Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Pazarlama Karar Değişkenleri

Pazarlama karar değişkenleri [marketing decision variables] Pazarlama sürecinde tüm pazarlama karar değişkenleri birlikte ele alınıp uygun kararlar verildiği ölçüde işletme başarısı sağlanabilecektir. Bu sayede tüketicinin istek ve ihtiyaçları karşılanarak yüksek tatmin düzeyi ve bunun sonucunda işletme karı en üst düzeye ulaşmış olur. Burada dört P fonksiyonları ürün (product), fiyat (price), tutundurma (promotion) ve dağıtım (place), karar mekanizmalarının temelidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.