Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Toplam İzlenme Oranı

Toplam izlenme oranı [Gross Rating Points (GRP)]: Haftalık ya da aylık mesaj ağırlığını ölçümlemek ve reklam verene göstermek için kullanılan ölçüm biçimidir. Sıklıkla kullanılan ölçümleme biçimlerindendir. İki ya da daha fazla sayıda reklam spotunun aldığı reytinglerin toplamıdır. Bazı kişiler bir reklamı birden fazla kez görebilir. Bu nedenle reytingler yüzdesel ifadeler olmasına rağmen toplamları 100’den fazla olabilir. Bir kampanyanın GRP’leri bize o kampanyanın etkisi hakkında bilgi verir. Ancak, kampanyanın kaç değişik kişi tarafından görüldüğü bilgisini vermez. Bunun sebebi GRP’lerin tekrarları içermesidir. İlgili mecranın kampanya içindeki ağırlığını ya da medya planlamasının hedef kitle üzerindeki baskısını ölçmek için kullanılan temel ölçümdür. Çoğunlukla haftalık ya da aylık mesaj ağırlığını ölçümlemek ve reklam verene göstermek için kullanılmaktadır. En çok kullanılan ölçümleme yöntemlerindendir. Brüt izlenme noktası ile hedef tüketiciye belirli bir zaman diliminde, hangi sıklıkta ulaşacağı ortaya konmaktadır. Bu şekilde mecra karşılaştırmaları yapıp, medya planlamasının devamı seçilebilir. Bir yayın veya kampanyadan elde edilen izlenme oranlarının toplamıdır. Toplam izlenme oranları bir yayının ya da bir reklam kampanyasının erişimini ortalama sıklık değeriyle çarparak hesaplanır. GRP = Erişim x Ortalama Sıklık.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.