Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. Ör: Bir şirket, müşterisi ile ilgili bilgileri tutması bakımından veri işleyendir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.