Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Yaratıcı Yıkım

Yaratıcı yıkım (destructive creation): İnovasyon yıkıma yol açtığı zaman. Joseph Schumpeter’in, yeniliğin değişikliklere ve ekonomik büyümeye yol açtığını öne süren ünlü “yaratıcı yıkım” terimi üzerine bir oyun olarak tasarlandı. Bu terim, finansal yeniliklerin bir sonucu olarak büyük bankaların ve sigorta şirketlerinin varlığının sona erdiği 2007-2009 mali krizinde popüler hale geldi.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.