Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Stereotip

Bir kişi, grup veya fikrin önyargılı değerlendirmesi. Terim tipik olarak, insanların yaşlarına, cinsiyetlerine, fiziksel görünümlerine, etnik gruplarına, ırklarına veya mesleklerine göre başkalarından beklentilerini tanımlamak için kullanılır. Stereotipler, genelleme olarak uygulanan aşırı basitleştirilmiş değerlendirmelerdir ve bir önyargı biçimi oluşturur.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.