Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Temel Performans Konuları

Temel Performans Konuları (Basic Performance Issues): Performans denetiminin ön inceleme aşamasında, denetçilerin tam incelemede çalışmalarını yoğunlaştıracağı temel performans konularını belirlemesi gerekir. Temel performans konularının tespiti çalışma alanının ve sınırlarının belirlemesi açısından önemlidir. İngiltere'de National Audit Office, onbir adet temel performans konusu belirlemiştir.


 • Yetki (Authority); kurumun faaliyetlerini yasal çerçeve içinde yürütüp yürütmediği incelenen alanda yetkili ve görevli olup olmadığı;

 • İhtiyaç (Need); Kamu sektörünün bu alanda kaynak kullanılmasına ve harcama yapılmasına gerek olup olmadığı, denetlenen kurumun bu kapsamda görev yapmasının haklı ve makul gereklerinin olup olmadığı;

 • Alternatifler (Alternatives), ihtiyaçların karşılanması anlamında uygun başka alternatifler var mı? En iyi alternatif seçilmiş mi?

 • Metot (Method), faaliyetler planlandı, organize edildi ve kabul edilebilir bir şekilde yürütüldüğü mü?;

 • Standartlar (Standards), seçilmiş hedeflere ulaşmak için ölçütler oluşturulmuş mu? İdare başarılı olmak için kendine hedefler belirlemiş mi?

 • Zamanlama (Timeliness), işler uygun bir şekilde ve gecikmeden yürüyor mu, gereksiz harcama yapmaktan kaçınılıyor mu?

 • Kontroller (Controls), tatmin edici bir verimlilik, etkinlik ve tutumluluk için yeterli kontroller var mı?;

 • Maliyet (Cost), kaynaklar verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmış mı?;

 • Maksimum Hasıla (Recovery), gelir-hasıla oranı optimize edilmiş mi?;

 • Başarı (Achievement), amaçlanan hedeflere tamamen ulaşıldı mı? Önemli sayılabilecek olumsuz etkiler veya amaçlanmayan etkiler ortaya çıktı mı?;

 • Dahil edilebilecek başka konular (Implications), ilgilenilen faaliyet alanında toplumda oluşmuş (mali veya mali olmayan) ve performans konusu olabilecek önemli başka şeyler var mı?2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.