Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Satın Alma Kriteri

Satın alma kriteri [buying criteria]: Alıcıların, fiyat, satış sonrası hizmetleri, güvenilirlik, ürün kalitesi, maliyet, satış sonrası hizmetler ve duygusal faktörler vb. unsurları içeren kıstaslar bütünü. İhtiyacın tanımlanması, fiziksel, kimyasal özellikleri ve besin değerlerini belirleme, tedarikçi niteliğinin belirlenmesi, teklif alma ve teklif değerlendirme, muhasebeleştirme (tüm süreçlerde) ve ürün alımı basamaklarından alınan süreçtir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.