top of page
Ara

Elektrikli araçların geleceği

Büyük otomobil üreticileri yatırımlarını elektrikli araç üretimine kaydırmaya devam ediyor

Elektrikli araçların geleceği

Deloitte analizlerine göre, küresel Elektrikli araç (EV) satışları önümüzdeki on yıl içinde elde edilen yüzde 29'luk bir bileşik yıllık büyüme oranına ulaşacak. Toplam Elektrikli araç satışları 2020'de 2.5 milyondan 2025'te 11.2 milyona, ardından 2030'da 31.1 milyona ulaşabilir. Yıllık araba satışlarının 2024 yılına kadar COVID-19 öncesi seviyelere ulaşması pek olası görünmese de, toparlanma hızının ICE (içten yanmalı motor) satışlarındaki yavaşlamanın bir sonucu olacağı tahmin ediliyor. Hatta, 2030 yılına kadar Çin'in küresel elektrikli araç pazarının yüzde 49'unu, Avrupa'nın yüzde 27'sini ve ABD'nin yüzde 14'ünü elinde tutmasını bekliyor.


Küresel ilerleme ve tahmin

EV pazarının son iki yıldaki başarımları COVID-19'un kısa vadeli etkisine rağmen umut veriyor: 2020'lerde sürdürülmesi beklenen sürekli bir büyüme modeli. BEV (Pil destekli elektrikli araçlar) ve PHEV (Plug-in hibrit, şarj edilebilir bataryaları ya da başka bir enerji depolama aygıtını dış bir elektrik kaynağına takarak şarj edebilen bir hibrit elektrikli araçtır) satışları 2019'da iki milyon aracı aştığından, elektrikli otomobiller geçen yıl tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 2.5'lik payını talep ettiler.


2019'da BEV'lere bakıldığında, küresel EV satışlarının yüzde 74'ünü oluşturdular: 2018'den bu yana altı yüzde puanlık bir artış. Bu artış kısmen, üreticileri sıfır-elektrik üretimi ve satışını tercih etmeye ikna eden yeni, daha katı Avrupa emisyon standartları tarafından yönlendiriliyor. Diğer bir faktör ise, Çin'deki BEV pazarının dünyanın geri kalanına kıyasla gelişmiş durumudur. BEV'ler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da hala baskın EV teknolojisi olmasına rağmen, pazarda Çin'den daha küçük bir paya sahip.


Deloitte'un elektrikli araç satışlarıyla ilgili son raporundan bu yana, büyümede önemli bölgesel farklılıklar ortaya koyuyor. Örneğin, elektrikli araç satışları, Avrupa'daki (yüzde +93), Çin'deki (yüzde +17) ve "diğer" bölgelerdeki (yüzde +22) BEV'lerin büyümesinin etkisiyle 2018'e kıyasla 2019'da yüzde 15 arttı. Buna karşılık, Birleşik Devletler BEV pazarı yüzde 2 düştü. Ardından, 2020'nin ilk yarısında COVID-19, çeşitli bölgelerde EV satışlarının büyüme oranını yavaşlattı veya düşüşe neden oldu. İyileşme hızının bölgeye göre değişmesi bekleniyor.


Ancak genel olarak konuşursak, COVID-19'un önümüzdeki üç yıl boyunca toplam otomobil satışları üzerindeki potansiyel kalıcı etkisine rağmen, önümüzdeki on yılda büyüme için gidişat açık görünüyor. İşlerin nasıl devam edebileceğini anlamak için geçtiğimiz yıl çeşitli bölgesel pazarlarda neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor.


Avrupa

Avrupa'nın Elektrikli araç (EV) sektörü, 2019'da diğer bölgelere göre önemli ölçüde daha fazla büyüme kaydetti. Kuzeyli ülkeler ve Hollanda öncülük etmeye devam etti; Norveç yüzde 56 pazar payı elde etti ve Hollanda'da en çok satan ilk on otomobilden ikisi BEV (Pil destekli elektrikli araç)'lerdi.


Çin

Çin, tüm araç satışlarının yarısını oluşturarak Elektrikli araç (EV) pazarına hakim olmaya devam ediyor. 2019'un ikinci yarısındaki satışlar, Çinli tüketicilere sunulan bazı sübvansiyonların yarıya indirilmesinin ardından önceden beklenenden daha düşük çıktı.


