top of page
Ara

Murat Erkan: 2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2022'nin, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçen yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacağını söyledi

"2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2022'nin, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçen yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacağını söyledi.


Erkan, 2021 değerlendirmesi ve 2022 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de dünyaya yön veren Kovid-19 salgınının, bu yıl da iş süreçlerinden günlük alışkanlıklara önemli değişimler getirdiğini, zamanla yaşanan gelişmeler ışığında alınan önlemlerle pandeminin dünyanın ve toplumların üzerindeki olumsuz etkilerinin azaldığını ifade etti.


Bu çerçevede Turkcell gibi topluma zorlu günlerde ayrıca duyarlı şirketlerin, çalışanlarını, paydaşlarını ve iş süreçlerini koruma ve verimlilikle sürdürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Erkan, şunları kaydetti:

'Salgının yarattığı tahribat karşısında küresel ekonomiler düşüş gösterse de hem ülkemizde hem de dünya genelinde ulusal ekonomileri canlandırmaya yönelik genişlemeci ekonomi politikaları da hayata geçti. Teknolojik gelişmeler bu dönemde ekonomiler için lokomotif oldu. Günlük yaşamın akışını sürdürdü. Turkcell, 27 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri. Bu anlayıştan hareketle Türkiye'yi küresel ölçekte temsil eden bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme hedefimizi 2021 yılındaki hızımızla 2022 yılında da sürdüreceğiz. 2021 yılındaki küresel ekonomik sıkıntılara rağmen başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettik.


Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları sayesinde odaklandığımız alanlarla toplumumuzu dijital dönüşümde bir adım daha ilerleterek ülkemize ekonomik ve toplumsal artı değer sağladık. İş süreçlerimizi paydaşlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilinciyle sürdürdük, toplumsal sorumluluk bilinciyle topluma katkıda bulunacak çalışmalar yaptık. İş hayatında fırsat eşitliğine alan yarattık ve projelerimizi devam ettirdik.


Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında topluma ve çevreye yaptığımız yatırımlara devam ediyoruz. Keza eğitim ve spor alanındaki sosyal katkılarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Faaliyetlerimizi her alanda sürdürülebilir değerlerle yürütüyoruz. 2022'de de bu böyle devam edecek.'

'Yeni normalde de yeni fırsatlar ve yükselmeler olacağını öngörüyoruz'

Murat Erkan, özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini, bunun bir sonucu olarak rekor müşteri kazanımı ile 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettiklerini bildirdi.


Finansal sonuçlarda elde ettikleri başarılara dikkati çeken Erkan, 'Turkcell olarak ‘1 milyon yeni müşteri’ hedefi ile başladığımız yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon müşteri kazanımına imza attık. Bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz. Tüm başarılarımızın perde arkasında müşterilerimizin bize verdiği destek ve motivasyon yatıyor.' ifadelerini kullandı.


Turkcell olarak Türkiye'de 2022'yle birlikte pandemiyle şekillenen ekonomik düzende, yeni normalde de yeni fırsatlar ve yükselmeler olacağını öngördüklerini belirten Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Kendi sektörümüz ve teknoloji alanındaki gelişmeler, hem dünyada hem de ülkemizde hızlı değişim ve dönüşüm içinde. Bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme kasımız sayesinde bireysel ve kurumsal müşterilerimize bir ekosistem olarak sunduğumuz stratejik ana odaklarımız olan dijital servisler, ürün ve hizmetlerimizle ülkemizin teknolojiyle entegrasyonu ve dijitalleşme hedefleri için 2022'yi bir fırsat yılı olarak görüyoruz.


Dünyadaki teknolojik gelişmeler ile pandeminin dönüştürücü ve hızlandırıcı etkisi, özellikle sektörümüzde bize yeni fırsatlar açacak. 2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçtiğimiz yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak. Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz.'

'Tüm bireysel ve kurumsal dijital servislerde çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz'

Turkcell Genel Müdürü Erkan, tüm bireysel ve kurumsal dijital servislerde çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüreceklerini ifade ederek, 'Dijital Türkiye' hedeflerine toprağın altında fiber ağlar, üzerinde ise ürün, servis ve hizmetlerle ilerleyeceklerini söyledi.


Şirketlerdeki dijital dönüşümün 2022'de hızlanarak devam edecek olmasıyla birlikte dijital iş çözümleri tarafında da iş hacminin aynı doğrultuda artmasını beklediklerini aktaran Erkan, 'Ayrıca, yeni nesil dijital ödeme çözümleri de dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde bize büyük fırsatlar sunuyor. Hızlı dijitalleşme dönüşümü beraberinde siber güvenlik konusunda riskleri ve bu risklere karşı yatırımlar ve önlemler almayı da gerekli kılıyor. Bu alanda hem bireylere hem de kurumlara yeni çözümler sunmayı sürdüreceğiz. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' diyerek veri merkezleri ve siber güvenlik gibi konularda bu yıl yaptığımız yatırımları da sürdüreceğiz.' dedi.

