Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Veri Toplama

Veri toplama [data collecting]: Veritabanı pazarlamasında tüketici bilgilerine ilişkin araştırmalar sonucunda bilgi toplama süreci. Doğrudan pazarlama, CRM çalışmalarında çeşitli tekniklerle veri toplanması işlemi. Başarılı bir pazar araştırmasının temeli doğru veridir. Başarılı bir pazar araştırması, ticari başarıyla sonuçlanan büyük fikirlere öncülük eder. Veri toplama markalar için dikkatle yürütülen bir süreçtir. Tüm veri toplama yöntemlerini, benzersiz şirket-içi kalite kontrol aşamaları eşliğinde yürütülen bir süreç yönetimi işidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.