörü Ücretler Araştırması” gibi farklı araştırmaları da var. Meslekler, kariyer gelişimi ve girişimcilik üzerine pek çok online seminerin gerçekleştirildiği organizasyon kapsamında ileride canlı etkinlikler de yapılması planlanıyor.


Bilişimde kariyer yapmak isteyenlerin kendilerini ve sektörü keşfettikleri bir platform

Nar Tanesi, mentor ve mentileri eşleştiriyor ve danışmanlık hizmetlerini takip ediyor. Platformda, tamamen gönüllülük esası ile çalışan mentorlar, bilişim sektörünün deneyimli profesyonellerinden oluşuyor. Platform çatısı altında bugüne kadar 150 gence destek sağlanırken, çeşitli zamanlarda etkin olmuş ve birçoğu görevine devam eden yaklaşık 160 mentor bulunuyor.


Tuğba Şişik Reis, mentorların kariyer yolculuklarındaki rolünü ve önemini şöyle değerlendiriyor: “İnsanların büyük bir çoğunluğu gençleri kendi çocuklarının ötesinde toplumlarında destekleme gücünün olduğu konusunda hemfikirdir. Mentorluğu, insanları bir araya getirmek, daha sağlıklı ve daha sorumlu topluluklar oluşturmak ve birçok eşitsizlik nedenine yönelik somut bir araç olarak görüyorlar. Bu sebeple mentor bulmakta çok sıkıntı çektiğimizi söyleyemem. Bilişim alanında mentorluk, belirli bir deneyim, bilgi birikimi, beceri veya uzmanlığa sahip bir kişinin, bir gencin kişisel ya da mesleki anlamda gelişimini ele alınan konularla bağlantılı tavsiyeler vererek, yol göstererek ve bilgilendirerek katkıda bulunması, diğer deyişle akıl hocalığı yapmasıdır. Mentor, eğitim süreçlerindeki mentilerin kendilerini keşfetmelerini sağlar, tavsiye verir, bilgi ve deneyimlerini paylaşır. Bilişim alanında yetkin mentorlarımız bunları yaparken az baskı yapar, öğrenilmesi gereken bilgileri mentilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak bir tutum sergiler.”


Nar Tanesi Organizasyonu ve faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://nar-tanesi.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Hakkında

Nar Tanesi platformu Türkiye'de bilişim alanında mentorluk hizmetleri vermek amacıyla kurulmuş bir platfomdur. Gönüllülere, gençlik rehberlik programlarında kendi yetkinliklerinden ve deneyimlerinden elde ettiği öngörüleri ulusal gençliğe iletmeyi amaçlıyor.

0 yorum

Comments


bottom of page