Kurumsal Hayat

Sürdürülebilirliğin Önemi

Kurum Kültürü

Sürdürülebilirlik ve stratejik önceliklerimiz

Sürdürülebilirlik stratejimiz, stratejik önceliklerimizdeki ilerlemeyi üç ana yoldan desteklemektedir:


Yeni işletmeye erişim: Giderek artan sayıda müşteri, sürdürülebilirlik değerlerini ve isteklerini paylaşan iletişim hizmetleri ortakları aramaktadır. Sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarına olan bağlılığımız, bu ortaklıklar üzerine inşa etmemize ve müşteri tedarik süreçlerinde sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamamıza yardımcı olmaktadır.


Becerilere erişim: Güçlü istihdam politikaları, becerilere yatırım ve kapsayıcı çalışma uygulamaları, endüstrimizin daha iyi kurulduğu yeni pazarlar dahil olmak üzere, konumlarımızdaki tüm disiplinlerde müşterilerimize hizmet etmek için ihtiyaç duyduğumuz yetenekli kişileri işe almamıza, motive etmemize ve geliştirmemize yardımcı olmaktadır.


Verimlilik, risk ve itibar: İşletmemizin sosyal ve çevresel etkilerini yönetmek ve kendi standartlarımıza uygun standartlar benimseyen tedarikçi ortakları seçmek, işletme için maliyetleri ve riskleri azaltabilir, ayrıca verimliliği artırabilir ve itibarımızı koruyabilir.


The Brand Planet'de, birçok Our People sürdürülebilir iş dünyasında çalışarak müşterilerimizin marka amaçlarını oluşturmalarına ve sürdürülebilirliği ürünler, pazarlama ve iletişimin içine yerleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Demografik, teknolojik, sosyal ve çevresel güçler müşterilerimiz için yeni zorluklar, belirsizlikler ve fırsatlar yaratmaya devam etmektedir.


Büyüyen ve yaşlanan bir nüfus yeni pazarlar yaratıyor, ancak kamu hizmetleri ve kaynaklara benzeri görülmemiş bir talep getiriyor. İklim değişikliği ve kaynak kıtlığı konusundaki zorluk giderek tarımdan inşata sektörler tarafından hissedilirken, diğer endüstriler düşük karbonlu inovasyonla ilgili fırsatlardan yararlanmaktadır.


Hızlı teknolojik değişim, eski işletme modellerini bozmaya devam ederken, otomasyon nedeniyle iş kaybıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere yeni sosyal zorluklar yaratmaktadır.


Sürdürebilirlik etkisi

Önde gelen kariyer alanındaki çalışmalarımız ile, gerek çalışanlarımızın bireysel haklarını korumakla kalmaz hatta onlara daha iyi bir kariyer yapma olanağının önünü açar.


Zorluklar ve İkilemler

Sektörümüzde yetenekli insanlar için şiddetli bir rekabet var ve bu çalışan sirkülasyonuna katkıda bulunabilir. İşyeri stresi, hızlı tempolu ve müşteri odaklı endüstrimizde kaçınılmaz bir unsurdur.


İstihdam

—İnsanlarımızı nasıl işe alır, korur, geliştirir ve bağlarız:

—Becerilere erişim (eğitim ve staj dahil)

—Çeşitlilik ve katılım

—Çalışan katılımı

—Personel ilişkileri

—Çalışan refahı

—İstihdam uygulamaları / insan hakları

—Sağlık ve güvenlik

—Eğitim ve Geliştirme2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.