whatsapp durum sozleri, durum sozlerı, durum sözleri

Consulting Division

The Brand Planet Consulting nedir?

Bugün marka ve iletişimleri kaotik, hatta tahmin edilemez karmaşada. Markalar ana odak merkezi olmaya çabalıyor

Küreselleşmiş büyük çaplı ajanslar liginde yer alma hedefiyle yola çıkan bir yaratıcı marka ve iletişim ajansı. Farklı disiplinler arasında bağ kurarak geleceği şekillendiren fikirleriyle, ham geleceği şekillendirmeyi benimseyen, karmaşadan uzak sade çözümlerle sonuca gitmekle beraber, duygusal bağları kurmak için harika fikirlerle hayata geçirmek için güçlü sezgileri eşsiz zekayı kullanan bir ajanstan bahsediyoruz.

Teknolojinin gelişmesi, markaların iletişim kanallarını daha aktif kullanmaları yoğun mesaj iletimi artışları markaların, tüketicilerin markaya olan ilgisinde noksanlıklar yaratmaya başladı. Markalar ile diyaloglardan kaçınma isteği sadece insanların yararlandıkları basit birkaç davranışlarından daha fazlasıdır. Artık onlar neyin önemli olduğunu ve daha az olan her şeyi engelleme konusunda zihninin kontrolünü eline almaya başladı. 

The Brand Planet Consulting

İnovasyon, Teknoloji ve Yaratıcılık

The Brand Planet markamızın her mecrada olduğu gibi yeni iletişim ortamlarındaki varlığı ve itibarından da hepimiz sorumluyuz. Diğer yandan günümüz dünyasında olumlu ya da olumsuz tüm içeriklerin hızla paylaşıldığına ve yayıldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz.

 

Bu gerçekler bize şirketlerimizden birinde yaşanan bir krizin bir diğerini hızla etkileyebildiğini ve hatta The Brand Planet'in itibarını da etkileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor

Bu sebeple Ajansımızın itibarını artırmaya devam etmek hedefiyle yeni iletişim stratejilerini proaktif olarak geliştiriyoruz. Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, sorunların çözümü için ortak hareket etmek ve işbirliği büyük önem taşıyor.

 

Elinizde tuttuğunuz bu rehber, zamanın ruhuna uygun olarak değişmeyi ve gelişmeyi sürdürecek. Bu gelişim yolculuğunu sizler ile birlikte yürütmeye hazırız. 

Image by mymind
Happy Portrait
Happy Portrait

Bu yüzden, onların motivasyonları ve davranışları ile ilgili doğru tutumun daha önemli olduğuna inanıyoruz. 

Mutlu müşterilerimizin bu “Erişim Çağı”nın etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak ve onları iş sorunlarına çözüm üretmelerini sağlamak için yaratıcı marka ve iletişim stratejileri geliştirmeye devam ediyoruz.

Sadık tüketicilerine, duygusal bağ ve kolektif aidiyet yaratan çözümler sunmak isteyen organizasyonlara sevilen marka olma yolunda yardımcı olacak fikirlerimiz var. Doğa ve insanlardan elde edilen içgörülerle ve sanat, bilim, teknoloji ile sentezliyor, yaratıcı marka ve iletişime farklı bir perspektif kazandırarak kazan-kazan anlayışını markaların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için sadeliğin gücünü bir adım ileri taşıyoruz.

The Brand Planet Consulting

Strateji Odaklı

Yaratıcılık

Biz yaratıcı bir marka ajansıyız. Stratejik bir markalaşma ajansıyız. Hayal gücümüzü serbest bırakmadan önce, bir doz disiplinli stratejik düşünme uyguluyoruz. Markanın, pazarın ve hedef kitlenin derisinin altına giriyoruz. Mevcut tüm nicel ve nitel araştırmalardan tam olarak yararlanarak, tüm ilgili konuları derinlemesine anlıyoruz.

Sürecin bu aşaması genellikle yaratıcılığımızı heyecan verici, beklenmedik yönlere gönderen yenilikçi içgörülere götürür. Bunlar bir hevese dayalı fantezi uçuşlar değil, sağlam, gerçeklere dayalı temellere dayanan yaratıcı keşiflerdir.

İstanbul'da stratejik olarak odaklanmış bir yaratıcı ajans olarak, düşünme, yaratma ve en önemlisi yönetme arasında doğru dengeyi sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutan verimli iş süreçleri ile terminlere ve bütçelere bağlı kalıyoruz.

1. Doğrudan iletişim

İnsanlar markaları giderek daha kişiselleştiriyor ve onları hayatlarının merkezine konumlandırıyorlar. Bu nedenle, doğrudan iletişim stratejileri marka oluşturma ve büyütmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz - beğeni ve paylaşımlardan geri bildirime ve birlikte oluşturmaya kadar, katılımın etkili ve etkili bir şekilde insanların duygularını harekete geçirmesi için şeffaf ve gerçek olması gerektiğine inanıyoruz.

2. Kültürel bağlamlar

İnsan, doğa, sanat, kültür, bize ilham vermede ve insanları harekete geçirmede güçlü bir rol oynar. Bu nedenle, tüketici kültüründen, kategori düşünce önderliğine, mutlu müşteri ortaklarımızın iç kurumsal kültürüne doğru sürekli olarak çevremizdeki kültürden ilham alıyor ve entegre ediyoruz.

3. Sürekli değişim

Mutlu müşterilerimizle sürekli bir iletişim halinde olmak, nasıl çalıştığımıza dair çarpıcı bir değişim gerektirir. İşte bu nedenle, insanları ve markaları doğru yönde hareket ettirmenin önemli olduğuna inandığımız, işbirlikçi, yinelenen bir çalışma stili için uzun ve doğrusal bir iletişim stratejileri geliştirme sürecinin merkezine yerleştirdik.

Image by LinkedIn Sales Solutions

Consulting