top of page
Ara

Çalışma hayatının geleceği hibrit model olabilir mi?

COVID-19 çalışma dünyasını sonsuza dek değiştirdi. Şirketler yeni dönemde hangi modelin etkili olacağı konusunda net bir karar verememiş olsa da, ilerleyen günlerde hibrit çalışma, kalıcı bir model haline gelebilir

Çalışma hayatının geleceği hibrit model olabilir mi?

Pandemi ile çalışma dünyasını sonsuza dek değiştirdi. Ancak 2022 öncesi tahminlerini paylaşan Forrester, pandeminin işin geleceğini şekillendirecek ve dünyanın dört bir yanındaki işverenleri işyerini yeniden icat etmeye zorlayacak dört faktörden yalnızca biri olacağını tahmin ediyor.


Forrester'ın araştırması, robotların ve otomasyonun, şirketlere sunulan büyük miktarda çalışan verisinin yanı sıra çalışanların işyerinde büyüyen gücünün de 2022 ve sonrasında iş dünyasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.


Pazar araştırması firması Forrester, şirketlerin hibrit, farklı çalışma modeliyle yüzleşeceklerini saptadı. Şirketlerin %10'u tamamen uzaktan çalışma modelini taahhüt ederken, %60'ı hibriti benimsemek istiyor, ancak üçte biri başarısız olacak.


Daha da önemlisi, Forrester bunun virüs yüzünden olmayacağını, ancak liderlerin “yüz yüze deneyimler etrafında toplantıları, iş rollerini ve terfi fırsatlarını tasarlamaya” devam edeceği için olacağını keşfetti.


Hibrit çalışmadaki başarının, özellikle evden çalışanların gözden kaçmamasını veya ikinci sınıf vatandaş olmamalarını sağlamak istiyorsanız, işyeri hakkında baştan sona yeniden düşünmeyi gerektirdiği açıktır.


“2022 cesur olunacak bir yıl. Eski çalışma yöntemleri artık çalışmıyor. Forrester'ın raporunda, geleceğin yakalanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi. Bu konudaki diğer başarısızlıklar, "tamamen ofis içi bir modelde ısrar eden, ancak çalışanların buna sahip olmayacağını anlayan şirketlerin %30'undan" kaynaklanacağı yönünde.


Nisan 2021'de yapılan bir anket sonucuna göre, insan kaynakları liderlerinin %99'unun çalışanların ileriye dönük bir tür hibrit düzenlemede çalışmasını beklediğini gösteriyor. Birçoğu çoktan başladı. Sadece bir örnek olarak, dosya barındırma hizmeti olan Dropbox, salgın sırasında kalıcı bir değişim yaparak çalışanların evden çalışmasına ve ofiste ekip toplantıları yapmasına izin verdi.


"Hibrit" tanımı diğer kuruluşlarda farklılık gösterebiliyor. Bazı çalışanlar haftada birkaç gün veya gün aşırı ofiste olabilir. Diğer işletmeler, yalnızca ara sıra yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duyabilir, belki de her üç ayda bir merkezi bir yerde buluşabilir.


Her iki durumda da, araştırmalar birçok şirketin sanal işgücünü uygulamada başarısız olduğunu gösteriyor.


Ofiste uzaktan çalışma

Ofis içi çalışma, yönetim ve çalışanlar arasındaki güveni artırabilecek yapı ve şeffaflığı teşvik eder . Bir organizasyon kültürü geliştirmek doğal olarak gerçekleşir. Gündelik ofis konuşmaları (örneğin, bir iş arkadaşıyla hızlı ve planlanmamış bir sohbet için koridorda yürüyen bir çalışan), bilgi paylaşımına ve işbirliğine dayalı problem çözmeye yol açabilir. Bunu, genellikle çevrimiçi toplantılar için önceden planlamaya dayanan sanal bir ortamda çoğaltmak zordur - ancak bu, yeterli planlama ve iletişim ile hala mümkündür.


Hibrit model her koşulda mükemmel olmayabilir

Hibrit çalışmanın, yüz yüze çalışmanın aynı engellerinin çoğuyla karşı karşıya olduğu doğrudur. Kötü planlama ve iletişim, etkisiz veya gereksiz toplantılar ve görev sorumluluklarıyla ilgili kafa karışıklığı, yüz yüze olduğu kadar uzaktan da gerçekleşir.


Evde çalışırken belki de en büyük sorun: teknoloji ve güvenlik endişeleri. Siber tehditler için daha kolay bir hedef olan ev ağları, genellikle ofis ağlarından daha savunmasızdır. Uzak çalışanların, bilgisayarları kuruluşlarının dışındaki kişilerle paylaşma olasılığı da daha yüksektir. Hibrit kuruluşlar, bu karmaşık ve genellikle pahalı sorunların üstesinden gelmek için önceden yatırım yapmalıdır.

Hibrit çalışma ile yöneticiler yapılan işi göremezler. Bu, çalışanların performansını geleneksel çalışan davranışına odaklanmak yerine net performans metrikleriyle sonuçlara dayalı olarak ölçmeleri gerektiği anlamına gelir.


Başka bir potansiyel tuzak: Hibrit ekipler içinde hata hatları gelişebilir – yani, ofistekiler ile evdekiler arasında yanlış anlamalar veya iletişimsizlikler. Bu iki grup bölünmeye başlayabilir, potansiyel olarak aralarında gerilim ve çatışmalara yol açabilir.


