Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Plansız Satın Alma Davranışı

Plansız satın alma davranışı [unplanned buying behaviour] Tüketicinin pek çok kez ısrarlı ve kararlı bir satın alma arzusu içinde çok fazla bir bilişsel çaba harcamadan, yani düşünmeden, ani, tepkisel olarak gerçekleştirdiği bir satın alma davranışıdır. Hızlı bir karar süreci söz konusudur. Karar verme aşamasında her ne kadar rasyonel güdüler önemli de olsa, rasyonellikten çok duygusallık vardır. Belirli bir niyet olmaksızın gerçekleştirilir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.