Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Piyasa Portföyü

Piyasa portföyü, yatırım evreninde bulunan her türlü varlığı içeren teorik bir yatırım paketidir ve her bir varlık, piyasadaki toplam varlığı ile orantılı olarak ağırlıklandırılır. Bir piyasa portföyünün beklenen getirisi, bir bütün olarak piyasanın beklenen getirisi ile aynıdır.

  • Piyasa portföyü, dünyadaki her türlü yatırımın teorik, çeşitlendirilmiş bir grubudur ve her bir varlık, piyasadaki toplam mevcudiyeti ile orantılı olarak ağırlıklandırılmıştır.

  • Piyasa portföyleri, çeşitlendirilmiş bir portföye hangi yatırımların ekleneceğini seçmek için yaygın olarak kullanılan bir sermaye varlık fiyatlandırma modelinin önemli bir parçasıdır.

  • Roll's Critique, gerçekten çeşitlendirilmiş bir piyasa portföyü oluşturmanın imkansız olduğunu ve kavramın tamamen teorik olduğunu öne süren ekonomik bir teoridir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.