top of page
Ara

Frandity, yenilikçi yaklaşımı ile modern çağ ihtiyaçlarına uygun pazarlama çözümleri sunuyor

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2021

Esnek çalışma modeli ve efektif çözüm odaklı yaklaşımı ile alanında fark yaratmak isteyen Frandity, 2022 yılına yatırım alarak dünya çapında hizmetlerini geliştirmeyi planlıyor

Frandity, yenilikçi yaklaşımı ile modern çağ ihtiyaçlarına uygun pazarlama çözümleri sunuyor

Esnek çalışma modeli ve efektif çözüm odaklı yaklaşımı ile alanında fark yaratmak isteyen Frandity, 2022 yılına yatırım alarak dünya çapında hizmetlerini geliştirmeyi planlıyor

Modern çağ ile gelişen teknoloji ve internet devrimiyle markalar arasında yaşanan rekabet çok farklı bir boyuta taşınırken, dünyayı etkisi altına alan pandeminin etkisiyle markaların pazarlama ve iletişim ihtiyaçları da benzer şekilde evrilmeyi sürdürüyor. Markalar, pandemi sonrası dönemin gereksinimlerine ayak uydurmaya hız verdiği günlerde pazarlama ve teknoloji ekosisteminde kuralları yıkmayı hedefleyen ve bu kapsamda yenilikçi çözümler üreten yeni nesil pazarlama şirketlerinden Frandity, esnek çalışma modeli, networking odaklı iş sirkülasyonu sağlayarak ekosistemi harekete geçiren yaklaşımı, yerel ve global markaların farklı pazarlara giriş sürecinde köprü olma mantalitesiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Bu hedefler doğrultusunda geçtiğimiz günlerde "kısa kısa" adlı köşesinin konuğu olan Frandity CEO’su Fulya Sarıoğlu, Frandity’ın genel yapısı, sunulan hizmetler ve geleceği dair stratejilerini Şahin Sezer Dinçer’e anlattı.

Bize Frandity’den bahseder misiniz?

Frandity; friend, brand ve identity kelimelerinin birleşiminden oluşan, ‘Marketing Friendly’ mottosu ile sektörde yerini almış bir girişimdir. Frandity Marketing As A Service (MaaS) yani hizmet olarak pazarlama yaklaşımıyla yerelde ve globalde konumlanan B2B, B2C şirketlere ve yeni girişimlere (startuplara) ‘cloud’ ekibi ile ‘on-demand’ pazarlama hizmetleri sunar. ‘Cloud’ kelimesini açacak olursak, sistemimize üye yerelde ve globalde konumlanan pazarlamanın farklı uzmanlıklarına sahip freelancerlar mevcut. Müşterilerimizin hizmet talepleri doğrultusunda markanın in-house ekibini bizim ilgili uzmanlarımız ile online ekip ve görev yönetimi platformlarında buluşturup kendi ekip üyeleri gibi süreçlerini planlamalarını ve yönetmelerini sağlıyoruz. ‘On-demand’ ifadesinden kastettiğimiz ise şirketler 360° pazarlama hizmeti alabildikleri gibi spesifik ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedirler. Bu sayede yeterli insan kaynağı olmayan, teknolojik pazarlama araçlarında bilgi ve deneyimi yetersiz şirketlerin pazarlama departmanı gibi konumlanıyoruz. Amacımız pazarlama faaliyetlerini erişilebilir, ulaşılabilir kılmak ve hizmetlerimizi ise şeffaf ve çevik bir şekilde sunmak.


Sunduğunuz hizmetler nelerdir?

Aslında pazarlamaya dair aklınıza gelebilecek tüm hizmetleri sunuyoruz. Günümüzde daha çok dijitalleşmenin de önem kazanmasıyla ilgi gören bu hizmetleri markaların dijital dönüşümlerinin planlanmasından yönetilmesine, sosyal medya yönetiminden dijital pazarlamaya, web sitesi tasarımından yönetimine, performans pazarlamasından markaların yeni pazarlara açılma süreçlerinin planlanması ve yönetilmesine kadar sıralayabiliriz. Pandeminin etkisiyle e-ticaret büyük bir ivme kazandı ve bu süreçte farklı sektörlerden girişimler de pazara girmiş oldu. Bu bağlamda daha çok markalama, kreatif tasarım, e-ticaret sitesi tasarım, talep yaratma ve yeni müşteri kazanımı gibi hizmet taleplerimiz artış gösterdi. Öte yandan online eğitim ve toplantı organizasyonları da bu dönemde sunduğumuz hizmetler arasında yerlerini aldılar. Pandemi döneminde bir de global pazardaki hedef kitlemize yönelik özel hizmet paketleri oluşturduk ve yayınladık. Bu paketlerin içerikleri ise daha çok websitesi geliştirme, arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya yönetimi ve yeni müşteri kazanımı odaklı dijital pazarlama şeklinde olup halen aktif bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Ek olarak birbirini tamamlayan hizmetleri de ‘kombin hizmet paketleri’ şeklinde sunuyoruz. Websitemizde ilgili sayfada yer alan bu hizmetleri hem yerelde hem de globalde ihtiyacı olan müşterilerimiz online ödeme sistemimiz üzerinden güvenle satın alabilme imkanına sahipler. Hizmetlere ek haftada 30 dk ve 2 saat seçenekleri ile online olarak pazarlama danışmanlığı da sunuyoruz.


