Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Tercihlerde Benzerlik Hipotezi

Homojen olmayan sanayi ürünleri ticaretini konu alır. Ticareti belirleyen üretim maliyetlerinden çok, ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliği yani talep koşullarıdır. Zevk ve tercihleri belirleyen temel etken gelir düzeyidir. Firmalar, iç piyasada yo ğun talep gören malları üretirler, bu mallarda uzmanla ş tıkça, benzer tercihlere sahip diğer ülkelere de satarlar. Sanayi ürünlerin ticareti özellikle benzer tercihlere ve gelir düzeylerine sahip ülkeler arasında yoğunlaşır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.