Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Stratejik Marka Yönetimi Süreci

Marka yönetimi, marka değeri yaratmayı ve zaman içinde büyümesini amaçlamaktadır. Stratejik marka yönetimi süreci bu amaç etrafında dönmektedir.

  1. Marka Konumlandırma ve Değerlerinin Belirlenmesi ve Kurulması: Marka yönetimi sürecinin ilk adımı, marka yöneticisinin mevcut rekabete karşı koymak ve uzun vadede iyi bir marka imajı oluşturmak için piyasada kullanılmayan henüz faydalı bir konum belirlemesini içerir. Bu genellikle zihinsel haritalar ve konumlandırma haritaları kullanılarak yapılır. Marka yönetimi ekibi daha sonra temel bir marka kimliği, marka birlikleri ve marka özü oluşturma üzerine çalışır.

  2. Marka Pazarlama Programlarının Planlanması ve Uygulanması: Konumlandırma stratejisi belirlendikten sonra, bir sonraki adım marka yöneticisinin, markayı planlandığı gibi konumlandıracak stratejileri planlamayı ve uygulamayı içerir. Ayrıca üç adım içerir: Marka elemanlarının; marka ismi, logosu, sembolleri, karakterleri, paketleme ve etiketleme unsurlarını oluşturmak. Pazarlama faaliyetlerini seçme, pazarlama programlarını ve markanın bunlara entegre olma şeklini desteklemek.

  3. Marka Performansının Ölçülmesi ve Yorumlanması: Bir sonraki adım, marka yöneticilerinin marka karlılığını ölçmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir marka değeri ölçüm sistemi tasarlamak ve uygulamaktır. Bir marka değeri ölçüm sistemi, ilgili marka hakkında marka yöneticilerine zamanında, doğru ve uygulanabilir bilgiler sunmak için tasarlanmış bir araştırma prosedürüdür, böylece markaya kısa sürede fayda sağlamak için mümkün olan en iyi taktik ve stratejik kararları alabilirler.

  4. Marka Varlığının Artırılması ve Sürdürülmesi: Marka değeri bir kez oluşturulduktan sonra, bir sonraki adım, markanın büyümeye devam etmesini sağlamak için onu korumak ve genişletmektir. Bu genellikle hiç bitmeyen bir süreçtir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.