Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Tüketim

Tüketim [consumption]: Tüketicinin süreç içinde bilişsel, duygusal ve davranışsal aşamalar olarak sayabileceğimiz basamakları geçmekte olduğunu öne sürülmektedir. Bu yönde öne çıkan kavramlar arasında hazcı (hedonik) tüketim, gösterişçi tüketim, plansız alışveriş vb. sayılabilir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.