Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Yaşam Tarzı Pazarlaması

Yaşam tarzı pazarlaması [lifestyle marketing]: Yaşam tarzını oluşturan parametrelere bakıldığında, tüketim kültürünün de temel oluşturucularından olan materyalizm, hazcılık, estetikleşme, aidiyet ihtiyacı gibi unsurları görünüz. Özellikle tüketim kültürü gereklilikleri sonucunda, tüketime dayalı serbest zaman etkinliklerinin gelişimi, ‘yaşam tarzı etkinlikleri’ni daha da ön plana çıkaran pazarlama biçimidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.