ABD

2019'a cesaret verici bir başlangıç ​​yaptıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nde düşen yakıt fiyatları, EV satışları için yılın ikinci yarısında hayal kırıklığı yaratan bir duruma yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Elektrikli araç (EV) pazarı, tüm Elektrikli araç (EV) satışlarının neredeyse yarısından tek başına sorumlu olan Tesla Model 3'ün başarısıyla neredeyse tek başına taşınıyor.


BEV'lerin zaten küresel olarak PHEV'lerden daha iyi performans gösterdiği ve 2030 yılına kadar BEV'lerin satılan tüm yeni EV'lerin yüzde 81'ini (25.3 milyon) oluşturacağını tahmin ediliyor. Buna karşılık, PHEV satışlarının 2030 yılına kadar 5.8 milyona ulaşması bekleniyor. COVID-19'dan kaynaklanan bir toparlanma, İçten yanmalı motor (ICE) araçlarının 2025'e kadar (81.7 milyon) büyümeye döneceğini ve ardından pazar penetrasyonunda bir düşüş yaşayacağını görebilir.


2030 satış tahmini

Deloitte, bir gözü şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeye sıkı sıkıya bağlıyken, önümüzdeki on yıl için EV pazarının güncel bir tahminini geliştirmek için en son göstergeleri analiz etti. BEV'lerin zaten küresel olarak PHEV'lerden daha iyi performans gösterdiği düşünülüyor ve 2030 yılına kadar BEV'lerin satılan tüm yeni EV'lerin yüzde 81'ini (25,3 milyon) oluşturacağını tahmin ediliyor. Buna karşılık, PHEV satışlarının 2030 yılına kadar 5,8 milyona ulaşması bekleniyor. COVID-19'dan kaynaklanan bir toparlanma, ICE araçlarının 2025'e kadar (81.7 milyon) büyümeye döneceğini ve ardından pazar penetrasyonunda bir düşüş yaşanması bekleniyor.


Küresel EV tahminimiz, önümüzdeki on yıl içinde elde edilen yüzde 29'luk bir bileşik yıllık büyüme oranıdır: Toplam EV satışları 2020'de 2,5 milyondan 2025'te 11.2 milyona, ardından 2030'da 31.1 milyona ulaştı. EV'ler, satışların yaklaşık yüzde 32'sini güvence altına alacak. Yıllık araba satışlarının 2024 yılına kadar COVID-19 öncesi seviyelere ulaşması pek olası değil. Ancak, toparlanma hızının ICE satışlarındaki yavaşlamanın bir sonucu olacağı tahmin ediliyor; EV'ler, COVID-19 iyileşme döneminde olumlu bir yörüngeye sahip olmaya devam edecek ve kısa vadede pazardan orantısız bir pay alma ile sonuçlanabilir.


Deloitte, 2030 yılına kadar Çin'in küresel elektrikli araç pazarının yüzde 49'unu, Avrupa'nın yüzde 27'sini ve ABD'nin yüzde 14'ünü elinde tutmasını bekliyor.


EV'lerin aldığı yeni otomobil satışlarının payı pazarlar arasında önemli ölçüde değişiklik gösterecektir. Çin'in 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde 48'lik bir iç pazar payına ulaşmasını, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse iki katı (yüzde 27) ve Avrupa'nın yüzde 42'ye ulaşması bekleniyor. Kuzey ve Batı Avrupa'daki büyümenin, daha zengin ülkeler (Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İskandinav ülkeleri gibi) muhtemelen altyapıya daha fazla yatırım yapması ve daha fazla nakit ve vergi teşviki sunmasıyla Güney ve Doğu Avrupa'daki büyümeyi geride bırakması bekleniyor. İlk büyümeyi hızlandırmak için.


Büyümeyi yönlendiren dört faktör

COVID-19 pandemisinin piyasaya uyguladığı baskıya rağmen, elektrikli araçların uzun vadeli görünümü güçlü. 2030 yılına kadar beklenen BEV ve PHEV hacmindeki önemli değişim dört faktöre dayanmaktadır: tüketici duyarlılığı, politika ve düzenleme, OEM stratejisi ve kurumsal şirketlerin rolü. Bu faktörlerin dördü de, COVID-19'un ortaya çıkmasından önce geçen yıl boyunca yönünde büyük değişiklikler gördü ve o zamandan beri pandemi tarafından daha da şekillendirildi.


