Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Satış Promosyonu

Satış promosyonu [sales promotion]: Satış promosyonu, müşterinin bir ürün ya da hizmeti satın almasını sağlamak amacıyla yapılan teşviktir. Kısa bir süre için yapılan indirimler, deneme ürünleri, üyelik kartları ile avantajlı alışverişler vs. satış promosyonuna örnek olarak verilebilir. Bir ürünün satın alınmasını teşvik etme veya perakende noktalarda bulunurluğunu/görünürlüğünü sağlamak amacıyla yapılan süreli ve taktik özellikli tüm pazarlama aktivitelerini içerir. Tutundurma da denir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.