Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Sözlü Dil

Sözlü dil [verbal language]: Görsel mesajlar, vurgular, jestler, mimikler dışındaki söze dayalı kodları ifade eder. Sözlü dilin simgesi işaretler ve taşıyıcı kanal olan sestir. Bu işaretler, alıcıya bir iletiyi göndermek için bir araya gelir. Ayrıca yazılı iletişim kodları da, sözlü iletişimden doğmuştur. Zaten yazılı form, sözün yazıya geçmiş halidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.