Teknolojinin etkisinin artması

Forrester, 2022'de şirketlerin ve liderlerin “dijital aynılık” veya çalışmayan BT araçlarına odaklanmak yerine insan merkezli teknoloji dönüşümünü benimseyeceğini öngörüyor.


Bu yaklaşım, işverenlerin “çalışanlarının yaratıcılığının kilidini açmasına ve onları yalnızca finansal sonuçlara değil sonuçlara odaklanan otomasyon ve tahmin motorları gibi akıllı teknolojilerle çevrelemelerine” olanak tanıyacaktır.


Müşteri deneyimi ile çalışan deneyimi arasındaki bağı sıkılaştırmanın %5'e varan verimlilik artışı sağlamaya yardımcı olacağını tahmin ediyor.


Şu anda, ABD şirketlerinin yalnızca %48'inde resmi çalışan deneyimi programları veya teknolojisi var, ancak Forrester, şirketler bunu yapmanın yaratıcı ve yenilikçi kapasitelerini gerçekten artırabileceğini anladıkça 2022'de bunun %65'e çıkacağına inanıyor.


Sonuç olarak Forrester, çalışan deneyiminin 2022'nin ilk yarısında İK bütçelerinin %20'sini oluşturacağına inanıyor.


Son olarak Forrester, Fortune 1000 şirketlerinden birinin, büyüyen yetenek boşluklarını acilen doldurmak için işyeri stratejisinin otomasyon olduğunu açıklayacağını tahmin ediyor. Kim olacak?


Diğerleri o kadar ileri gitmek istemiyor. “O kadar ileri gitmek istemeyen diğerleri, yine de o yöne gitmenin değerini görecekler”, bu yüzden robotiği benimseyecekler.


“Ava Robotics, Fetch Robotics ve Locus Robotics gibi insan emeğiyle yan yana çalışan, üretkenliği artıran ve çalışanların yaralanmalardan kaynaklanan tazminat taleplerini azaltan çözümlerine sessizce dönecekler.”


Rapor, bunun "otomasyonun 2030 yılına kadar işlerin %80'ini bir şekilde dönüştüreceği" anlamına geleceği sonucuna varıyor.


Şirketler ve çalışanlar pandemi ile hibrit çalışma modeline iyiden iyiye alıştı. Yeni normaller dünyasında iş hayatı hakkında öğrenilen iki şey artık netleşmeye başladı.


1. Esnek çalışma kalıcı olacak

2. Şirketlerin yetenekleri işe alma yöntemi kökten değişti


Pandemi, uzaktan çalışma, bazıları için yeni iş fırsatları yarattı, daha fazla kişilere özel hayat alanı ve zamanı sağladı ve işe gidip gelmeme veya ne zaman gidileceği konusunda seçenekler sağladı. Ama ileride zorluklar da var. Takımlar bu yıl daha da sessizleşti ve dijital tükenme gerçek ve sürdürülemez bir tehdit olarak güçlenmeye devam ediyor.


Son günlerde artan "The Great Resign" tehditi nedeniyle, küresel işgücünün yüzde 40'ından fazlasının bu yıl işverenlerinden ayrılmayı düşünmesiyle birlikte, yeni nesil yetenekleri şirkete çekmek ve elde tutmak için hibrit çalışmaya yönelik düşünceli bir yaklaşım kritik öneme sahip olacak.


Forrester tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şirketlerin hibrit, her yerden çalışma modeli konusunda net bir tutum olmadığını saptadı. Şirketlerin %10'u tamamen uzaktan çalışma modelini taahhüt ederken, %60'ı hibriti benimsemek istiyor, ancak üçte biri başarısız olacak.


Daha da önemlisi, Forrester bunun virüs yüzünden olmayacağını, ancak liderlerin “yüz yüze deneyimler etrafında toplantıları, iş rollerini ve terfi fırsatlarını tasarlamaya” devam edeceği için olacağını keşfetti.


Ayrıca konudaki diğer başarısızlıklar, "tamamen ofis içi bir modelde ısrar eden, ancak çalışanların buna sahip olmayacağını anlayan şirketlerin %30'undan" kaynaklanacağı yönünde.


Son olarak, Microsoft'un 31 ülkede 30.000'den fazla kişiyle yaptığı bir araştırma sonucunda bazı yeni dönem trendleri de dikkat çekici.


1. Esnek çalışma kalıcı olacak

2. Liderler çalışanlarla iletişimsiz ve bir uyandırma çağrısına ihtiyaç duyuyor

3. Yüksek verimlilik, tükenmiş bir işgücünü maskeliyor

4. Z kuşağı motivasyonu risk altında ve yeniden enerji verilmesi gerekecek

5. İletişim kanalları sığlaşması yeniliği tehlikeye atıyor

6. Özgünlük, üretkenliği ve refahı teşvik edecek

7. Yetenek, karma bir iş dünyasının her yerinde yer alacak


Özetle, yeni dönemde hibrit çalışmanın artıları ve eksileri birbirine oldukça yakın. Özellikle "Büyük istifa" dalgası başladığı bu dönemde, şirketlerin hibrit çalışma modelini yan hak olarak değil de ana çalışma modeli olarak değerlendirmesi olası.

0 yorum
bottom of page