Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Sözel İletişim

Sözel iletişim [verbal communication]: Bu tür bir iletişim dâhilinde, dilin simgesi olan işaretler mesaj iletimi görevini üstlenirler. Ayrıca dil ve onun temel birimi olan sözcükler, kavramları ve nesneleri sınıflandırarak, farklı eylemleri işaret eden işlevlere sahiptir. Sözler, kelimeler ve cümleler aracılığıyla başka insanları etkileriz. İnsanlar bunu yaparken şiir, roman, reklam, övgü, sövgü gibi pek çok aracı kullanır. Bahsedilen etkileme, sözle de yazıyla da olabilir. Sözcükler, akustik ve görsel kanallar aracılığıyla iletilirler.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.