Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ticaret Dengesi

Bir ulusun ihraç ettiği malların değeri ile ithal ettiği malların değeri arasındaki fark. Bir ülkenin ödemeler dengesinin belirli bir dönemdeki ithalat ve ihracatla (yani mal ve hizmet ticareti) ilgili kısmı. İhracatın para değeri ithalatın değerini aşarsa, ticaret dengesi “elverişli” denilir; İthalatın para değeri ihracatınkini aşarsa, ticaret dengesi "elverişsiz" olarak adlandırılır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.