Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Veri Önişleme

Verilerin kalitesini arttırmak için yapılan veri temizleme, veri uyumu, veri küçültme, veri dönüştürme ve verinin ayrıklaştırılması işlemlerinin yapıldığı sürece denir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.