Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Perakendecilik

En geniş anlamıyla takasla birlikte başladığı söylenebilir. Daha dar anlamda ticari bir etkinlik biçimini kazanması ise seyyar satıcıların ürünlerini dolaşarak sattığı ve ilk pazar yerlerinin kurulduğu birkaç bin yıl önceye değin uzanır.


Öteki birçok işte olduğu gibi yoğun bir rekabete dayanan perakende satış sektöründe iş yerlerinin kapanması oldukça sık görülür. Asıl rekabet fiyat düzeyinde ortaya çıksa da satış yerinin uygunluğu, ürünlerin seçimi ve sergilenmesi, iş yerinin çekiciliği gibi fiyat dışı öğelerle güvenilirlik, tanınmışlık gibi etkenler de önemli rol oynar. Rekabetin perakendecilikteki alışılmış ürün sınıflamalarını yıkması nedeniyle iş yerlerinin büyük çoğunluğu adlarının çağrıştırdığı alanların dışında da bir dizi ürün sunar.


Perakendecilikte İnternet üzerinden satış, satış makineleri, belli malda ya da alanda uzmanlaşmış mağazalar, büyük mağazalar, süpermarketler ve indirimli satış mağazaları gibi çok değişik perakende satış biçimlerinin ortaya çıkmış olmasına karşın, perakendeciliğin özü temelde değişmemiştir. Bu da uygun malın, uygun yerde, çekici ve göz alıcı bir biçimde sunularak uygun fiyata satılmasıdır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.