top of page
Ara

Koronavirüs tehditi arttıkça iletişim kampanyaları azalışa geçti

COVID-19 salgını küresel belirsizliğe neden olmaya devam ederken, küresel çapta pazarlamacılar kampanyaları erteliyor, bütçelerini gözden geçiriyor ve ürün tanıtımlarını geçici süre askıya alma eğilimindeler.

Pazarlamacıların yarısından fazlası %55 kampanyaları geciktiriyor veya küresel koronavirüs salgını üzerine korkular arttıkça bu konuları tekrar gözden geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Econsultancy tarafından yürütülen İngiltere marka pazarlamacılarının 887 yanıtına dayanan özel bir anket, pazarlamacıların %60'ının Covid-19 salgınının sürdüğü şu günlerde, ellerindeki bütçeyi harcamaya çekindiklerini ve bu yüzden kampanyalarını geciktirdiklerini veya stratejilerini tekrar gözden geçirdiğini ortaya koyuyor. %55'i ise yeni ürün veya hizmet lansmanlarını durdurdu. Yeni kampanyaların ve ürün lansmanlarının yayınlanmasına ilişkin bu dikkat duygusu, işletmenin diğer bölümlerine de yayılıyor. Pazarlamacıların %43'ü planlanan teknoloji veya altyapı harcamalarını kriz ışığında ertelemiş veya gözden geçirirken, %41'i planlanan yeni işe alımları dondurdu. Pazarlamacıların üçte birinden fazlası %39 şirketlerinin hizmetlerine olan talebin zaten düştüğünü söylerken, yarısından fazlası %61 bu talepteki düşüşün önümüzdeki iki çeyrekte de devam etmesini beklediğini söylüyor.


%61'inden, %36'sı talepte %20'den fazla bir düşüş beklerken, %16'sı, %16 ila %20 arasında bir düşüşün kaçınılmaz olduğunu tahmin ediyor. Ankete katılanların %24'ü ise rakamların ne olacağını kestirmenin zor olduğunu, her an her şey olabileceği için durumu öngörme veya ölçme kabiliyetleri olmadığını söylüyor.

Tüketici davranışları üzerindeki etkisi

Kendi kuruluşlarında hissedilen etkilerin ötesinde, pazarlamacılar hem tüketiciler hem de ticari müşteriler arasında önemli davranış değişiklikleri bekleniyor. Katılımcıların %86'sı tüketicilerin büyük harcama kararlarını erteleyeceğini tahmin ederken, %74'ü ticari müşterilerin harcama kararlarını ertelemelerini bekliyor. Pazarlamacıların %68'i, gelecek dönem için planlanan lansmanları geçici süre askıya aldıkları için iş yaptıkları müşterileriyle yüz yüze toplantılar planlama konusunda isteksiz olduklarını söylüyor. Bu durgunluk döneminde, görüşmelerin işe dönüşme olasılığı oldukça düşük görülmesi nedeniyle, böyle bir riske girmeyi istemediklerini ifade ediyorlar.

Pazarlamacılar, genel olarak, Covid-19 salgınının getirdiği davranış değişikliklerinin geniş kapsamlı olacağını ve medyayı tüketme şeklimizi değiştirebileceğini düşünüyor. %88'i tüketicilerin çevrimiçi hizmetleri kullanımında bir artış beklerken, %86'sı sosyal medya etkinliğinde bir artış beklerken, %79'u eTicaret kullanımında bir artış öngörüyor. Çevrimiçi hizmetlerin daha fazla kullanılmasına yönelik bu geçiş, markalar pandemik salgın geçene kadar uzaktan çalışma yöntemiyle işleri sürdüreceklerini belirtiyor. Pazarlamacıların %38'i uzaktan çalışmanın yakın zamana kadar nadir de olsa azalacağını düşünürken, %83'ü önümüzdeki yılın sonlarına kadar süreceğini düşünüyor.

0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page