top of page

Kariyer Fırsatları

Türk Kızılay

Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyon Yönetimi
Türk Kızılay

Şirket hakkında

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti"​ adıyla kurulan Kızılay,
1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti"​, 1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti"​, 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti"​ ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği"​ adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY"​ adını büyük önder Atatürk vermiştir.

Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.

Bu alanda yer alan tüm marka ve ürün adları Türkiye ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalar ve / veya ticari markalar olabilir ve tüm hakları Saklıdır. Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

bottom of page