Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Tüketici Baskınlığı

Tüketici baskınlığı [consumer sovereignty]: Pazarda ürün gelişimi, müşteri bakımı, haklar konusunda tüketicilerin egemenliğinin olması durumu. Tüketici egemenliği, bir ülkede hangi malların ne kadar üretileceğine tüketicilerin karar vermesini, diğer bir ifade ile kaynak tahsisini esas itibarıyla tüketicilerin yönlendirmesini ifade eder. Tüketici egemenliğinin sağlanması, rekabetçi piyasa ekonomisinin en önemli üstünlüklerinden ve tercih nedenlerinden birisidir. Burada karşımıza çıkan sorular, tüketici egemenliğinin toplumsal refah açısından neyi ifade ettiği, tüketici egemenliğinin nasıl ve ne ölçüde sağlanabildiği ve alternatifinin ne olduğudur.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.