Faktör 1 – Değişen tüketici duyarlılığı

Tüketici talebi EV'lerin büyümesini hızlandıracak, ancak şu anda tüketicilerin ICE araçlarını eşdeğer EV'ler ile değiştirmemesinin birkaç nedeni var. Bununla birlikte, benimsemenin önündeki engeller hızla kaldırıldığından, EV'ler giderek daha gerçekçi ve uygulanabilir bir seçenek haline geliyor.


Faktör 2 – Politika ve mevzuat

Norveç'teki başarıların, Hollanda'daki dalgalı satışların ve Çin EV pazarının değişen kaderinin gösterdiği gibi, hükümet müdahalesi EV satışlarını artırmada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Elektriğe geçişi destekleyen devletler için yalnızca ekonomik faydalar değil, aynı zamanda olumlu çevresel etki, elektrikli araçların yaygın bir şekilde benimsenmesini, 2015 Paris Anlaşması gibi iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için gerekli bir adım haline getirdi. Çeşitli politika ve düzenlemeler, EV'nin benimsenmesinin büyümesini teşvik etmeye yardımcı oluyor


— Yakıt ekonomisi ve emisyon hedefleri

— Şehir erişim kısıtlamaları

— Mali teşvikler


Faktör 3 – OEM araç stratejisi

Geçen yıl, önde gelen bazı OEM'ler elektrikli araçlara yönelik stratejik taahhütlerini açıkladılar. Kısa vadede COVID-19, nakit tasarrufu yaptıkları ve yatırımları işin başka yerlerine yönlendirdiği için bazı OEM'lerin bu hedeflere ulaşmasını engelleyebilir. Ancak uzun vadede bu hedeflerin OEM'ler için öncelik olarak devam etmesi bekleniyor.


— Modellerin kullanılabilirliği

— Modellerin karşılanabilirliği


Faktör 4 – Kurumsal şirketlerin rolü

Yukarıda vurgulanan üç faktörü kendi avantajlarına kullanarak, şirketlerin EV'lere geçişi desteklemede giderek daha önemli bir rol oynadığını görüyoruz. İşletmelere yeni otomobil satışları, satılan tüm otomobillerin önemli bir bölümünü temsil etmektedir.


Geçen yıl, olumlu değişim için bir güç olarak hareket ederek kendilerini farklılaştırmaya çalışan artan sayıda şirket ile amaç, kurumsal gündemin üst sıralarına yükselmeye devam etti.


Geleneksel şirket arabası planları yeniden icat edilmeye hazır: İşletmeler, daha geniş mobilite seçeneklerini keşfederek, yalnızca emisyonların azaltılmasında değil, aynı zamanda maliyet tasarrufunda ve çalışan memnuniyetinin artmasında da değer buluyor. Şirket arabalarını hedef alan hükümet vergi planları, EV'lere geçişte öncülük etmek için işletmelere kesinlikle vurgu yapıyor.

COVID-19 ışığında, şirketler harcamalarını azalttığı ve diğer yatırımlara öncelik verdiği için filolara yapılan yatırım önemli ölçüde durdu. Elektrikli araçlara kapsamlı bir geçiş gerçekleştirilmeden önce, ticari güvenin yeniden sağlanması ve fonların yeniden kullanıma sunulması gerekiyor. Şirketlerin ayrıca işin nasıl ve nerede yapıldığına ilişkin temel değişikliklerin hareketlilik planlarının yapısını nasıl etkileyeceğini de düşünmesi gerekir.


Yapılan onlarca analiz, öngörü ve diğer çalışmaların sonucunda gelecek dönem dünyada, otomobil üreticilerinin ürün gamlarında içten yanmalı motor yerine, çevreci çözümlere yatırımlarını sıklaştırdığını görmeye devam edeceğiz. Tesla ile başlayan akıma katılan birçok dev markaya eşlik eden bir diğer dev ise; Mercedes.


Yeni Mercedes-Benz EQ markasını lanse etmek ve yeni %100 elektrikli ve sürdürülebilir otomobilleri sergilemek için oluşturulan yeni reklam kampanyası.


Leo Burnett Colombia imzası taşıyan kampanya, "doğaya doğru açıdan bakarsanız, logomuzun her zaman orada olduğunu göreceksiniz" mesajının altını çiziyor. "Ya en iyisi ya da hiçbiri" mesajıyla Mercedes'in EQ modeli araçlarının gezegenimiz en iyi seçeneği olduğu ifade ediliyor. OOH kampanyasını 2021'de Meksika'da açıkhava olrak başlayan kampanya bu yıl birçok ülkede yayınlanması bekleniyor.2 yorum
bottom of page