Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Tam Talep

Tam talep [full demand / exact demand]: İşletme satış potansiyelinin, pazar tarafından tümüyle karşılandığı durumu yansıtır. Bu, her zaman karşılaşılan bir durum olmayabilir. Örnek olarak, yaz sezonunda turistik tesislerin tam kapasite ile çalışması gösterilebilir. Bu durumun sezon boyu süreceğinin garantisi olmayacağı olsa bile gelecek sezonlarda aynı durumun tekrarlanacağının kesin olmayacağı söylenebilir. Tam taleple ilgili pazarlama görevi “sürdürücü pazarlama” diye tanımlanır. Meydana gelen olumlu durumun sürdürülmesi için gerekli çabanın harcanması ve bu konuda stratejilerin oluşturulması gereklidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.