Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama yönetimi [marketing management] Firmanın mevcut ve elde edilebilir fiziksel, beşeri ve finansal kaynaklarını, bir yandan ulaşılmak istenen hedefleri, öte yandan içinde bulunulan çevresel şartları göz önünde tutarak en iyi biçimde kullanmaktır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.