top of page

Kariyer Fırsatları

Bayer

Şirket hakkında

Bayer, 150 yılı aşkın geçmişi ile sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış dünya çapında bir inovasyon şirketidir. Yenilikçi ürünlerimizle çağımızın bazı önemli sorunlarına çözüm bulmaya katkıda bulunuyor.

Büyüyen ve yaşlanan bir dünya nüfusu, yeterli miktarda yiyecek ve gelişmiş tıbbi bakım gerektirir. Yenilikçi ürünlerimizle çağımızın bazı önemli sorunlarına çözüm bulmaya katkıda bulunuyor.

Artan yaşam beklentisi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde hastalıkları önleme, hafifletme ve tedavi etmeye odaklanarak büyümekte olan nüfus için yaşam kalitesini artırıyoruz. Aynı zamanda, güvenilir yüksek kaliteli gıda, yem ve bitki bazlı hammadde güvenilir tedariği konusunda da önemli bir katkı sağlıyor.

Amacı; müşterileri hissedarları ve çalışanlarımız için değer yaratmak aynı zamanda şirketin kazancını güçlendirmek. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olarak sosyal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye kendimizi adadı. İnovasyon tutkusu olan çalışanlarına, Bayer'de mükemmel gelişim fırsatları sunuyor.

Bütün bunlar amacı “Daha iyi bir yaşam için bilim”i oluşturuyor.

Bu alanda yer alan tüm marka ve ürün adları Türkiye ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalar ve / veya ticari markalar olabilir ve tüm hakları Saklıdır. Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

bottom of page