Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Pazarlama Ortamı

Pazarlama ortamı [marketing environments] Firmanın hedef pazardaki tüketiciler ya da alıcılar ile olan ilişkilerini başarılı bir şekilde sürdürmek ve geliştirmek için sahip olduğu imkân ve yetenekleri etkileyen ulusal ve uluslararası baskı unsurları (politika, ekonomi, teknoloji, ekoloji, sosyokültürel yapı vb.) ve oyuncular (tüketiciler, rakipler, tedarikçiler, aracılar, çalışanlar vb.) bütünü.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.