top of page
Ara

Kriz zamanlarında liderlik: hangi yetenekler fark yaratır?

Aslında, mevcut küresel Covid-19 krizi liderliği birçok farklı açıdan ve nüansla test etti.

Woman Confident Leader Work

Bugün, her zamankinden daha fazla, yöneticilerin etkili bir şekilde liderlik etmeleri ve yönetmeleri çok önemlidir. Mevcut durumun acil ihtiyaçlarını ele almak, yönetimin ana görevidir, zamanında karar verme ve kaynakların tahsisi çok önemlidir.


Hız daha da hızlı ve eylemler belirleyici.


Öte yandan liderlik, kriz sırasında insanları mümkün olan en iyi sonuca yönlendirmeyi içerir; bu, tüm döngüler gibi, bir başlangıcı, ortası ve sonu olan.


Lider, bir sonraki olası şeye odaklanmalı ve bunun için hazırlanmaya başlamalıdır. Bu, yol boyunca ortaya çıkacak sonraki üç, dört veya beş engeli önceden tahmin etmenin ötesine bakmak anlamına gelir.


En iyi liderler, sorunlu sularda ustaca gezinir, hayat kurtarır, organizasyonlara enerji verir ve topluluklara ilham verir.


Peki kriz zamanlarında iyi bir lideri büyük bir liderden hangi beceriler ayırır?


Bugünün farkını yaratan ve değer yaratan beş temel yönü belirledik:


1. Fırtınalı ortamda bile sükuneti koruma becerisi

Bir kriz başladığında, CEO'nun en önemli görevi, tepkisel olma ve savunmacı davranma doğal eğiliminin üstesinden gelmektir.


Büyük CEO'lar, özellikle sistematik düşünme yeteneklerine dayanarak, serin bir kafa tutuyor ve rasyonel olarak çalışmaya devam ediyorlar. Yeni gerçekliği analiz etmeli, zihinsel modellerini ayarlamalı, seçenekleri değerlendirmeli, kararlar vermeli ve ancak o zaman harekete geçmelidirler.


Normal zamanların aksine, bunların hepsini çok çabuk yapmaları gerekir.


Son olarak, beklenmedik bir durumda veya kriz durumunda baskı altında çalışabilme ve genel olarak yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak, kriz zamanlarında stratejik avantajlardır.


2. Çeviklik

Hızlı hareket etmenin yanı sıra sakin kalma yeteneği, bir krizi çözmenin temel bileşenleridir. Esneklik, ilk yorumlara hızlı yanıt ve eylem sırasında hızlı ayarlamalar - bunlar etkili kriz yönetiminin bileşenleridir.


Yaygın efsanenin aksine, etkili CEO'lar kriz zamanlarında harekete geçmek için acele etmezler.


Ancak, işler kontrolden çıkmadan önce etkili bir eylem planının uygulamaya konulmasını sağlamak için karar alma süreçlerinde yeterince hızlı ve çevik olmak CEO'ya kalmıştır.


Ancak, beklenmedik ve hazırlıksız bir karar verilmesi gereken durumlarda bile, CEO'lar en bilgili ekip üyelerini ve meslektaşlarını işe almanın bir seçenek olarak kaldığını hatırlamalıdır. Kriz anında hızlı karar vermenin getirdiği olumsuz riskler, bunu tek başınıza yapmanız gerekmediğini hatırlayarak önemli ölçüde azaltılabilir.


3. Yeni liderlik anlayışı


Uyarlanabilir lider

Bugün yöneticiler her zamankinden daha hızlı adapte olmalı ve gerektiğinde karar vermelidir. Değişimin hızı artmaya devam ediyor. Yöneticiler şeffaflık ve tutarlılıkla liderlik etmeli, çevrede istikrar oluşturmak için adımlar atmalı ve yıkıcı değişim düzeyine rağmen kaliteli hizmet vermeye devam etmelidir.


Uyarlanabilir lider, insanların potansiyelini ortaya çıkarmak, kolektif bilgeliği harekete geçirmek ve değişimi yönlendirmek için işbirliğine dayalı yenilikçi çözümlere liderlik etmek için beceriler geliştirir.


Bu yeni lider türü, bu on yıldaki gerçek dönüşümün katalizörüdür.


İnsanların kalplerini ve zihinlerini meşgul edin

Kriz zamanlarında, etkili iş liderlerinin fikirlere ve işbirlikçilerinin nasıl hissettiğine daha da dikkat etmeleri gerekir. Ekip çalışması sayesinde CEO'lar çözümler arar ve test eder. Karşılığında, personelinin aradığı yönü ve yetkiyi sağlarlar. Ancak devam eden zorluklar için empati ve sempati de sağlamalıdırlar.


İyi CEO'lar, değişen durumun ve çalışma koşullarının benzeri görülmemiş doğasını fark ederek bu insani dokunuşu gösterirler. Kendilerini organizasyon için daha erişilebilir hale getirir, destek ve tavsiye verir, sıcaklık ve mizah ile iletişim kurarlar. Hepsinden önemlisi, krizin birlikte çalışılarak kontrol edilebileceğine dair iyimserlik ve güven sergiliyorlar.


Yeni bir liderlik seviyesine geçmek, ihtiyaç duyulan şeyi başarmak için başkalarını etkileme yeteneğini gerektirir. Yönetici liderlik, insanları risk ve değişim yoluyla kolaylaştırmayı; bu nedenle güven, köprüyü inşa etmek için çok önemlidir.


Hiçbir lider bir ada değildir ve ağların gücünü geliştirmek, vizyonu yönetecek ve uygulayacak kişileri belirleyecektir.