Peki kısa vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Frandity’i, pazarlama uzmanları açısından istedikleri yerden istedikleri zaman çalışabilecekleri iş fırsatları sunan bir istihdam platformu; markalar açısından ise her koşulda sürdürülebilir bir şekilde pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmeleri adına hizmet alabilecekleri global bir çözüm ortağı haline getirmek ana hedefim. Aralık 2019’da ‘solopreneur’ olarak kurduğum bu girişimimin hem yöneticisi hem de çalışanıyım. İş geliştirme, ekip yönetimi, operasyonel süreçler tamamıyla benim sorumluluğumda. 2021’in son çeyreğinde şirketi Estonya’ya taşımayı, bu süreçte Frandity’nin yönetimine İngiltere ve Avrupa’dan sorumlu bir uzman, Türkiye ve MENA’dan sorumlu bir uzman dahil etmek ve farklı disiplinlere, bakış açılarına sahip bu uzmanlar sayesinde yönetimi ve operasyonu güçlendirmek hedefim. Ben daha çok Amerika pazarında aktif olmayı, 2022 yılı itibarıyla ise yatırımcılarla görüşme ve yatırım alma süreçlerine odaklanmayı planlıyorum. Halihazırda şu an Amerika’da iki eyalette temsilcimiz mevcut. Türkiye’deki faaliyetlerimizi kapalı devre, ‘networking’ ile sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemize yatırım yapmak isteyen global markalar ya da ülkemizden yurtdışına açılmak isteyen markalar için bir köprü görevi görmeyi de istiyoruz.


Günümüz iş dünyasına sunmuş olduğunuz faydalar neler?

Bu konuyu da yine hem pazarlama uzmanları hem de markalar tarafından ele almak faydalı olacak. Dünyanın birçok ülkesinde ‘freelance’ ya da ‘remote’ çalışma modelleri yıllardır uygulanırken ülkemizde pandeminin etkisiyle bu kavramlar daha çok konuşulmaya ve iş modeli olarak uygulanmaya başlandı. Normalleşme döneminde ise bu çalışma modellerinin kalıcı olacağını yapılan araştırmalar sonucu görmüş olduk. Ben de kurumsal iş hayatında bu çalışma modellerini savunan, iş ve yaşam dengesini her koşulda korumaya çalışan bir çalışandım. 9-5 çalışma modeline, hafta sonu çalışmalarına karşıydım. Frandity’i belki de sistem karşıtı, aktivist bir girişim olarak bile adledebilirz :) Pazarlama uzmanları açısından ele aldığımızda, Frandity; istedikleri yerden kendi planladıkları saatlerde çalışmayı tercih trendleri takip eden, özgür ve yaratıcı zihinleri biraraya getiren ya da bu iş modeline geçmek isteyenler, ek iş yapmak isteyenler için tercih edilen bir platform. Bu sayede ‘Gig Ekonomisi’ içerisinde yer almış bulunuyoruz. Yani bu çalışma modellerini tercih ederek maddi kazanç elde etmek isteyenler için istihdam yaratmış oluyoruz.


Öte yandan markalar açısından sağladığımız faydaları ise kendi içerisinde iki ana grup altında toplayabiliriz. Birincisi mevcut markaların in-house pazarlama ekiplerini Frandity’nin trendleri takip eden yenilikçi ve yaratıcı ekibi ile bir araya getirerek ‘know-how’ transferi sağlamak, onlar kurumlarının operasyonel süreçlerine ve gelecek planlarına odaklanırken, pazarlama faaliyetlerini planlayıp yöneterek büyük bir zaman ve efor tasarrufu sağlamak ise Frandity ekibine düşüyor.

İkinci grup ise yeni girişimler (startuplar). Startupların ilk dönemlerinde çoğunlukla kısıtlı yatırım bütçeleri olması nedeniyle ihtiyaçları olan ekibi kurmaları ve teknolojik kaynağa yatırım yapmaları zor olabiliyor. Pazarlama departmanı kurmak da oldukça maliyetli olacağından Frandity’nin ‘cloud’ pazarlama ekibi sayesinde personel istihdamından daha az maliyetli uzman delegasyonu ile ihtiyaçları olan pazarlama hizmetlerini alabilmeleri mümkün.


Her iki gruba da sağladığımız ortak faydaları ise markaların teknolojik ve insan kaynakları ile yeteneklerinin kısıtlı olduğu noktaları kapatmak ve işlerini büyütmelerine destek olmak olarak belirtebilirim.


Frandity, işinize değer katmak için görüşmeye davet ediyor. İletişim için: https://bit.ly/frandity_gaq

Etiketler:

0 yorum
bottom of page