Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası pazarlama [international marketing]: Uluslararası pazar ortamlarında pazarlama stratejilerini geliştirme sürecidir. Söz konusu stratejilerin farklı ülkelerdeki uygulamalarını bütünleştirme süreci. Bir kazanç sağlama amacı ile seçilmiş müşteri gruplarının ihtiyaç ve isteklerini tatmin için kaynaklarının çözümlenmesi, planlanması, örgütlenmesi, kullanılması ve denetimi olarak tanımlayabiliriz. Uluslararası pazarlama ise bu çabaların uluslararası alanda yürütülmesidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.