Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Teknoloji geliştiren AR-GE kurum ve kuruluşları ile tekno-lojiyi kullanan sanayi şirketleri arasında bilgilendirme, ko-ordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketle-rinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetil-mesi konularında faaliyet gösteren yapıdır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.