'Mobil teknolojilere erişim 2022 yılında ülkemizde ve dünyada daha da artacak'

Her alanda verimlilik, hız ve maliyet tasarrufu sunan ve pandemiyle hız kazanan dijitalleşmenin, hem şirketler hem de ülkelerin ekonomileri için geleceği daha yakınlaştırdığını belirten Erkan, salgın döneminde yeniden şekillenen ihtiyaçların, hemen her alanda yerli teknolojilere yönelik yapılan AR-GE çalışmalarının önemini de gösterdiğini kaydetti.


Erkan, dijital okuryazarlığın da hayatta önemli bir yer edindiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Dijitalleşmeye olan arz, talep ve dünyadaki teknolojik gelişmelerle birlikte mobil teknolojilere erişim 2022 yılında ülkemizde ve dünyada daha da artacak. Bu durum, küresel ekonominin büyümesine etki edecek, dijital ekonomileri ve girişimcilik ekosistemini de olumlu etkileyecek. Turkcell gibi dijital dönüşümü erken fark edip teknolojiyi doğru kullanan marka ve şirketler, gelecekte sürdürülebilir başarısını devam ettirecek.


Telekom sektörü, sadece konuşma ve internet hizmeti sunan standart bir operatör anlayışından sıyrılarak daha geniş kapsamlı ürün ve hizmetler bütününü müşterisine sunacak.


Türkiye, genç nüfusa sahip, teknolojiyi seven, teknolojik gelişmelere hızlı ayak uyduran ve tüketen, dijitalleşmeyi hedefleyen şirketlere sahip bir ülke olarak bünyesinde barındırdığı bu potansiyellerle 2022 ve gelecek yılların şekillenmesinde özellikle bölgemizde ve dünyada etkili olacak. Türkiye, pandemi sonrası dönemde oluşacak yeni küresel üretim ve lojistik haritasında önemli bir merkez olma fırsatını 2022'de de değerlendirecek. Üretimin her alanında olduğu gibi özellikle dijitalleşmenin getirisiyle, teknolojinin içine doğan genç nüfus potansiyeliyle, ekosisteme dahil olan yerli yeni girişimlerle, üretilen yeni teknolojilerle 2022 yılı ve sonrası için de avantajlı bir konuma ulaşacak.'

'Pandeminin getirdiği kırılganlıkla kurdaki dalgalanmalar hala küresel ve yerel piyasaları etkiliyor'

Murat Erkan, olası risk ve avantajlara değinirken, pandemiyle birlikte dünyada her sektörde üretim ve tedarik aşamasında artan maliyetlerin, ürün ve hizmet fiyatlarında yükselişlere neden olduğunu söyledi.


Bu hızlı değişimlerin tüketicilere yansımasının, üretim ve tüketim dengesinde şirketleri maliyet planlamalarında çok hızlı değişen piyasa dinamiklerine karşı sürekli aksiyon almaya yönlendirdiğini belirten Erkan, pandeminin getirdiği kırılganlıkla kurdaki dalgalanmaların hala küresel ve yerel piyasaları etkilediğini ifade etti.


Bunun yanı sıra bu dönemde ve gelecek dönemde de iş gücüne artan ihtiyaç, dünyadaki teknoloji sektöründe çip krizi gibi lojistik sorunlar, doğal afetler sebebiyle ortaya çıkan kaynaklara sınırlı erişim gibi küresel sorunların da sektördeki şirketleri görünen ve görünmeyen yönlerle etkilediğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

'Dijital dönüşüm hedefleri ve çalışmaları ise mevcut risklere ve belirsizliğe rağmen yeni dünya düzeninde bir fırsat alanı olarak önümüzde duruyor. Artık rekabet dünyasında dönüşümün zorunlu hale geldiği ve lüks olmaktan çıktığı bir noktadayız.


Bulunduğumuz sektörde ve geçmiş tecrübelerle potansiyelimizi hem ülke olarak hem de teknoloji şirketleri olarak avantaja dönüştürebiliriz. Bir diğer avantajımız ise genç bir nüfusa sahip olmamız. Üretimin her alanında, teknoloji ve bilişim alanında da üretim gücü yüksek ve akıllı gençlere sahip bir ülkeyiz. Şirketler ve ülkemiz, son yıllarda yerli ve milli teknoloji de olmak üzere hemen her alanda üretime odaklandı.


Turkcell gibi dönüşümü önceleyen teknoloji şirketlerinin sunduğu hizmetler sayesinde tedarikten ödeme sistemlerine kadar tüm iş süreçlerinde çok geniş bir alanda dijital dönüşüme önem veren Türkiye ekonomisi, sadece iç piyasaya değil, dünyaya sunduğu ürün, servislerle dijital ihracat gücünü sürdürdü. Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme potansiyeli önümüzdeki dönemde iyileşerek devam edecek.'

0 yorum

Comments


bottom of page