Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Proje Teklif Çağrısı

Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlen-miş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirle-nen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. 

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.