Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Yenilik

İnovasyon esas olarak uygulamanıza bağlı olarak oldukça çeşitlidir. Kişisel olarak inovasyonun yeni fikirlerin başarılı bir şekilde kullanılması olduğuna inanıyorum. Örneğin, şirketlerin başarısı, artan gelirler, yeni pazarlara erişim, artan kâr marjları ve diğer menfaatler anlamına geliyor.


Yenilik yapmanın farklı olasılıkları arasında ürün veya süreç yenilikleriyle ilgili olanlar teknolojik yenilikler olarak bilinir. Diğer yenilik türleri, yeni pazarlar, yeni iş modelleri, yeni süreçler ve örgütsel yöntemlerle ilgili olabilir. Veya yeni tedarik kaynakları.

İnsanlar genellikle inovasyon ve yenilik süreçlerini, bu konuyla ilgili sürekli iyileştirme ve süreçlerle karıştırmaktadır. Bir yeniliğin bu şekilde nitelendirilebilmesi için fiyat yapısında, pazar payında, şirketin gelirinde vb. Önemli bir etkiye neden olmalı.

Sürekli iyileştirmeler genellikle orta ila uzun vadede rekabet avantajı yaratamaz ancak maliyet açısından ürünlerin rekabet gücünü koruyabiliyorlar.


Ürün İnovasyonu:
Ürünün tüketiciler tarafından nasıl fark edildiğini ve ürün özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri konu alır.
Örnek: “manuel” şanzımana göre otomatik şanzımanlı otomobil.


Süreç İnovasyonu:
Ürün veya hizmet üretim süreciyle ilgili değişiklikler içerir. Nihai ürün üzerinde mutlaka bir etkisi yoktur, ancak genel olarak verimliliği arttıran ve maliyetleri düşüren üretim sürecinde fayda sağlar.


İş Modelinde İnovasyon:
Ürün veya hizmetin piyasaya sunulma şekli anlamına gelen iş modelin de ki değişikliklerden oluşur. Ürünün içindeki veya üretim sürecinden pazara sunulduğu şekline kadar olan değişiklikleri ima etmez.


Artan İnovasyon:
Ürünlerin veya ürün serilerinin küçük ancak sürekli iyileştirmelerini kapsıyor. Genellikle, tüketicinin fark ettiği faydalar da ki küçük gelişmeleri temsil eder ve iş modelini veya ürünün tüketim şeklini önemli ölçüde değiştirmez.


Radikal İnovasyon:
Bu, ürünün veya hizmetin tüketilme biçimindeki köklü bir değişikliği temsil eder. Genellikle, mevcut iş modelini değiştiren pazar segmentine yeni bir paradigma getirir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.