Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Tasdik Zamanı

Vergi usul kanununda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar.


1-öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,

2-hesap dönemleri maliye bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

3-yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama , sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalanlar, muafıklıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,

4-tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya başlamadan önce.

Tasdike tabi defterler: tasdik ettirilmesi mecburi olan defterler;

*yevmiye ve envanter defteri,

*işletme defteri,

*çiftçi ve işletme defteri,

*imalat defteri,

*yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,

*serbest meslek kazanç defteri,

*günlük kasa defteri,

*günlük perakende satış ve hasılat defteri,

*kambiyo senetleri defteri.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.