Yöneticiler bu ilişkileri kurmak ve beslemek için yatırım yapmadıklarında, vizyonu gerçeğe dönüştürmek için kabul ve taahhüt eksikliği olacaktır.


Gerçek liderler, risk almanın işlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul etmelidir, ancak aynı zamanda zihinsel ve fiziksel olarak kriz anına hazırlıklı olmalıdır. En az beklediğiniz anda harekete geçmeye hazır olmak ve kısa vadede farklı bir davranış modeli benimsemek, öngörülemeyen durumların ortaya çıktığı gün onlara yardımcı olur.


Kimseyi geride bırakmayın

Kriz zamanlarında liderler birbirleriyle bağlantı kurmalı, başkalarını motive etmeli, ilham vermeli ve gerçek şefkat göstermelidir. Tevazu ve sorumluluk farkı yaratan anahtar değerlerdir. Sadece alçakgönüllü olmayı güçlendirmek, güçlü ve zayıf yanlarınızı anlamak ve başkalarının güçlü ve zayıf yanlarını tanımak anlamına gelir.


4. Büyük bir ekip oluşturma kabiliyeti

Yetenek bulmak, bir CEO için her zaman bir öncelik olmalıdır. En iyi liderler, kendilerini kendileri kadar insanlarla çevrelemeyi seçerler. İyi bir liderin en önemli özelliklerinden biri, başkalarındaki değerli becerileri ve olumlu nitelikleri tanıma ve böylece bu kilit kişileri parlama fırsatına sahip olacakları rollere yerleştirme becerisidir.


Modern CEO'ların başkalarının potansiyelini doğru bir şekilde değerlendirebilmeleri ve şirketin başarılı olmasına yardımcı olacak bir ekip oluşturabilmeleri giderek daha önemli hale geliyor.


Bugün gibi zamanlarda yetenek bulma yeteneği, CEO'nun gelişim fırsatlarını belirlemek için ekiplerini sürekli analiz etme ve değerlendirme becerisine kadar uzanıyor.


İşyerindeki dijital değişikliklerin ekip çalışmasına daha fazla odaklanarak liderlik rollerini değiştirdiği zaten kanıtlanmıştır ve yeni becerilere ihtiyaç vardır. Ve son zamanlardaki değişimlerin hızı göz önüne alındığında, bu yeteneğin yeniden değerlendirilmesinin sonucu, ekipler içinde, özellikle liderlik, öğrenme yeteneği ve değişime uyum açısından zorluklarla ilgili gündemde, profil değişikliklerine ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.


Kuruluş içindeki diğer liderlerle çalıştığınızdan emin olun.


Başarılı liderler, sürekli olarak yeni becerilerin geliştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik eder ve sürekli olarak zorlanacağınız ve ayrıca ortak çalışanlarınıza meydan okuyacağınız büyüme, öğrenme için güvenli bir yer yaratmaya kararlıdır.


5. Cesaret ve risk alma

Cesur liderler başkalarına cesaret verir: karmaşık durumlarla yüzleşme cesareti; zor konuşmaları yürütme cesareti; ve esas olarak ek çabaları teşvik etme cesareti.


Liderlik açısından cesarete iyi bir örnek, başkalarıyla iddialı ve yapıcı bir şekilde yüzleşmeye istek, yetenek ve cesarettir. Zor mesajlar iletme cesaretidir.


Cesaret genellikle risk almakla ilişkilidir, çünkü cesaret onları almak için gereklidir. Tipik bir hata, başarısızlık konusunda endişelenmektir; Başarıyı garantilemek için yetersiz kaynak veya enerji taahhüt etmek.


Hesaplanmış riskler alma cesaretine sahip olmak temel bir beceridir, çünkü aşırı temkinli yöneticiler güvende oluncaya kadar çok uzun süre bekleme eğilimindedir ve bu, iş hayatında çok geç olduğu anlamına gelebilir.


Bir Harvard Business Review yayınına göre, duygu her zaman karışımdadır ve cesur bir hamle yaparken bile bir varlık olabilir, aşağıdaki sorular zamanın doğru olup olmadığını mantıksal olarak hesaplamaya yardımcı olabilir:

  • Neden şimdi bunun peşindeyim?

  • Dikkate alınan bir eylemi mi yoksa dürtüsel bir eylemi mi düşünüyorum?

  • Daha iyi hazırlanmış olmak ne kadar sürer? Bu çok mu uzun?

  • Bir gün, iki gün, bir hafta veya daha fazla beklemenin artıları ve eksileri nelerdir?

  • Siyasi engeller nelerdir? Bunlar yakın gelecekte kaldırılabilir mi veya azaltılabilir mi?

  • Daha sonra cesur bir hamle için temel oluşturacak adımları şimdi atabilir miyim?

  • Duygusal ve zihinsel olarak bu riski almaya hazır mıyım?

  • Bu işi yapabilmek için uzmanlığım, iletişim becerilerim, geçmiş performansım ve güvenilirliğim var mı?

Bu soruların herhangi biri veya tümü için çok fazla zaman harcamak elbette sizi Hamlet'in tuzağına sürükleyebilir ve cesaret fırsatı sizi geçebilir. Aynı zamanda, çok az düşünmek hızlı bir sıçrama ile sonuçlanabilir. İş dünyasındaki cesur eylemin çoğunlukla kasıtlı olduğunu hatırlamak önemlidir.


Ve şüphesiz, doğru anı seçmek "cesaretin hesaplanması" nın en zor kısmıdır; çünkü çevreye karşı derin bir duyarlılık ve çok sabır gerekiyor.

0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии


bottom of page