Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Viral (ya da virütik) Pazarlama

Viral (ya da virütik) pazarlama [viral marketing]: Tüketiciden tüketiciye ya da piyasadan piyasaya virüs gibi yayılan, kendi kendisini çoğaltan, yayan, üreten her tür reklam. Viral ya da virütik pazarlama, genelde e-posta ya da internet üzerinden yapılan eğlendirici ya da bilgilendirici çalışmaları ifade eder. Pek çok yaklaşımda advergame ve benzeri oyunlar da bu kategoride değerlendirilir. Ağızdan ağıza ya da kulaktan kulağa olarak adlandırılan pazarlama türünü ifade eder.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.